Ingabe uNkulunkulu ulalela yonke imithandazo?

UNkulunkulu ulalela abantu abavela kuzo zonke izizwe. (IHubo 145:18, 19) IZwi lakhe, iBhayibheli, lisikhuthaza ukuba sikhulume naye nganoma yini esikhathazayo. (Filipi 4:6, 7) Nokho, eminye imithandazo ayimjabulisi uNkulunkulu. Ngokwesibonelo, ukuphindaphinda imithandazo eshiwo ngekhanda akumjabulisi.—Funda uMathewu 6:7.

UJehova akayithandi nemithandazo yabantu abangawunaki ngamabomu umthetho wakhe. (IzAga 28:9) Ngokwesibonelo, ngezikhathi zeBhayibheli, uNkulunkulu wenqaba ukulalela ama-Israyeli ayenecala lokubulala. Kuyacaca ukuthi kufanele sifinyelele izimfuneko ezithile ukuze sizwiwe uNkulunkulu.—Funda u-Isaya 1:15.

Yini okufanele siyenze ukuze uNkulunkulu asizwe?

Kufanele sibe nokholo uma sithandaza kuye. (Jakobe 1:5, 6) Kufanele siqiniseke ukuthi ukhona nokuthi uyasikhathalela. Singaluqinisa ukholo lwethu ngokutadisha iBhayibheli ngoba ukholo lweqiniso lusekelwe ebufakazini nasesiqinisekisweni esitholakala eZwini likaNkulunkulu.—Funda amaHebheru 11:1, 6.

Kufanele sithandaze ngobuqotho nangokuzithoba. Ngisho neNdodana kaNkulunkulu, uJesu, yazithoba lapho ithandaza. (Luka 22:41, 42) Khona-ke, kunokutshela uNkulunkulu ukuthi enzeni, kufanele sizame ukuqonda izimfuneko zakhe ngokufunda iBhayibheli. Ngemva kwalokho singathandaza ngokuvumelana nentando yakhe.—Funda eyoku-1 Johane 5:14.