“O Jehova, ungihlolisisile, futhi uyangazi.”—IHUBO 139:1.

“Amehlo akho abona ngisho nombungu wami.”—IHUBO 139:16

OKWENZA ABANYE BANGABAZE: Abantu abaningi banomuzwa wokuthi uNkulunkulu ubheka abantu njengezoni kuphela—abantu abangahlanzekile futhi abangakufanelekeli ukukhathalelwa nguye. UKendra, owayephethwe isifo sokucindezeleka, wazizwa enecala ngenxa yokuthi wayengakwazi ukuphila ngokuvumelana nemithetho kaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, wathi, “Ngayeka ukuthandaza.”

LOKHO OKUFUNDISWA IZWI LIKANKULUNKULU: UJehova ubheka ngalé kokungapheleli kwakho futhi uqonda lokhu oyikho ngempela. IBhayibheli lithi, “Uyakwazi ukwakheka kwethu, ekhumbula ukuthi siluthuli.” Ngaphezu kwalokho, akasebenzelani nathi “ngokwezono zethu” kodwa usithethelela ngesihe lapho siphenduka.—IHubo 103:10, 14.

Cabanga ngoDavide, iNkosi yakwa-Israyeli okukhulunywe ngayo esihlokweni sokuqala salo magazini. Lapho ethandaza kuNkulunkulu, uDavide wathi: “Amehlo akho abona ngisho nombungu wami, futhi zonke izingxenye zawo zazilotshiwe phansi encwadini yakho. . . O Nkulunkulu ngihlolisise, wazi inhliziyo yami.” (IHubo 139:16, 23) Yebo, uDavide wayeqiniseka ngokuthi nakuba ayenza izono—ngezinye izikhathi enza izono ezinkulu—uJehova wayekwazi ukuyibona inhliziyo yakhe ephendukile.

UJehova ukuqonda kangcono ngaphezu kwanoma ubani. IBhayibheli lithi, “Umuntu nje ubona okubonakala emehlweni; kodwa uJehova yena, ubona lokho inhliziyo eyikho.” (1 Samuweli 16:7) UNkulunkulu uyazi ukuthi kungani wenza izinto ngendlela ozenza ngayo. Wazi indlela ufuzo, indlela okhule ngayo, indawo ohlala kuyo, nobuntu bakho okwakha ngayo uhlobo lomuntu oyilo. Uyalubona futhi uyalwazisa uhlobo lomuntu olwela ukuba yilo, ngisho noma uwenza amaphutha.

Nokho, uNkulunkulu uyisebenzisa kanjani indlela ephakeme aqonda ngayo ‘uhlobo lomuntu onguye’ ukuze akududuze?