Ngo-August 5, 2015, iNkantolo Ephakeme YaseRussia izolalela amacala adluliselwe kuyo mayelana nenhlangano engokwenkolo (LRO) yoFakazi BakaJehova e-Abinsk. Ngasekuqaleni kwalo nyaka, iziphathi-mandla zasedolobheni lase-Abinsk zisebenzise amacebo afana nalawo asetshenziswa eTaganrog naseSamara, zavala inhlangano engokomthetho yoFakazi BakaJehova.

Ivalwe Ngesizathu Esingekho

Ibandla loFakazi BakaJehova e-Abinsk linamalungu angaba yikhulu, amanye awo akhulile ngeminyaka. I-LRO yase-Abinsk yabhaliswa ngo-November 1999 futhi iyinhlangano engokomthetho engumnikazi weHholo LoMbuso oFakazi BakaJehova ababuthanela kulo ukuze bakhulekele.

Ngo-December 2012 nango-October 2013, iziphathi-mandla zamangalela oFakazi BakaJehova ababili e-Abinsk ngokwephula umthetho ngemva kokuba besakaze izincwadi okuthiwe ziyingozi. Bobabili lab’ oFakazi babengamalungu ebandla lendawo, kodwa akekho kubo oyilungu le-LRO yase-Abinsk. Umshushisi walishalazela leli qiniso futhi wasebenzisa ukumangalelwa kwala madoda ngamacala angenasisekelo njengebhaxa lokuvala i-LRO.

Ngokusekelwe kulo mbono onganembile, ngo-March 4, 2015, iNkantolo Yesifunda YaseKrasnodar yakhipha isinqumo “sokuba iNhlangano Engokwenkolo yoFakazi BakaJehova yaseDolobheni lase-Abinsk . . . ibhekwe njengeyingozi, ivalwe futhi ikhishwe oHlwini Lukahulumeni Lwezinhlangano Ezisemthethweni.” Inkantolo ibuye yathi iHholo LoMbuso lase-Abinsk kufanele kube elikahulumeni. Uma iNkantolo Ephakeme ihambisana naleso sinqumo, oFakazi base-Abinsk bazolahlekelwa yindlu yabo yokukhulekela.

Izindlela Zobuqili Ezifanayo

Ngokusebenzisa kabi uMthetho Wokulwa Nemisebenzi Eyingozi, iziphathimandla zase-Abinsk zisebenzise izindlela ezifanayo nalezo ezisetshenziswe izikhulu zikahulumeni ukuze kuvalwe ama-LRO oFakazi edolobheni laseTaganrog nelaseSamara. Njengase-Abinsk, amacala okwenza umsebenzi oyingozi ayengenasisekelo. OFakazi BakaJehova eTaganrog naseSamara bayazilwela enkantolo kula macala angamanga ababekwa wona. Sebedlulisele amacala eNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu ngenxa yokungahlonishwa kwenkululeko yabo engokwenkolo.

OFakazi BakaJehova E-Abinsk Bayabekezela

Umphakathi omncane woFakazi BakaJehova e-Abinsk uzoqhubeka nemisebenzi yawo yenkolo, njengawo wonke amakholwa okanye nawo emhlabeni wonke. Nokho, oFakazi BakaJehova bethemba ukuthi iNkantolo Ephakeme YaseRussia izokubona ukungabi nabulungisa benkantolo encane futhi ivumele oFakazi e-Abinsk ukuba baqhubeke behlangana ngokuthula endaweni yabo yokukhulekela.