Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Inkolelo-ze 2: Ababi Bahlushwa Esihogweni

Inkolelo-ze 2: Ababi Bahlushwa Esihogweni

Ivelaphi le nkolelo-ze?

“Kuzo zonke izazi zakudala zefilosofi yesiGreki, uPlato waba nethonya elikhulu emibonweni evamile ngeSihogo.”—I-Histoire des enfers (Umlando Wesihogo), kaGeorges Minois, ikhasi 50.

“Kusukela maphakathi nekhulu lesibili AD, amaKristu ayethole ukuqeqeshwa okuthile ngefilosofi yamaGreki aqala ukubona isidingo sokuchaza ukholo lwawo ngayo . . . Ifilosofi ayithola ivumelana kangcono nawo kwakungekaPlato.”—I-New Encyclopædia Britannica (1988), uMqulu 25, ikhasi 890.

“Imfundiso yeSonto iqinisekisa ukuthi isihogo sikhona nokuthi siyohlale sikhona. Lapho abantu befa, ngokushesha imiphefumulo yalabo abenze izono ezifanelwa ukufa iya esihogweni lapho ihlushwa khona ‘emlilweni waphakade.’ Isijeziso esiyinhloko sesihogo siwukuthi umuntu uhlukaniswa phakade noNkulunkulu.”—I-Catechism of the Catholic Church, uhlelo luka-1994, ikhasi 270.

Lithini iBhayibheli?

“Ngoba abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa; kodwa abafileyo bona abazi lutho,  . . . ngoba akukho msebenzi namacebo nalwazi nakuhlakanipha eShiyoli, indawo oya kuyo.”—UmShumayeli 9:5, 10.

Igama lesiHebheru elithi Shiyoli, elisho “indawo yabafileyo,” kwezinye izinguqulo zeBhayibheli lihunyushwe ngokuthi “isihogo.” Lo mBhalo wembulani ngesimo sabafileyo? Ingabe bayahlupheka eShiyoli ukuze bahlawule izono zabo? Cha, ngoba “abazi lutho.” Yingakho inzalamizi uJobe, lapho isezinhlungwini ngenxa yokugula okunzima, yancenga uNkulunkulu: “Sengathi ungangifihla endaweni yabafileyo [ngesiHebheru Sheol].” (Jobe 14: 13; IBhayibheli lesiZulu elivamile) Sasiyoba nengqondo yini isicelo sayo uma iShiyoli laliyindawo yokuhlushwa phakade? NgokweBhayibheli, isihogo simane sisho ithuna lesintu sonke, lapho kuphela khona yonke imisebenzi.

Ingabe le ncazelo yesihogo ayizwakali inengqondo futhi ivumelana nemiBhalo? Ibuphi nje ububi umuntu angabenza obungabangela ukuba uNkulunkulu wothando amhluphe phakade? (1 Johane 4:8) Uma isihogo somlilo siyinkolelo-ze, kuthiwani-ke ngezulu?

Qhathanisa la mavesi eBhayibheli: IHubo 146:3, 4; IzEnzo 2:25-27; Roma 6:7, 23

IQINISO:

UNkulunkulu akabajezisi abantu esihogweni