“Ukuba nobuhlobo obuseduze noNkulunkulu kukwenza uzizwe uvikelekile, wanelisekile futhi uzinzile. Kuba sengathi uNkulunkulu uhlale ekufunela okungcono kakhulu.”—UCHRISTOPHER, INSIZWA YASEGHANA.

“UNkulunkulu uyakubona lapho udumele, akuthande futhi akukhathalele ngendlela ongeke wayicabanga.”—UHANNAH ONEMINYAKA ENGU-13, E-ALASKA, E-U.S.A.

“Ukwazi ukuthi unobuhlobo obuseduze noNkulunkulu kubalulekile futhi kubangela ukuzola!”—UGINA, OWESIFAZANE WASEJAMAICA ONEMINYAKA ENGABA NGU-45.

Baningi abazizwa njengoChristopher, uHannah noGina. Abantu abaningi emhlabeni bayaqiniseka ukuthi uNkulunkulu ubabheka njengabangane bakhe. Kuthiwani ngawe? Ingabe uzizwa usondelene noNkulunkulu? Noma ungathanda ukusondela kakhudlwana kuye? Mhlawumbe uyazibuza, ‘Kungenzeka ngempela yini ukuba umuntu abe nobuhlobo obuseduze noNkulunkulu uMninimandla onke? Uma kunjalo, kungenzeka kanjani?’

UNGASONDELA KUNKULUNKULU

IBhayibheli libonisa ukuthi singakwazi ukusondela kuNkulunkulu sibe abangane bakhe. IBhayibheli lithi uNkulunkulu wabiza inzalamizi engumHebheru u-Abrahama ngokuthi “umngane wami.” (Isaya 41:8) Nasi isimemo esifudumele esikuJakobe 4:8: “Sondelani kuNkulunkulu, naye uyosondela kini.” Ngakho, kuyacaca ukuthi singaba nabo ubuhlobo obuseduze noNkulunkulu—sibe abangane bakhe. Kodwa njengoba uNkulunkulu engabonakali, ‘ungasondela’ kanjani kuye futhi ube nobuhlobo obuhle naye?

Ukuze siphendule lo mbuzo, ake sihlole indlela ubungane obakheka ngayo. Ngokuvamile buqala ngokuthi abantu ababili bazane amagama. Njengoba belokhu bexoxa njalo futhi bethululelana izifuba, ubuhlobo babo buya bukhula. Lapho benzelana izinto buyaqina. Kungashiwo okufanayo nangokwakha ubungane noNkulunkulu. Ake sibone ukuthi lokhu kwenzeka kanjani.