INQABAYOKULINDA Okthoba 2015 | Ingabe Kuyasiza Ukuthandaza?

Omunye umbhali wathi ukuthandaza “kufana nokukhuluma nenhlanzi yakho oyifuyile.” Ingabe kunjalo ngempela?

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Kungani Abantu Bethandaza?

Zingakumangaza izinto abantu abazithandazelayo.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ingabe Ukhona Osuke Elalele?

Ukuze umthandazo uzwiwe kumelwe ube nezinto ezimbili eziyinhloko.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Okwenza UNkulunkulu Asimeme Ukuba Sithandaze

Umthandazo usizuzisa ngaphezu kwanoma yini enye.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Umthandazo—Indlela Ongakusiza Ngayo

Yini ongayilindela uma uthandaza njalo?

Ingabe Bewazi?

Yiziphi izinselele uHerode abhekana nazo lapho akha kabusha ithempeli eJerusalema? Kungani abantu baseMelitha babecabanga ukuthi umphostoli uPawulu ungumbulali?

IBHAYIBHELI LISHINTSHA UKUPHILA

Manje Sengingakwazi Ukusiza Abanye

UJulio Corio walimala kabuhlungu futhi waba nomuzwa wokuthi uNkulunkulu akamkhathaleli. U-Eksodusi 3:7 wamsiza washintsha umbono wakhe.

Singamthola Ngempela Yini UNkulunkulu?

Izinto esingeke siziqonde ngoNkulunkulu zingasisiza sisondele kuye.

UKUHLAKANIPHA KWASENDULO OKUSASEBENZA NANAMUHLA

Thethelela Ngokukhululekile

Ukuze sithethelele, ingabe kumelwe sinciphise noma sishalazelele ubuhlungu esibuzwayo?

Izimpendulo Zemibuzo YeBhayibheli

Ubani ongaqeda ubumpofu?

Ezinye Izihloko Ezikuyi-Internet

Lithini IBhayibheli Ngomsuka We-Halloween?

Ingabe i-Halloween imane nje ingenye into engenangozi?