Maduze iNkantolo EPhakeme yaseKyrgyzstan izothamela amacala amabili ahilela ilungelo lenkululeko engokwenkolo, yokuhlangana neyokukhuluma.

  • Ngo-February 15, 2016. OFakazi BakaJehova badlulisa icala ngemva ngokwenqaba kweKomiti Kahulumeni Yezindaba Zenkolo ukubhalisa izinhlangano zenkolo ezine. Lokho kwenqaba kuwukusishaya indiva isinqumo soMkhandlu Womthetho-sisekelo sango-September 4, 2014, esiphathelene nale ndaba.

  • Ngo-February 24, 2016. UMshushisi Wedolobha Lase-Osh wadlulisa icala ngemva kokuphuma phambili kuka-Oksana Koriakina nonina, uNadezhda Sergienko. OFakazi BakaJehova badumele ngokuthi iHhovisi LoMshushisi-jikelele lizothatha uhlangothi lweHhovisi LoMshushushisi Wedolobha Lase-Osh, njengoba izinqumo zezinkantolo ezingaphansi zibonisa ngokucacile ukuthi amalungelo alaba besifazane awahlonishwanga.