Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

  Fundiswa YiZwi LikaNkulunkulu

Ingabe UNkulunkulu Uzomisa Uhulumeni Ozobusa Umhlaba Wonke?

Ingabe UNkulunkulu Uzomisa Uhulumeni Ozobusa Umhlaba Wonke?

Lesi sihloko sizodingida imibuzo okungenzeka ukuthi uke wazibuza yona futhi sikubonise ukuthi ungazitholaphi izimpendulo eBhayibhelini lakho. OFakazi BakaJehova bazokujabulela ukuxoxa nawe ngalezi zimpendulo.

1. Kungani abantu bedinga uhulumeni ozobusa umhlaba wonke?

Izinkinga zesintu namuhla zigcwele umhlaba wonke. Kwamanye amazwe iningi labantu liyahlupheka futhi licindezelwe. Kwamanye, abantu abaningi banezinto ezingaphezu kwabazidingayo. Umbuso ozobusa umhlaba wonke kuphela ongakwazi ukwaba imikhiqizo yemvelo ngendlela efanele.—Funda umShumayeli 4:1; 8:9.

2. Ubani onganikezwa igunya lokubusa umhlaba wonke?

Umqondo womuntu oyedwa obusa umhlaba wonke awamukeleki kwabaningi, ngoba akukho muntu, kungakhathaliseki ukuthi owesilisa noma owesifazane, ongawenza ngendlela efanele lo msebenzi. Akekho umuntu othandwa yibo bonke abantu. Kanti futhi, akekho umuntu othi uma esebusa angonakali. Ukucabanga nje ngomashiqela oyedwa obusa bonke abantu kuyesabisa.—Funda izAga 29:2; Jeremiya 10:23.

UJehova uNkulunkulu ukhethe iNdodana yakhe, uJesu, ukuba ibuse abantu phakade. (Luka 1:32, 33) UJesu wake waphila emhlabeni. Ngesikhathi esemhlabeni, waphulukisa abagulayo, wafundisa abamnene futhi wachitha isikhathi nabantwana. (Marku 1:40-42; 6:34; 10:13-16) Ngakho uJesu unguMbusi ofaneleka ngempela.—Funda uJohane 1:14.

 3. Ingabe uhulumeni obusa umhlaba wonke ungaba khona ngempela?

UNkulunkulu umise iNdodana yakhe ukuba ibuse umhlaba isezulwini. (Daniyeli 7:13, 14) Njengoba nje umbusi ongumuntu kungadingeki ukuba abe khona kuwo wonke amadolobha awabusayo, noJesu akudingeki abe semhlabeni ukuze abuse abantu.—Funda uMathewu 8:5-9, 13.

Ingabe wonke umuntu uzomamukela uJesu njengoMbusi? Cha. Abantu abathanda okuhle kuphela abazomamukela. UJehova uzobasusa emhlabeni bonke labo abangamamukeli lo Mbusi onothando nolungile ammisile.—Funda uMathewu 25:31-33, 46.

4. Yini ezokwenziwa uMbusi womhlaba wonke?

Njengoba nje umalusi eqoqela izimvu zakhe ndawonye, noJesu useqalile ukuqoqa abantu abamnene bazo zonke izizwe, abafundise izindlela zikaNkulunkulu zothando. (Johane 10:16; 13:34) Labo bantu bayakushisekela ukusekela uJesu nobukhosi bakhe. (IHubo 72:8; Mathewu 4:19, 20) Emhlabeni wonke, izikhonzi zikaJesu ezithembekile zimemezela ngobunye ukuthi useyiNkosi.—Funda uMathewu 24:14.

Maduzane, uJesu uzothatha isinyathelo esinamandla sokukhulula isintu emibusweni ekhohlakele. Uye wakhetha abanye babalandeli bakhe abathembekile ukuba babuse umhlaba njengamakhosi kanye naye ezulwini. (Daniyeli 2:44; 7:27) UMbuso kaJesu uyogcwalisa umhlaba ngolwazi ngoJehova futhi ubuyisele ipharadesi elalahleka ekuqaleni komlando wabantu.—Funda u-Isaya 11:3, 9; Mathewu 19:28.