INQABAYOKULINDA Disemba 2015 | Ungakwazi Ukuliqonda IBhayibheli

Ingabe wake wazibuza, ‘Kungani kunzima ukuliqonda iBhayibheli?’

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Kungani Kufanele Uliqonde IBhayibheli?

Abantu abaningi bayayihlonipha le ncwadi engcwele kodwa abayiqapheli indlela engabazuzisa ngayo.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Incwadi Okufanele Iqondwe

Amaphuzu amane afakazela ukuthi iBhayibheli lihloselwe ukuba liqondwe yibo bonke abantu.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ukuthola Usizo Lokuqonda IBhayibheli

Uma iBhayibheli lihloselwe ukuba liqondwe, kungani kudingeka uthole usizo lokuliqonda?

Ubuzenzisi! Ingabe Buyoke Buphele?

Ingabe ubuzenzisi bukwenze waxwaya ezombusazwe, inkolo kanye nezentengiselwano?

Ingabe Bewazi?

Ingabe amaJuda aya eJerusalema ngePhentekoste lika-33 C.E. ayevela “kuzo zonke izizwe ngaphansi kwezulu” ngempela? AmaJuda ayeze eJerusalema ayehlala kuphi phakathi nale mikhosi?

Ingabe UPetru WayenguPapa Wokuqala?

UJesu wayesho ukuthini lapho ethi: “Wena unguPetru; phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami”?

IMIBUZO EVELA KUBAFUNDI BALO MAGAZINI

Yini Embi Ngamasiko KaKhisimusi?

Ngisho noma amasiko kaKhisimusi enomsuka wobuqaba, ingabe lokho kufanele kuvimbele umuntu ukuba agubhe lo mkhosi?

Izimpendulo Zemibuzo YeBhayibheli

Kungani uNkulunkulu ebamukela abathandi beqiniso?

Ezinye Izihloko Ezikuyi-Internet

Ingabe Isayensi Iyavumelana NeBhayibheli?

Ingabe kukhona amaphutha angokwesayensi eBhayibhelini?