Ukuqulwa kabusha kwecala loFakazi BakaJehova abangu-16 eTaganrog, eRussia, okwaqala ngo-February 2015 sekungene enyangeni yesihlanu. Lab’ oFakazi babhekene nokuboshwa kanye nokuhlawuliswa ngenxa nje yokuqhuba inkolo yabo.

Icala labo laqala ngo-May 13, 2013, ngemva kokuba bebekwe lokho okuthiwa icala lezenzo zobushoshovu. Inkantolo yahlawulisa abangu-7 babo, kwathi abane babo yabanika izigwebo ezinde bevalelwe ejele, kodwa ijaji lazilengisa lezo zigwebo. Ngo-December 12, 2014, inkantolo yokudluliselwa kwamacala yakhipha umyalo wokuba icala liqulwe kabusha ngenxa yesicelo somshushisi. OFakazi BakaJehova balindele ukuba balindele ukuba isinqumo esisha siphume ingakapheli inyanga ka-June.