Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 SONDELA KUNKULUNKULU

“Izimfanelo Zakhe Ezingabonakali Zibonakala Ngokucacile”

“Izimfanelo Zakhe Ezingabonakali Zibonakala Ngokucacile”

Ingabe uyakholelwa kuNkulunkulu? Uma kunjalo, ungabubonisa yini ubufakazi bokuthi ukhona? Iqiniso liwukuthi sizungezwe ubufakazi bokuthi ukhona uMdali ohlakaniphile, onamandla nonothando. Buyini lobu bufakazi, futhi buphawuleka kangakanani? Ukuze uthole impendulo, cabanga ngamazwi omphostoli uPawulu alotshwe encwadini yakhe eya kumaKristu aseRoma.

UPawulu wathi: “Izimfanelo zakhe [uNkulunkulu] ezingabonakali zibonakala ngokucacile kusukela ekudalweni kwezwe kuye phambili, ngoba ziqondakala ngezinto ezenziwe, ngisho namandla akhe angunaphakade nobuNkulunkulu bakhe, kangangokuthi abanazaba.” (Roma 1:20) Njengoba uPawulu ebonisa, uMdali washiya isigxivizo emsebenzini wezandla zakhe. Ake siwahlolisise la mazwi kaPawulu.

UPawulu uthi izimfanelo zikaNkulunkulu ziyabonakala “kusukela ekudalweni kwezwe kuye phambili.” Kulo mongo, igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi ‘izwe’ alisho iplanethi ewumhlaba. Kunalokho, libhekisela ohlangeni lwabantu. * Khona-ke, uPawulu uthi kusukela ngenkathi abantu bedalwa, babengabubona ubufakazi bezimfanelo zikaNkulunkulu ezintweni ayezidalile.

Lobo bufakazi busizungezile. Abufihlekile endalweni kodwa ‘bubonakala ngokucacile.’ Kusukela entweni enkulu kunazo zonke kuya kwencane kunazo zonke edaliwe, indalo ayembuli nje ngokucacile ukuthi kunoMdali kodwa nokuthi unezimfanelo ezinhle. Umklamo owukuhlakanipha obonakala kalula endalweni awembuli yini ukuhlakanipha kukaNkulunkulu? Amazulu anezinkanyezi nolwandle oluyaluzayo akwembuli yini amandla akhe? Ukudla okuhlukahlukene okumnandi nobuhle bokuphuma nokushona kwelanga akwembuli yini uthando lwakhe ngabantu?—IHubo 104:24; Isaya 40:26.

Bucace kangakanani ubufakazi? Bucace “kangangokuthi abanazaba” labo abathi ababuboni, abenqabayo ukukholelwa kuNkulunkulu. Esinye isazi sikufanekisa ngale ndlela lokhu: Ake ucabange ngomshayeli ongalunaki uphawu oluthi “Shintsha Indlela—Jikela Kwesobunxele.” Iphoyisa lomgwaqo liyammisa bese limnika ithikithi. Umshayeli uyazama ukuzithethelela ngokuthi ubengaluboni uphawu. Kodwa lokho akushoyo akuzwakali ngoba uphawu lusendaweni ebonakala kahle, futhi akanayo inkinga yamehlo. Ngale kwalokho, kuwumsebenzi womshayeli ukubona nokulalela izimpawu ezinjalo. Kunjalo-ke nangobufakazi obusendalweni bokuba khona kukaNkulunkulu. Lolo “phawu” lusendaweni ebonakala kahle. Njengezidalwa ezinekhono lokucabanga, siyakwazi ukulubona. Asikho nhlobo isizathu sokuba singalunaki.

UMdali washiya isigxivizo emsebenzini wezandla zakhe

Ngempela, incwadi eyindalo yembula okukhulu ngoMdali wethu. Kodwa kunenye incwadi eyembula okwengeziwe ngaye—iBhayibheli. Kulo sithola impendulo yalo mbuzo obalulekile: Iyini injongo kaNkulunkulu ngomhlaba wethu nabangabantu abahlala kuwo? Ukwazi impendulo yalo mbuzo kungakusiza ukuba usondele kuNkulunkulu ‘ozimfanelo zakhe ezingabonakali zibonakala ngokucacile’ ezweni elisizungezile.

Izahluko zeBhayibheli ongazifunda ngo-August

Roma 1-16

^ isig. 5 IBhayibheli likhuluma ‘ngezwe’ njengelinesono futhi elidinga umsindisi, okubonisa ngokucacile ukuthi kulo mongo leli gama lisho uhlanga lwabantu hhayi umhlaba.—Johane 1:29; 4:42; 12:47.