Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Umbuzo 1: Ingabe Ukuphila Kwami Kunenjongo?

Umbuzo 1: Ingabe Ukuphila Kwami Kunenjongo?

UROSALIND, owakhulela eNgilandi, wayenelukuluku lokufuna ukwazi elinganelisiwe. Wayefuna nokusiza abantu. Ngemva kokuphothula esikoleni, wenza umsebenzi ophezulu ohlanganisa ukusiza abangenamakhaya, wayebuye asize abakhubazekile nabanezinkinga ekufundeni. Naphezu kokuba nomsebenzi owanelisayo futhi enakho konke akudingayo, uthi, “Kwaphela iminyaka ngizibuza, ‘Kungani silapha?’ nokuthi ‘Iyini injongo yokuphila?’”

Kungani kubuzwa lo mbuzo?

Abantu abafani nezilwane, zona ezingacabangi. Thina siyakwazi ukufunda kokwenzeka esikhathini esidlule, ukuhlela ikusasa nokufuna injongo ekuphileni.

Abanye baphendula bathini?

Abaningi banomuzwa wokuthi injongo eyinhloko yokuphila ukuba nengcebo noma udumo ngaleyo ndlela uthole injabulo.

Isho ukuthini leyo mpendulo?

Yithina esizibekela okuza kuqala ekuphileni kwethu. Izifiso zethu yizona ezibalulekile kunentando kaNkulunkulu.

Lifundisani iBhayibheli?

INkosi uSolomoni yaqongelela ingcebo eningi futhi yafuna izindlela eziningi zokuzijabulisa kodwa yathola ukuthi lezo zinto azikwenzanga ukuphila kwayo kwaba nenjongo ehlala njalo. Yasho lokho okunikeza injongo yangempela ekuphileni lapho iloba lokhu: “Isiphetho sendaba, njengoba sekuzwakele konke, yilesi: Mesabe uNkulunkulu weqiniso ugcine imiyalo yakhe. Ngoba lokhu kuyiso sonke isibopho somuntu.” (UmShumayeli 12:13) Kuhlanganisani ukugcina imiyalo kaNkulunkulu?

Ingxenye yenjongo kaNkulunkulu ngathi ukuba sijabulele ukuphila. USolomoni wabhala: “Akukho lutho olungcono kumuntu kunokuba  adle futhi aphuze, abangele umphefumulo wakhe ubone okuhle ngenxa yomsebenzi wakhe onzima. Nalokhu ngikubonile, yebo mina, ukuthi kuvela esandleni sikaNkulunkulu weqiniso.”—UmShumayeli 2:24.

UNkulunkulu ufuna nokuba sithande futhi sinakekele imindeni yethu. Phawula isiqondiso esilula nesisebenzayo esinikezwe ilungu ngalinye lomndeni.

  • “Amadoda kufanele athande omkawo njengemizimba yawo siqu.”—Efesu 5:28.
  • “Umfazi kufanele abe nenhlonipho ejulile ngomyeni wakhe.”—Efesu 5:33.
  • “Bantwana, lalelani abazali benu.”—Efesu 6:1.

Uma sisebenzisa lezo ziqondiso zeBhayibheli, ngezinga elithile siyothola injabulo nokwaneliseka. Noma kunjalo, into ebaluleke kunazo zonke esingayenza ukufunda konke esingakufunda ngoMdali wethu futhi sisondele kuye njengoMngane wethu. Eqinisweni, iBhayibheli lisimema ukuba ‘sisondele kuNkulunkulu.’ Libe selenza lesi sithembiso esiphawulekayo: “Naye uyosondela kini.” (Jakobe 4:8) Uma wamukela lesi simemo, ukuphila kwakho kuyoba nenjongo yangempela.

URosalind, okukhulunywe ngaye ekuqaleni, unomuzwa wokuthi manje useyitholile injongo yokuphila. Ungafunda ukuthi uthi yini eyenza ukuba ashintshe isimo sakhe sengqondo esihlokweni esithi “IBhayibheli Lishintsha Ukuphila” ungazifundela lokho athi kwamenza washintsha isimo sakhe sengqondo.