Icala eliqulwa kabusha loFakazi BakaJehova abangu-16 eTaganrog selizophothulwa. Sekuphele iminyaka engaphezu kwemibili oFakazi begqigqa enkantolo—babekwe icala ngoba nje bekhonza uNkulunkulu. Abanye bangase babhadle ejele noma bahlawuliswe kanzima. Leli cala eselidonse kangaka libathinta kanjani? Yini engase yenzeke uma lingabalahla?