Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Fundiswa YiZwi LikaNkulunkulu

Ungaphila Yini Phakade?

Ungaphila Yini Phakade?

Lesi sihloko sizodingida imibuzo okungenzeka ukuthi uke wazibuza yona futhi sikubonise ukuthi ungazitholaphi izimpendulo eBhayibhelini lakho. OFakazi BakaJehova bazokujabulela ukuxoxa nawe ngalezi zimpendulo.

1. Kungani ukuphila kwethu kubonakala kukufushane?

Ezinye izimfudu ziphila iminyaka engu-150, kanti ezinye izihlahla ziphila iminyaka engu-3 000. Uma kuqhathaniswa naleyo minyaka, ukuphila kwabantu kufushane kakhulu. Noma kunjalo, ukuphila kwethu kungajabulisa kakhulu kunokwezimfudu noma kwezihlahla. UJehova uNkulunkulu wadala abantu ukuze bakwazi ukujabulela umculo, imidlalo, ukudla, ukufunda, ukuhamba amazwe nokuhlangana nabanye. UNkulunkulu wafaka ezinhliziyweni zethu isifiso sokuphila phakade.—Funda umShumayeli 3:11.

2. Ingabe ngempela singaphila phakade?

UJehova akafi, uphila phakade. Ukuphila kuvela kuye, ngakho angabanikeza abanye ukuphila okuphakade. (IHubo 36:9; Habakuki 1:12) Ngaphezu kwalokho, uthembise ukunika labo abamlalelayo ukuphila okuphakade. Uyobuyisela abantu ebusheni babo.—Funda uJobe 33:24, 25; Isaya 25:8; 33:24.

UJesu wabonisa ngemisebenzi yakhe yamandla ukuthi singasethemba isithembiso sikaNkulunkulu sokuthi siyophila phakade siyimiqemane. UJesu waphulukisa abantu ezifweni eziningi, waze wavusa nabafile.—Funda uLuka 7:11-15, 18, 19, 22.

 3. Siyophila nini phakade?

UNkulunkulu ufuna siphile phakade emhlabeni oyipharadesi, hhayi emhlabeni ogcwele ukucindezelwa nobudlova. Ufuna sizizwe silondekile. (IHubo 37:9, 29; Isaya 65:21, 22) Lapho umhlaba ubuyiselwa ekubeni iPharadesi, izigidi zabantu ezafa ziyovuswa. Abantu abavusiwe abakhetha ukukhulekela uNkulunkulu nokumlalela bayophila phakade.—Funda uLuka 23:42, 43; Johane 5:28, 29.

4. Singakuthola kanjani ukuphila okuphakade?

Ukwazi uNkulunkulu kuwufanele umzamo

UNkulunkulu kuphela ongasinika ukuphila okungenasiphelo. Ngakho kuhle sisondele kuye ngokuba simazi. IBhayibheli lifanisa ukungenisa ulwazi ngoNkulunkulu nokudla. (Mathewu 4:4) Kumnandi ukudla, kodwa ukukuthola nokukulungiselela kudinga umzamo. Ngokufanayo, ukudla ukudla okungokomoya kudinga umzamo. Kodwa kukhona yini okungazuzisa ukwedlula ukusondela kuNkulunkulu nokuthola ukuphila okuphakade?—Funda uLuka 13:23, 24; Johane 6:27; 17:3.