Ingabe zonke izinkolo zidumisa uNkulunkulu?

Lapho ulalela izindaba kungenzeka uye waphawula ukuthi ngezinye izikhathi izinto ezimbi zenziwa egameni lenkolo. Akuzona zonke izinkolo ezivela kuNkulunkulu weqiniso. (Mathewu 7:15) Impela, abantu abaningi badukisiwe.—Funda eyoku-1 Johane 5:19.

Noma kunjalo, uNkulunkulu uyababona abantu abaqotho abathanda okulungile neqiniso. (Johane 4:23) UNkulunkulu umema abantu abanjalo ukuba bafunde iqiniso eZwini lakhe iBhayibheli.—Funda eyoku-1 Thimothewu 2:3-5.

Ungayibona kanjani inkolo yeqiniso?

UJehova uNkulunkulu uhlanganisa abantu abavela ezinkolweni eziningi ngokubafundisa iqiniso nangokubafundisa ukuthandana. (Mika 4:2, 3) Ngakho, abantu abasenkolweni yeqiniso ungababona ngendlela abathandana ngayo.—Funda uJohane 13:35.

UJehova uNkulunkulu uhlanganisa zonke izinhlobo zabantu ngokukhulekela kweqiniso.—IHubo 133:1

Abakhulekeli beqiniso basekela ukholo lwabo nendlela yabo yokuphila eBhayibhelini. (2 Thimothewu 3:16) Baphinde badumisa igama likaNkulunkulu. (IHubo 83:18) Bafundisa nokuthi uMbuso kaNkulunkulu uwukuphela kwethemba labantu. (Daniyeli 2:44) Balingisa uJesu ngokuvumela ‘ukukhanya kwabo kukhanye,’ ngokwenza okuhle komakhelwane babo. (Mathewu 5:16) Ngakho, amaKristu eqiniso angabonakala ngokuvakashela abantu emizini yabo ukuze akhulume nabo ngezindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu.—Funda uMathewu 24:14; IzEnzo 5:42; 20:20.