Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

“Ukuthula Kubantu Abathakazelelwayo”

“Ukuthula Kubantu Abathakazelelwayo”

“Inkazimulo kuNkulunkulu phezulu ezindaweni eziphakemeyo, naphezu komhlaba ukuthula kubantu abathakazelelwayo.”—LUKA 2:14.

Okwenza abanye bagubhe uKhisimusi.

Minyaka yonke, upapa nabanye abaholi benkolo bashumayela ivangeli lokuthula, benethemba lokuthi ngenkathi kaKhisimusi kuzogcwaliseka lesi simemezelo esashiwo ingelosi: ‘Ukuthula phezu komhlaba kubantu abathakazelelwayo.’ Abanye bathatha uhambo olukhethekile baye ezindaweni ezingcwele beyogubha uKhisimusi.

Kungani lokhu kuyinselele?

Ukuthula okuba khona phakathi nesikhathi sikaKhisimusi kungokwesikhashana. Ngokwesibonelo, ngo-December 1914, ngenkathi iYurophu ingene shí eMpini Yezwe I, amasosha aseBrithani nawaseJalimane aphuma emiseleni ayecashe kuyo futhi agubha uKhisimusi ndawonye. Adla futhi aphuza ndawonye aphana nogwayi. Aze adlala nebhola likanobhutshuzwayo. Nokho, lokho kuthula akuzange kuhlale isikhathi eside. Encwadini eyabhalwa isosha laseBrithani elalisezimpondweni zempi, lathi isosha laseJalimane lathi kulo: “Namuhla sinokuthula. Kusasa uzobe ulwela izwe lakho; nami ngilwela elami.”

Lithini iBhayibheli?

“Sizalelwe umntwana . . . Igama lakhe kuyothiwa . . . iSikhulu Sokuthula. Ngeke kuphele ukuchichima kokubusa kwesikhulu kanye nokuthula.” (Isaya 9:6, 7) Ingabe lesi siprofetho asiqinisekisi yini ukuthi uJesu Kristu uyoletha ukuthula? UJesu akazalelwanga ukuba alethe ukuthula kosuku olulodwa onyakeni. NjengoMbusi wasezulwini, uyoletha ukuthula kwangempela okuyohlala phakade.

“Ukuze nibe nokuthula ngami [Jesu]. Ezweni nilusizi, kodwa yimani isibindi! Mina ngilinqobile izwe.” (Johane 16:33) Ngisho nanamuhla, uJesu usiza abalandeli bakhe ukuba babe nokuthula phakathi kwabo. Yiqiniso, amaKristu ayabhekana nosizi. Nokho iBhayibheli liyawachazela ukuthi kungani kunokuhlupheka nokuthi uJesu uyokuletha kanjani ukuthula okungenasiphelo. Ngakho-ke, anokuthula kwengqondo.

Ngenxa yokuthi balalela amazwi kaJesu, oFakazi BakaJehova—kungakhathaliseki ubuzwe, ibala lesikhumba, uhlanga, noma ulimi lwabo—bajabulela ukuthula okunjalo. Ungazibonela mathupha ngokuya emhlanganweni eHholo labo LoMbuso. Mhlawumbe nawe, njengabanye abaningi, uzovuma ukuthi lokhu kuthula kungcono kunanoma ikuphi ukuthula okungalethwa uKhisimusi.

OFakazi BakaJehova bamunye futhi banokuthula kungakhathaliseki ibala lesikhumba noma ulimi. Ungazibonela ngokwakho ngokuya emhlanganweni wabo eHholo LoMbuso