Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INDLELA IMINIKELO YENU ESETSHENZISWA NGAYO

Ukuthamela Umhlangano

Ukuthamela Umhlangano

AGASTI 1, 2021

 Umhlangano wesifunda ka-2020 wawuyingqophamlando—kwakuwumhlangano wethu wokuqala owarekhodwa futhi wasakazwa nge-inthanethi! Nokho, abafowethu nodadewethu abaningi baseMalawi naseMozambique, bakwazi ukuwuthamela lo mhlangano ngaphandle kokusebenzisa i-inthanethi. Kanjani?

 IKomiti Yabaxhumanisi neKomiti Yokufundisa yeNdikimba Ebusayo, agunyaza ukuba umhlangano usakazwe ngethelevishini nangomsakazo eMalawi naseMozambique okungenzekanga kwamanye amazwe. Kungani kwenziwa leli lungiselelo? IMalawi iphakathi kwamazwe lapho idatha lokungena ku-inthanethi libiza kakhulu, ngakho bambalwa kakhulu oFakazi abakwazi ukungena ku-inthanethi. Njengoba uWilliam Chumbi, oyilungi leKomiti Yegatsha YaseMalawi achaza: “Umsakazo nethelevishini kwakuwukuphela kwendlela abafowethu nodadewethu ababengathola ngayo lokhu kudla okungokomoya.” ULuka Sibeko, naye okhonza eKomitini Yegatsha YaseMalawi, wanezela: “Ukube asikwazanga ukuwuthola umhlangano nge-TV nangomsakazo babezoba mbalwa kakhulu abafowethu ensimini yethu yegatsha ababezokwazi ukuwuthola.” EMozambique nakhona bambalwa kakhulu abafowethu ababengaba nemali yokuthenga umshini wezobuchwepheshe, ingasaphathwa eyokungena ku-inthanethi.

Ukwenza Amalungiselelo

 Ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, iziteshi ezithile zethelevishini nezemisakazo zase ziqalile ukusakaza imihlangano yebandla. * Abazalwane bacela lezi ziteshi ukuba zinezele isikhathi ukuze kusakazwe nomhlangano wesifunda.

 Akubanga lula kubafowethu baseMalawi. Ngokuvamile, iziteshi zinikeza amakhasimende ihora elilodwa lokusakaza. Iziteshi zazikhathazwa ukuthi uma uhlelo lulude izilaleli zingase ziyeke ukulilalela. Kodwa abazalwane bachaza ukuthi umsebenzi wethu usiza umphakathi. Ngisho naphakathi nalokhu kuvaleleka sisiza abantu bathole izindaba ezinhle ezivela eBhayibhelini ezibasiza babe yizakhamuzi ezilungile futhi babe nemindeni ejabulayo. Lapho iziteshi zizwa lokhu zavuma ukunikeza abazalwane isikhathi esengeziwe sokusakaza.

 EMalawi umhlangano wasakazwa yisiteshi esisodwa sethelevishini nesisodwa somsakazo, zombili zazisakaza ezweni lonke futhi kwakungafinyeleleka izigidi zabantu. EMozambique umhlangano wasakazwa yisiteshi esisodwa sethelevishini nezingu-85 zomsakazo.

 Kuwo womabili la mazwe kwasetshenziswa imali ecishe ibe ngu-R423 000 ukuze kusakazwe kuthelevishini necishe ibe ngu-R300 000 ukuze kusakazwe emsakazweni. Imali yokusakaza emsakazweni yayishiyana, kwakusukela ku-R225 uma kuyisiteshi esincane, kuye emalini engaphezu kuka-R41 000 uma kuyisiteshi esisakaza ezweni lonke.

 Abazalwane basebenza kanzima ukuze bayisebenzise kahle iminikelo. Ngokwesibonelo, eMalawi bakwazi ukuxoxisana neziteshi ukuze bathole amanani aphansi, bakwazi ukuthola isaphulelo samaphesenti angu-30 kwesinye isiteshi. Lezi zaphulelo zasiza ekongeni imali engaphezu kuka-R25 000. EMozambique, ezinye iziteshi zavuma ukwehlisa imali yazo ngenxa yokuthi sinedumela elihle lokwethembeka nelokukhokha ngesikhathi.

Amazwi Okubonga

 Abafowethu bazwakalisa ukubonga ngokuthi bakwazi ukulalela nokubukela umhlangano eziteshini zabo zendawo. UPatrick, ongumdala waseMalawi, uthi: “Sibabonga kakhulu abafowethu beNdikimba Ebusayo ngokusenzela leli lungiselelo elikhethekile phakathi nalolu bhubhane.” U-Isaac naye ohlala eMalawi, uthi: “Asinayo eminye imishini yezobuchwepheshe ngakho sibonga kakhulu ngaleli lungiselelo elikhethekile elivela enhlanganweni kaJehova lokuba silalele le mihlangano emsakazweni. Ngenxa yaleli lungiselelo, umndeni wami wonke wazuza kulo mhlangano. Sabona lokho njengobufakazi bothando uJehova analo ngabantu bakhe.”

 Omunye ummemezeli eMozambique wayeqala ukuya emhlanganweni omkhulu ngalona ka-2020. Uthi: “Ilungiselelo lokubukela umhlangano kuthelevishini langikhumbuza ukuthi uJehova unguNkulunkulu umninimandla onke. Ubhubhane aluzange lumvimbe ukuba asondle ngokomoya futhi asinikeze esikudingayo sisemakhaya. Ngabona ubufakazi bothando abantu bakaJehova abanalo. Ngiyaqiniseka ukuthi ngempela lena inkolo yeqiniso.”

 Umdala okuthiwa nguWyson uthi: “Ngifisa ukubonga ngendlela inceku ethembekile neqondayo esinakekele ngayo phakathi nalolu bhubhane. Leli lungiselelo lokuba umhlangano utholakale emsakazweni nakuthelevishini lisize abaningi bethu abadonsa kanzima ngokomnotho kule ngxenye yezwe ukuba bakwazi ukuthola lolu hlelo lomhlangano futhi bazuze kuwo.”

 IKomiti Yabaxhumanisi neKomiti Yokufundisa aphinde enza ilungiselelo elikhethekile lokuba umhlangano wesifunda ka-2021 usakazwe kuthelevishini nasemsakazweni ezindaweni ezithile. Zikhokhelwa kanjani izindleko zokusakaza umhlangano omkhulu ngale ndlela? Zikhokhelwa ngeminikelo eyenzelwa umsebenzi womhlaba wonke, eminingi yayo eyenziwa ngezindlela ezihlukahlukene ezitholakala ku-donate.jw.org. Siyanibonga ngokunikela ngesandla esivulekile.

^ par. 3 Ngasekuqaleni kuka-2020, iKomiti Yabaxhumanisi yagunyaza ukuba imihlangano yebandla isakazwe kuthelevishini nasemsakazweni ezindaweni ezithile phakathi nobhubhane lwe-COVID-19. Leli lungiselelo liye labasiza labo abangakwazi ukuthola imihlangano yebandla noma ukungena ku-JW Stream ngenxa yokuthi ukungena ku-inthanethi noma ukuxhumana ngefoni akulula noma kuyabiza. Noma kunjalo, leli lungiselelo alenzelwe izindawo lapho abantu bekwazi khona ukuxhumana emihlanganweni yebandla.