Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 Fundisa Izingane Zakho

UJesu Wafunda Ukulalela

UJesu Wafunda Ukulalela

INGABE ngezinye izikhathi ukuthola kunzima ukulalela?— * Akumangazi lokho. Lokhu kuyenzeka kithi sonke ngezinye izikhathi. Bewazi yini ukuthi ngisho noJesu kwadingeka afunde ukulalela?—

Uyazi ukuthi ubani okufanele zonke izingane zimlalele?— Yebo, ubaba nomama. IBhayibheli lithi: “Lalelani abazali benu abanobunye neNkosi.” (Efesu 6:1) Ubani uyise kaJesu?— UJehova uNkulunkulu, futhi nathi unguBaba wethu. (Mathewu 6:9, 10) Uma uye waphendula ngokuthi uJosefa wayenguyise kaJesu, uMariya engunina, nalapho ushaye khona. Ingabe uyazi ukuthi baba kanjani abazali bakhe?—

Ingelosi uGabriyeli yatshela uMariya ukuthi wayezoba kanjani umama nakuba ayengazange alale nomuntu wesilisa. UJehova wenza lokhu ngokwenza isimangaliso esikhulu. UGabriyeli wachazela uMariya: ‘Amandla oPhezukonke ayokusibekela. Ngenxa yaleso sizathu, lokho okuzelwe kuyobizwa ngokuthi kungcwele, iNdodana kaNkulunkulu.’—Luka 1:30-35.

UNkulunkulu wafaka ukuphila kweNdodana yakhe esibelethweni sikaMariya. Khona-ke, uJesu wakhula ngaphakathi esibelethweni sikanina njengoba kwenzeka ngazo zonke izingane. Cishe ngemva kwezinyanga ezingu-9, uJesu wazalwa. Ngesikhathi uMariya esakhulelwe, uJosefa washada naye, futhi abantu abaningi bacabanga ukuthi uJosefa wayenguyise kaJesu wangempela. Eqinisweni, uJosefa wayengusingayise. Ngamanye amazwi, uJesu wayenobaba ababili!

Lapho eneminyaka engu-12 ubudala, wenza okuthile okwabonisa ukuthi umthanda kangakanani uYise wasezulwini, uJehova. Ngaleso sikhathi, umndeni wakubo kaJesu wahamba ibanga elide uya eJerusalema ukuze uyogubha iPhasika futhi lokhu wawukwenza minyaka yonke. Kamuva, lapho sebephindela ekhaya eNazaretha, uJosefa noMariya ababonanga ukuthi uJesu akekho. Awuzibuzi yini ukuthi bamkhohlwa kanjani?—

Phela uJosefa noMariya base benezinye izingane. (Mathewu 13:55, 56) Kungenzeka nokuthi kunezihlobo ababehamba nazo, njengoJakobe, uJohane noyise uZebedewu, nonina, uSalome, okungenzeka ukuthi wayengudadewabo kaMariya. Ngakho, kungenzeka ukuthi uMariya wayecabanga ukuthi uJesu wayenalezo zihlobo.—Mathewu 27:56; Marku 15:40; Johane 19:25.

Lapho uJosefa noMariya bebona ukuthi uJesu akekho, babuyela eJerusalema ngokushesha. Bacinga indodana yabo bekhathazekile. Ngosuku lwesithathu bamthola ethempelini. UMariya wathi kuye: “Usiphatheleni ngale ndlela? Bheka mina noyihlo besikufuna sicindezelekile engqondweni.” UJesu waphendula: “Kungani kuye kwadingeka nihambe ningifuna? Beningazi yini ukuthi kumelwe ngibe sendlini kaBaba?”—Luka 2:45-50.

 Ucabanga ukuthi uJesu wayenephutha ngokuphendula unina ngale ndlela?— Abazali bakhe babazi ukuthi wayethanda ukukhulekela endlini kaNkulunkulu. (IHubo 122:1) Ingabe uJesu wayenephutha ngokucabanga ukuthi indawo yokuqala ababezomfuna kuyo kwakusethempelini likaNkulunkulu?— Kamuva, uMariya wacabanga kakhulu ngalokho okwashiwo uJesu.

Ingabe uJesu wayebahlonipha abazali bakhe?— IBhayibheli lithi: “[UJesu] wehla nabo bafika eNazaretha, waqhubeka ezithoba kubo.” (Luka 2:51, 52) Singafundani esibonelweni sikaJesu?— Yebo, nathi kufanele sibalalele abazali bethu.

Nokho, kwakungelula ngaso sonke isikhathi ngoJesu ukulalela— ukulalela ngisho noYise wasezulwini imbala.

Ngobusuku bangaphambi kokufa kwakhe, uJesu wacela ukuba uJehova ashintshe umqondo mayelana nalokho ayefuna ukuba akwenze. (Luka 22:42) Nokho, uJesu wamlalela uNkulunkulu nakuba kwakungelula. IBhayibheli lithi “wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo.” (Hebheru 5:8) Ucabanga ukuthi nathi singafunda kuleso sifundo?—

^ isig. 3 Uma ufunda nengane, udwi ukukhumbuza ukuba ume bese uyikhuthaza ukuba iveze umbono wayo.