Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UMose—Indoda Enothando

UMose—Indoda Enothando

LUYINI UTHANDO?

Uthando lusho ukuba nemizwa ejulile ngabanye. Umuntu onothando uyibonisa ngamazwi nangezenzo indlela azizwa ngayo ngalabo abathandayo, ngisho noma ukwenza lokho kudinga ukuzidela.

UMOSE WALUBONISA KANJANI UTHANDO?

UMose wabonisa uthando ngoNkulunkulu. Kanjani? Phela, khumbula amazwi alotshwe kweyoku-1 Johane 5:3: “Yilokhu okushiwo uthando ngoNkulunkulu, ukuba sigcine imiyalo yakhe.” UMose waphila ngokuvumelana nalo mthetho. Kukho konke uNkulunkulu amcela ukuba akwenze—kusukela esabelweni esasidinga isibindi sokuya kuFaro onamandla kuye emsebenzini obonakala ulula njengokwelulela induku yakhe phezu koLwandle Olubomvu—uMose walalela. Kungakhathaliseki ukuthi umyalo wawulula noma unzima, uMose wayenza ngokuvumelana nawo. “Wenza kanjalo nje.”—Eksodusi 40:16.

UMose wabonisa ukuthi uyawathanda ama-Israyeli akubo. Ayazi ukuthi uJehova wayesebenzisa uMose ekuqondiseni abantu bakhe, ngakho ayeya kuye lapho enezinkinga ezihlukahlukene. Siyafunda: “Abantu babelokhu bemile phambi kukaMose kusukela ekuseni kwaze kwahlwa.” (Eksodusi 18:13-16) Cabanga indlela okumelwe ukuba wayekhathala ngayo uMose lapho elalele—amahora ngamahora—njengoba ama-Israyeli ayeza kuye nezinkinga zawo! Noma kunjalo, wayekujabulela ukusiza abantu ayebathanda.

Ngaphandle kokubalalela, uMose wayebuye abathandazele abantu abathandayo. Waze wathandazela ngisho nalabo ababemphatha kabi! Ngokwesibonelo, lapho udadewabo uMiriyamu ekhononda ngoMose, uJehova wamshaya ngochoko. Kunokuba ajabule ngaleso sijeziso, ngokushesha uMose wamncengela kuNkulunkulu, wathandaza: “O Nkulunkulu, siyacela! Sicela umphulukise!” (Numeri 12:13) Yini enye ngaphandle kothando eyayingabangela uMose ukuba enze lowo mthandazo obonisa ukucabangela abanye?

IZIPHI IZIFUNDO ESIZITHOLAYO?

Singamlingisa uMose ngokuhlakulela uthando olujulile ngoNkulunkulu. Lolo thando lusishukumisela ukuba silalele imiyalo yakhe “ngokusuka enhliziyweni.” (Roma 6:17) Lapho silalela uJehova ngokusuka enhliziyweni, inhliziyo yakhe iyajabula. (IzAga 27:11) Nathi siyazuza. Kakade, lapho sikhonza uNkulunkulu ngoba simthanda ngempela, ngeke nje senze izinto ezinhle kodwa siyokujabulela ukuzenza!—IHubo 100:2.

Enye indlela esingalingisa ngayo uMose iwukuhlakulela uthando lokuzidela ngabanye. Lapho abangane noma amalungu omndeni ezokhuluma nathi ngezinkathazo zawo; uthando luyosishukumisela ukuba (1) sibalalelisise, (2) sibabonise isihe, noma sibazwele; futhi (3) sibatshele ukuthi siyabathanda.

NjengoMose, singabathandazela abantu esibathandayo. Ngezinye izikhathi singase sibe nomuzwa wokuthi ayikho into esingayenza lapho besitshela izinkinga zabo. Singaze ngisho sibakhalele, sithi, “Ngiyaxolisa ngokuthi angikwazi ukukusiza okwamanje kodwa ngizokuthandazela.” Khumbula: “Lapho umuntu olungile ethandaza, lowo mthandazo unamandla amakhulu.” (Jakobe 5:16, The Kingdom New Testament) Imithandazo yethu empeleni ingashukumisela uJehova ukuba enzele lowo muntu okuthile abengeke akwenze. Ngempela, yini engcono esingayenzela abantu esibathandayo ngaphandle kokuba sibathandazele? *

Awuvumi yini ukuthi kuningi esingakufunda kuMose? Nakuba ayengumuntu ofana nathi, usibekela isibonelo esivelele sokholo, ukuthobeka nothando. Lapho silwela ukulingisa isibonelo sakhe, yilapho siyozuza khona ngokwengeziwe thina kanye nabanye.—Roma 15:4.

^ isig. 8 Ukuze uNkulunkulu alalele imithandazo yethu, kumelwe silwele ngobuqotho ukugcina imithetho yakhe. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka isahluko 17 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova.