Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 SONDELA KUNKULUNKULU

“Umvuzi Walabo Abamfuna Ngobuqotho”

“Umvuzi Walabo Abamfuna Ngobuqotho”

Ingabe uJehova uyakwazisa lokho okwenziwa abakhulekeli bakhe lapho bezama ukumjabulisa? Abanye bangase bathi cha, bephetha ngokuthi uNkulunkulu akanandaba nathi. Kodwa umbono onjalo ummelela kabi kakhulu uNkulunkulu. IZwi lakhe, iBhayibheli, lisinika umbono oqondile. Lisiqinisekisa ngokuthi uJehova uyayazisa imizamo yabakhulekeli bakhe abathembekile. Hlola amazwi omphostoli uPawulu atholakala kumaHebheru 11:6.

Yini edingekayo uze ujabulise uJehova? UPawulu uyabhala: “Ngaphandle kokholo akwenzeki ukumjabulisa [uNkulunkulu].” Phawula ukuthi uPawulu akasho ukuthi ngaphandle kokholo kunzima ukumjabulisa uNkulunkulu. Kunalokho, uthi akwenzeki ukumjabulisa. Ngamanye amazwi, ukholo luyinto esemqoka kakhulu uma sifuna ukujabulisa uNkulunkulu.

Hlobo luni lokholo olujabulisa uJehova? Ukholo lwethu kuNkulunkulu kumelwe luhlanganise izici ezimbili. Okokuqala, ‘kumelwe sikholelwe ukuthi ukhona.’ Ezinye izinguqulo zithi “ukholelwe ukuthi ungokoqobo.” Singamjabulisa kanjani ngempela uNkulunkulu uma singabaza ukuthi ungokoqobo? Ukholo lweqiniso alugcini nje ngokukholelwa, ingani namademoni ayakholelwa ukuthi uJehova ungokoqobo. (Jakobe 2:19) Ukukholelwa kwethu ekutheni uNkulunkulu ungokoqobo kufanele kusishukumisele esenzweni, okusho ukufakazela ukholo lwethu ngokuphila ngendlela emjabulisayo.—Jakobe 2:20, 26.

Okwesibili, ‘kumelwe sikholelwe ukuthi’ uNkulunkulu ‘ungumvuzi.’ Umuntu onokholo lweqiniso ukholelwa ngokugcwele ukuthi imizamo yakhe yokuphila ngendlela ejabulisa uNkulunkulu ngeke ibe yize. (1 Korinte 15:58) Singamjabulisa kanjani uJehova uma singabaza amandla noma isifiso sakhe sokusivuza? (Jakobe 1:17; 1 Petru 5:7) Umuntu ophetha ngokuthi uNkulunkulu akanandaba nathi, akanandaba nesikwenzayo futhi akaphani akamazi uNkulunkulu weBhayibheli.

Obani abavuzwa uJehova? UPawulu uthi: ‘Yilabo abamfuna ngobuqotho.’ Incwadi ethile yabahumushi beBhayibheli ithi igama lesiGreki elisho “ukufuna ngobuqotho” alisho “ukuphuma uyofuna,” kunalokho, lisikisela ukuza kuNkulunkulu ngenhloso “yokumkhulekela.” Enye incwadi ichaza ukuthi lesi senzo sesiGreki sisikisela umzamo ojulile nokuzikhandla. Yebo, uJehova uvuza labo abanokholo olubashukumisela ukuba bamkhulekele ngothando nangentshiseko ngenhliziyo yonke.—Mathewu 22:37.

Singamjabulisa kanjani uJehova uma singabaza amandla noma isifiso sakhe sokusivuza?

UJehova ubavuza kanjani abakhulekeli bakhe abathembekile? Uthembisa ukubavuza ngekusasa elingenakuqhathaniswa okubonisa ukujula komoya wokupha nothando lwakhe—ukuphila phakade emhlabeni oyiPharadesi. (IsAmbulo 21:3, 4) Ngisho kwamanje, labo abamfuna ngobuqotho uJehova bajabulela izibusiso ezicebile. Ngosizo lomoya wakhe ongcwele nokuhlakanipha okutholakala eZwini lakhe, bajabulela ukuphila okunenjongo nokwanelisayo.—IHubo 144:15; Mathewu 5:3.

Ngempela, uJehova unguNkulunkulu onokwazisa oyijabulelayo inkonzo yokwethembeka yabakhulekeli bakhe abazinikele. Ingabe ukwazi lokho akukushukumiseli ukuba ufune ukusondela nakakhulu kuye? Uma kunjalo, sicela ukuba ufunde okwengeziwe mayelana nendlela ongahlakulela futhi ubonise ngayo ukholo oluyokwenza uthole umvuzo ocebile kuJehova.

Izihloko zeBhayibheli ongazifunda ngo-November

Thithu 1-3; Filemoni 1-25; Hebheru 1-13Jakobe 1-5