Ngo-March 9, 2016, iNkantolo Yokudlulisa Amacala yaseBaku izolalela isikhalazo sika-Irina Zakharchenko noValida Jabrayilova ngokumelene nokulahlwa kwabo icala ngokungemthetho ngokunika othile incwadi yenkolo. Laba besifazane bafuna ukuba icala labo lisulwe, bakhokhelwe zonke izindleko zalo, banikwe nesinxephezelo sokungahlonishwa kwamalungelo abo ngenkathi beboshiwe isikhathi esicishe sibe unyaka.

Ngaphambi kwaleli cala, i-UN Working Group on Arbitrary Detention yakhipha isiNqumo esithi iziphathimandla zase-Azerbaijan aziwahloniphanga amalungelo kaNksz. Zakharchenko noNksz. Jabrayilova, sithi futhi kufanele banxephezelwe. Ngokufinyelela isinqumo sayo sango-January 28, 2016, inkantolo yamacala yasishaya indiva isinqumo se-UN Working Group on Arbitrary Detention yalahla laba besifazane ngecala.