OFakazi BakaJehova * baqala ukubhaliswa eBaku ngo-1999 futhi banikwa imvume engokomthetho ngo-2002. Eminyakeni yangemva nje kwalokho, oFakazi baba nenkululeko engokwenkolo kodwa uhulumeni ebaqaphe ngeso lokhozi, okwakuhlanganisa ukuhlaselwa amaphoyisa emihlanganweni yabo yenkolo ehlola izincwadi zabo. Ngemva kokuchibiyelwa komthetho wenkolo, uhulumeni * wasenqaba isicelo sokubhalisa esenziwa ngo-2010 ngezizathu ezithile, okwenza inkolo eBaku ingabhaliswa ngokugcwele ngokomthetho.

OFakazi BakaJehova bayaqhubeka behlukunyezwa futhi bevinjelwa ngenxa yokuqinisa kukahulumeni isandla emisebenzini yabo engokwenkolo. Amaphoyisa aye apekequla imizi yoFakazi futhi athatha izincwadi zabo, kuhlanganise namaBhayibheli. Izikhulu zamaphoyisa ziye zabopha futhi zafaka abanye oFakazi ezinkantolo ngenxa yokuhlanganyela izinkolelo zabo nabanye, okwenza bahlawuliswe kanzima noma baboshwe. Iziphathimandla zamadolobha lapho oFakazi bengakwazanga khona ukubhaliswa ngokomthetho, zibheka izinkonzo zabo ezingokwenkolo njengezingekho emthethweni. Ziyabaphazamisa, zibophe abaya emihlanganweni yabo futhi zibahlawulise kanzima.

Njengoba ungekho omunye umsebenzi kahulumeni ngaphandle kobusosha, izinsizwa ezingoFakazi ziyahlukunyezwa futhi ziboshelwe ukubenqaba ngenxa kanembeza. Ukunyathelwa phansi kwamalungelo angokwenkolo ngale ndlela okuqhubekayo, kuhlanganise ngokushaqwa kwezincwadi zenkolo akuhambisani nezibopho ze-Azerbaijan eMkhandlwini WaseYurophu. Ngenxa yokungahlonishwa kwenkululeko yabo engokwenkolo, oFakazi BakaJehova e-Azerbaijan bafake izicelo ezingu-19 eNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu kusukela ngo-2007 kuya ku-2014.

^ isig. 2 INkolo YoFakazi BakaJehova E-Azerbaijan

^ isig. 2 IKomiti Yombuso Yomsebenzi Wezinhlangano Zenkolo