"Ngeke Ngiziphuce Ubuqotho Bami Ngize Ngiphangalale!" (Jobe 1:1-2:10; Daniyeli 6:1-28)

DAWUNILODA