Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 IMIBUZO EVELA KUBAFUNDI BALO MAGAZINI . . .

Ingabe AmaKristu Kufanele Awugubhe UKhisimusi?

Ingabe AmaKristu Kufanele Awugubhe UKhisimusi?

Abantu abaningi emhlabeni bakholelwa ukuthi uKhisimusi usuku lokuzalwa kukaJesu Kristu. Wake wazibuza yini ukuthi amaKristu okuqala, lawo ayesondelene eduze noJesu ayewugubha yini uKhisimusi? Uyakwazi yini lokho iBhayibheli elikushoyo mayelana nezinsuku zokuzalwa? Ukuthola izimpendulo zale mibuzo kuzosisiza sazi ukuthi kufanele yini amaKristu awugubhe uKhisimusi.

Okokuqala, akukho ndawo eBhayibhelini lapho kukhulunywa khona ngokugujwa kosuku lokuzalwa lukaJesu noma lwesinye sezikhonzi zikaNkulunkulu ezithembekile. Babili kuphela abantu okukhulunywa ngabo eBhayibhelini abagubha izinsuku zabo zokuzalwa. Bobabili babengamkhonzi uJehova, uNkulunkulu owabhala iBhayibheli, futhi lapho kugujwa izinsuku zabo zokuzalwa kwenzeka izinto ezimbi. (Genesise 40:20; Marku 6:21) Ngokusho kwencwadi i-Encyclopedia Britannica, amaKristu okuqala akunqaba “ukugujwa kwezinsuku zokuzalwa okwaqalwa abantu ababengamkhonzi uNkulunkulu.”

UJesu wazalwa ngaluphi usuku?

IBhayibheli alisitsheli ukuthi uJesu wazalwa nini. Incwadi i-Cyclopedia kaMcClintock noStrong ithi: “Usuku lokuzalwa kukaJesu Kristu aluveli [eTestamenteni Elisha] noma kwenye indawo.” Ukube uJesu wayefuna abalandeli bakhe bagubhe usuku lwakhe lokuzalwa, wayeyoqinisekisa ukuthi luyaziwa ukuthi lunini.

Okwesibili, iBhayibheli alisho ukuthi uJesu noma omunye wabafundi bakhe bagubha uKhisimusi. Ngokusho kwe-New Catholic Encyclopedia, indaba yokugujwa kukaKhisimusi yaqala ukuvela encwadini “i-Chronograph kaPhilocalus owayengumRoma, okubonakala sengathi yayibhalwe izinto zango-336 [C.E.].” Lokho kwakungemva kweminyaka eminingi iBhayibheli laqedwa ukubhalwa futhi sekudlule amakhulu eminyaka uJesu aphila emhlabeni. Ngenxa yalokho, uMcClintock noStrong baphawula ukuthi “ukugujwa kukaKhisimusi akuveli kuNkulunkulu [naseTestamenteni Elisha].” *

Imuphi umkhosi uJesu atshela abafundi bakhe ukuba bawugubhe?

NjengoMfundisi Omkhulu, uJesu watshela abalandeli bakhe izinto ayefuna bazenze futhi zibhaliwe eBhayibhelini. Ukugubha uKhisimusi akuyona enye yalezo zinto. Njengoba uthisha engafuni abafundi bakhe benze okuhlukile kunalokho abatshela kona, noJesu akafuni abalandeli bakhe ‘beqele ngalé kwezinto ezilotshwe’ emiBhalweni Engcwele.​—1 Korinte 4:6.

Ngakolunye uhlangothi, kunesenzakalo esibaluleke kakhulu amaKristu okuqala ayesijwayele, iSikhumbuzo sokufa kukaJesu. UJesu watshela abafundi bakhe ukuthi kwakufanele basikhumbule nini lesi senzakalo futhi kanjani. Lezo ziqondiso kanye nosuku lokufa kwakhe, kubhaliwe eBhayibhelini.​—Luka 22:7, 19; 1 Korinte 11:25.

Njengoba sesibonile, uKhisimusi uwukugujwa kosuku lokuzalwa, futhi amaKristu okuqala ayengawugubhi ngoba kwakuyisiko labantu ababengamkhonzi uNkulunkulu. Kanti neBhayibheli alisho ukuthi uJesu noma omunye umuntu wawugubha uKhisimusi. Ngenxa yalezi zizathu, izigidi zamaKristu emhlabeni wonke ziye zaphetha ngokuthi akufanele zigubhe uKhisimusi.

^ isig. 6 Uma ufuna ukuthola okwengeziwe ngokuthi uyini umsuka kaKhisimusi, bheka isihloko esithi “Imibuzo Evela Kubafundi Balo Magazini . . . Liyini Iqiniso NgoKhisimusi?” kuyi-Nqabayokulinda kaDisemba 1, 2014, ikhona naku-www.jw.org/zu.