Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingabe Bewazi?

Ingabe Bewazi?

Ingabe uJesu wayenza iphutha lapho ekhuluma ngosawoti ophelelwa amandla awo?

ENtshumayelweni yakhe yaseNtabeni, uJesu watshela abalandeli bakhe: “Nina ningusawoti womhlaba; kodwa uma usawoti uphelelwa amandla awo, ubusawoti bawo buyobuyiselwa kanjani na? Awusasebenziseki kunoma yini ngaphandle kokuthi ulahlwe ngaphandle unyathelwe ngabantu.” (Mathewu 5:13) Usawoti uyalondoloza. Ngakho, umfanekiso kaJesu cishe wawusho ukuthi abafundi bakhe kufanele bavikele abanye ngokomoya nangokokuziphatha.

Usawoti wasoLwandle olufile

Nokho, ikhuluma ngamazwi kaJesu aphathelene nosawoti ophelelwe amandla awo, i-International Standard Bible Encyclopedia ithi: “Ngokuvamile usawoti wasoLwandle Olufile wawungcoliswe ezinye izinto; ngakho, lapho le ngxube incibilikiswa, usawoti wawusala uyinto engasanambitheki.” Ngakho-ke, kuyaqondakala ukuthi uJesu wayechaza ukuthi lezo zinsalela ‘zazingasebenziseki kunoma yini ngaphandle kokuba zilahlwe ngaphandle.’ Le encyclopedia iyanezela: “Nakuba ukungcola kukasawoti wasoLwandle Olufile kwawenza waba sezingeni eliphansi kunosawoti ovela kwezinye izilwandle eziningi, ukutholakala kwawo kalula (ungase ubuthwe ngisho nasogwini) kwenza ukuba lube umthombo oyinhloko kasawoti ePalestina.”

Izilaleli zikaJesu zaziwuqonda kanjani umfanekiso wakhe wokulahleka kohlamvu lwesiliva?

Uhlamvu lwedrakma

UJesu walandisa umfanekiso ngowesifazane okwathi ngemva kokulahlekelwa uhlamvu lwesiliva olulodwa kweziyishumi, wathatha isibani washanela indlu yakhe ngokucophelela waze waluthola. (Luka 15:8-10) Ngesikhathi sikaJesu, uhlamvu lwesiliva lwalulingana nomholo wosuku, ngakho kwakuyimali enkulu le eyayilahlekile uJesu afanekisa ngayo. Lolu hlamvu lwalubalulekile nangezinye izindlela.

Ezinye izincwadi ziveza ukuthi abesifazane babevame ukuhlobisa ngezinhlamvu zemali. Kubonakala sengathi uJesu wayebhekisela ohlamvwini lwemali olwaluyingxenye yesitsha esithile esasiyifa lomndeni eliyigugu noma ingxenye yelobolo. Kungakhathaliseki ukuthi kwakunjalo noma cha, ukulahlekelwa uhlamvu olulodwa lwemali ezinhlamvwini eziyishumi kwakuyomkhathaza kakhulu owesifazane futhi kube kufanele, abese elufuna aze aluthole.

Ngaphezu kwalokho, izindlu zabantu abavamile besikhathi sikaJesu zaziklanywe ngendlela yokuba ukukhanya nokushisa kungangeni. Zazinamafasitela ambalwa uma ayekhona. Phansi babebeka umhlanga noma izinhlanga ezomisiwe zezitshalo ezihlukahlukene. Uma kuwe uhlamvu lwemali, kwakungaba nzima ukuluthola. Omunye umhlaziyi uthi: “Ngenxa yalokho, uma kulahleka into encane njengohlamvu lwemali kule ndawo, ukukhanyisa isibani nokushanela endlini kwakuyizindlela ezihlakaniphe kakhulu zokuluthola.”