INQABAYOKULINDA Januwari 2014 | Ingabe Ukufa Kuyisiphetho Sakho Konke?

Abantu abaningi abathandi ukukhuluma ngokufa. Ekujuleni kwezinhliziyo, iningi labantu lifisa ukungafi. Ingabe ukufa kunganqotshwa?

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Udosi Lokufa

Sonke siyaphoqeleka ukuba sibhekane nokufa. Udosi lokufa olubuhlungu luye lwabangela ukuba abantu abaningi bafune izimpendulo.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ukulwa Kwesintu Nokufa

Kuwo wonke umlando, abantu bebelokhu befuna izindlela zokunqoba ukufa. Kunganqotshwa yini ukufa?

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ukufa Akusona Isiphetho Sakho Konke!

Kungani uJesu afanisa ukufa nokulala? Yini esingayifunda ekuvusweni kwabantu esikuthola eBhayibhelini?

INGXOXO NOMAKHELWANE

Kungani UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

Incwadi yokuqala yeBhayibheli ichaza ukuthi kungani uNkulunkulu evumela ukuba izinto ezimbi zenzeke nakuba enawo amandla okuziqeda.

Ingabe Bewazi?

Ngosuku lukaJesu, kwakunikelwa kanjani ethempelini? Ingabe umlobi weBhayibheli uLuka wayeyisazi-mlando esinembile?

IBHAYIBHELI LISHINTSHA UKUPHILA

“UJehova Akazange Angikhohlwe”

Lo wesifazane othanda inkolo wagcina ezitholile izimpendulo ezingokomBhalo zemibuzo yakhe emayelana nokuthi kungani sifa nokuthi kwenzekani kithi lapho sifa. Funda ukuthi iqiniso lakushintsha kanjani ukuphila kwakhe.

Ithemba Ngabafileyo—Uvuko

Abaphostoli bakaJesu babenokholo oluqinile ovukweni lwabafileyo. Kungani?

Izimpendulo Zemibuzo YeBhayibheli

Yini wena oyaziyo ngoNkulunkulu? Singafunda kanjani ukumazi kangcono?

Ezinye Izihloko Ezikuyi-Internet

Iyini Intando KaNkulunkulu Ngami?

Ingabe udinga uphawu olukhethekile, umbono noma ubizo oluvela kuNkulunkulu ukuze wazi intando yakhe ngawe? Thola impendulo yeBhayibheli.