Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda—Efundwayo  |  January 2015

Mbongeni UJehova, Nibusiswe

Mbongeni UJehova, Nibusiswe

“Mbongeni uJehova, ngoba muhle.”—IHU. 106:1.

1. Kungani uJehova ekufanelekela ukuba simbonge?

UJEHOVA, uMuphi wazo “zonke izipho ezinhle nazo zonke izipho eziphelele,” uyakufanelekela ngempela ukuba simbonge. (Jak. 1:17) NjengoMalusi wethu onothando, uzinakekela ngesisa zonke izidingo zethu ezingokwenyama nezingokomoya. (IHu. 23:1-3) Uye wazibonakalisa ‘eyisiphephelo namandla’ ethu—ikakhulu ngezikhathi zokucindezeleka! (IHu. 46:1) Ngokuqinisekile, sinezizathu eziningi zokuvumelana ngenhliziyo yonke nomhubi owabhala: “Mbongeni uJehova, ngoba muhle; ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini.”—IHu. 106:1.

Isihloko sethu sonyaka ka-2015 sithi: “Mbongeni uJehova, ngoba muhle.”—IHubo 106:1

2, 3. (a) Ukuthatha izibusiso zethu kalula kunaziphi izingozi? (b) Imiphi imibuzo esizoxoxa ngayo kulesi sihloko?

2 Kungani kubalulekile ukuba sixoxe ngale ndaba yokubonga? Njengoba kwabikezelwa, liyakhula izinga lokungabongi kwabantu kulezi zinsuku zokugcina. (2 Thim. 3:2) Abaningi bazithatha kalula izibusiso zabo. Zithonywe ezentengiselwano nokukhangisa kwazo, izigidi zabantu zilwela ukuthola izinto ezengeziwe esikhundleni sokwaneliswa yilezo ezinazo. Nathi ungasithonya  lo moya wokungazisi. Njengama-Israyeli asendulo, singaba abangabongi futhi singabe sisabazisa ubuhlobo bethu obuyigugu noJehova nezibusiso asinike zona.—IHu. 106:7, 11-13.

3 Cabanga nangalokho okungenzeka lapho sibhekene nezimo ezinzima. Ezikhathini ezinjalo, zingasigabha kalula lezo zimo bese sikhohlwa izibusiso zethu. (IHu. 116:3) Ngakho-ke, singayihlakulela futhi siyilondoloze kanjani inhliziyo enokubonga? Yini eyosisiza ukuba sihlale sinombono omuhle ngisho noma sibhekene nezimo ezivivinya kakhulu? Ake sibone.

“ZININGI IZINTO OZENZILE, JEHOVA”

4. Singayilondoloza kanjani inhliziyo enokubonga?

4 Ukuze sihlakulele futhi silondoloze inhliziyo enokubonga, kumelwe siphawule futhi sizindle ngokwazisa ngezibusiso uJehova asinike zona bese sicabangisisa ngezenzo zakhe zothando oluqotho. Lapho umhubi enza kanjalo, wahlatshwa umxhwele izinto eziningi ezinhle uJehova ayezenzile.—Funda iHubo 40:5; 107:43.

5. Yini esingayifunda kumphostoli uPawulu ngokuhlakulela umoya wokubonga?

5 Kuningi esingakufunda kumphostoli uPawulu mayelana nokuhlakulela umoya wokubonga. Kusobala ukuthi wayezindla ngezibusiso zakhe, ngoba wezwakalisa kaningi amazwi okubonga asuka enhliziyweni. Wayazi kahle ukuthi wayekade ‘engumhlambalazi nomshushisi nomuntu oweyisayo.’ Ngakho, wabonga ngokuthi naphezu kwezono zakhe zangaphambili, uNkulunkulu noKristu babembonise isihe futhi bamphathisa inkonzo. (Funda eyoku-1 Thimothewu 1:12-14.) UPawulu wayebazisa ngokujulile nabafowabo abangokomoya futhi wambonga kaningi uJehova ngezimfanelo zabo ezinhle nenkonzo yabo yokwethembeka. (Fil. 1:3-5, 7; 1 Thes. 1:2, 3) Lapho ebhekene nezimo ezivivinyayo, wayeshesha ukubonga uJehova ngokusekela ayekuthola kubafowabo ngesikhathi esifanele. (IzE. 28:15; 2 Kor. 7:5-7) Ngakho, akumangazi ukuthi izincwadi zikaPawulu zikhuthaza amaKristu: “Ziboniseni ningababongayo . . . , niyalana ngamahubo, ngezindumiso zikaNkulunkulu, ngezingoma ezingokomoya ngomusa.”—Kol. 3:15-17.

UKUZINDLA NOKUTHANDAZA KUBALULEKILE EKULONDOLOZENI UMOYA WOKUBONGA

6. Yini ngokukhethekile ombonga ngayo uJehova?

6 Singasilingisa kanjani isibonelo esihle sikaPawulu sokuhlakulela nokuzwakalisa ukubonga? NjengoPawulu, kudingeka sizindle ngalokho uJehova asenzele kona thina ngokwethu. (IHu. 116:12) Ubungaphendula kanjani uma ubungase ubuzwe ukuthi, ‘Iziphi izibusiso ezivela kuJehova ombonga ngazo?’ Ubungabubala yini nobuhlobo bakho obuyigugu noJehova? Noma intethelelo oyithola ngenxa yokholo lwakho emhlatshelweni wesihlengo kaKristu? Ubungawabalula yini amagama abafowenu nodadewenu abaye bakusekela ezikhathini ezinzima ezihlukahlukene? Akungatshazwa ukuthi ubungeke umkhohlwe umngane wakho womshado omthandayo noma abantabakho abayigugu. Ukuzinika isikhathi sokuzindla ngalezo zibusiso ezinhle ezivela kuYihlo onothando, uJehova, kuyokwenza inhliziyo yakho ichichime ukubonga, kukushukumisele ukuba ubonge nsuku zonke.—Funda iHubo 92:1, 2.

7. (a) Kungani kufanele senze imithandazo yokubonga? (b) Kuyokuzuzisa kanjani ukubonga emithandazweni yakho?

7 Lapho izibusiso zethu sesizigxilisile ezingqondweni nasezinhliziyweni zethu, sisuke sesikulungele ukuthandaza kuJehova simbonge. (IHu. 95:2; 100:4, 5) Kwabaningi  umthandazo umane uyindlela yokucela izinto kuNkulunkulu. Nokho, thina siyazi ukuthi uJehova uyajabula lapho sibonga ngalokho esinakho. EBhayibhelini kunemithandazo yokubonga eminingi ethinta inhliziyo, ehlanganisa nokaHana nokaHezekiya. (1 Sam. 2:1-10; Isaya 38:9-20) Ngakho, lingisa lezo zinceku ezithembekile ezabonisa umoya wokubonga. Yebo, mbonge ngomthandazo uJehova ngezibusiso zakho. (1 Thes. 5:17, 18) Ziningi izinzuzo zokwenza kanjalo. Uyojabula, ukhule othandweni lwakho ngoJehova futhi usondele kakhudlwana kuye.—Jak. 4:8.

Iziphi izibusiso ezivela kuJehova obonga ngazo? (Bheka izigaba 6, 7)

8. Yini engasenza siphelelwe ukwazisa ngazo zonke izinto uJehova asenzele zona?

8 Kungani kufanele sihlale siyiqaphile ingozi yokuphelelwa ukwazisa ngobuhle bukaJehova? Kungenxa yokuthi sizuze njengefa ukuthambekela kokungabongi. Cabanga ngalokhu: Abazali bethu bokuqala, u-Adamu no-Eva, babekwa ensimini eyipharadesi. Babengaswele lutho, futhi benethuba lokuphila phakade ngokuthula. (Gen. 1:28) Kodwa abazange bazazise izibusiso zabo. Bahahela okwengeziwe. Ngenxa yalokho, balahlekelwa yikho konke. (Gen. 3:6, 7, 17-19) Njengoba siphila phakathi kwabantu abangabongi, nathi singaqala ukukhohlwa yikho konke uJehova asenzele kona. Singaqala ukubuthatha kalula ubuhlobo bethu naye. Singase siphelelwe ukwazisa ngelungelo esinalo lokuba ingxenye yobuzalwane bethu bomhlaba wonke. Singase sibe matasa kakhulu ngezinto zaleli zwe elizodlula maduze. (1 Joh. 2:15-17) Ukuze sigweme leyo nhlekelele, kudingeka sizindle ngezibusiso zethu futhi simbonge njalo uJehova ngelungelo esinalo lokuba abantu bakhe.—Funda iHubo 27:4.

LAPHO SIBHEKENE NEZIMO EZIVIVINYAYO

9. Kungani kufanele sizindle ngezibusiso zethu lapho sibhekene nezimo ezivivinyayo ezibuhlungu?

9 Ukuba nenhliziyo enokubonga kungasisiza sibhekane nezimo ezivivinyayo ezibuhlungu. Singase sizizwe siphelelwa amandla lapho sizithola sibhekene nezimo ezishintsha ukuphila, njengokungethembeki komuntu esishade naye, ukugula okusongela ukuphila, ukufelwa noma imiphumela edabukisayo yenhlekelele yemvelo. Ezikhathini ezinjalo, ukuzindla ngezibusiso zethu kuyosiduduza futhi kusiqinise. Cabanga ngalezi zindaba ezenzeka ngempela.

10. Kwamzuzisa kanjani u-Irina ukubala izibusiso zakhe?

 10 U-Irina * oyiphayona elivamile eNyakatho Melika wayeshade nomdala owaphinga, wayesemshiya nezingane. Yini eyamsiza ukuba aqhubeke ekhonza uJehova ngokwethembeka? Uthi: “Ngiyambonga uJehova ngokunginakekela. Ukukhetha ukubala izibusiso zami usuku ngalunye kungenza ngibone ukuthi kuyilungelo kangakanani ukwaziwa nokuthandwa uBaba wethu osezulwini ovikelayo. Ngiyazi ukuthi akasoze angishiya.” Nakuba u-Irina ehlelwe izinto eziningi ezibuhlungu ekuphileni, ukuhlala kwakhe ejabule kuyaqhubeka kumnika amandla futhi uyisikhuthazo kwabanye.

11. Yini eyasiza uKyung-sook ukuba abhekane nokugula okusongela ukuphila?

11 UKyung-sook ohlala e-Asia waphayona nomyeni wakhe iminyaka engaphezu kwengu-20. Kungazelelwe, kwatholakala ukuthi unomdlavuza wamaphaphu osuhambe kakhulu futhi watshelwa ukuthi usalelwe izinyanga ezintathu kuya kweziyisithupha. Nakuba yena nomyeni wakhe babebhekane nezimo eziningi ezivivinyayo, ezinkulu nezincane, babelokhu becabanga ukuthi bayimiqemane. Wathi: “Ngahlukumezeka kakhulu lapho ngizwa le ndaba. Kwaba sengathi ngifelwe yizwe futhi ngesaba kakhulu.” Yini eyasiza uKyung-sook ukuba abhekane nalesi simo? Uthi: “Nsuku zonke ngaphambi kokuyolala, ngiya ophahleni lwendlu yethu, ngithandaze ngokuzwakalayo ngezinto ezinhlanu engibonga ngazo ngalolo suku. Ngivele ngizizwe ngingcono, bese ngishukumiseleka ukuba ngitshele uJehova ukuthi ngiyamthanda.” Le mithandazo yasebusuku imzuzise kanjani uKyung-sook? Uthi: “Ingenze ngabona ukuthi uJehova uyasisekela ezimweni ezinzima nokuthi ukuphila kwethu kunezibusiso eziningi kakhulu kunezimo ezivivinyayo.”

Enomfowabo osaphila, uJohn (Bheka isigaba 13)

12. UJason wayithola kanjani induduzo ngemva kokushona komkakhe?

12 UJason, okhonza kwelinye ihhovisi legatsha elise-Afrika, useneminyaka engaphezu kwengu-30 esenkonzweni yesikhathi esigcwele. Uyalandisa: “Ngashonelwa umkami eminyakeni engu-7 edlule, futhi lobo buhlungu bungiqeda amandla. Uma ngigxila kulokho abhekana nakho lapho elwa nomdlavuza ngiyadikibala.” Yini emsizile? Uthi: “Ngesinye isikhathi, ngakhumbula isikhathi esimnandi esaba naso nomkami, ngabonga uJehova ngomthandazo ngokukhumbula leso sikhathi. Ngezwa kusuka umthwalo emahlombe futhi ngemva kwalokho ngaqala ukumbonga njalo uJehova ngalezo zinkumbulo zezikhathi ezimnandi. Umoya wokubonga uwushintshe kakhulu umbono wami. Ngisabuzwa ubuhlungu, kodwa ukubonga uJehova ngokuthi sasibe nomshado ojabulisayo nangelungelo lokumkhonza ngibambisene nomuntu owayemthanda ngokujulile kuwenze ngcono umbono wami.”

“Ngibonga kakhulu ngokuba noNkulunkulu onguJehova.”—USheryl

13. Yini esize uSheryl ukuba abhekane nokushona kwabaningi emndenini wakubo?

13 Lapho iSiphepho Esikhulu uHaiyan sigadla maphakathi nePhilippines ngasekupheleni kuka-2013, uSheryl, owayeneminyaka engu-13 nje kuphela ubudala, walahlekelwa cishe yikho konke. Wathi: “Sacekela phansi umuzi wakithi, sabulala abaningi ekhaya.” Uyise, unina nezingane zakwabo ezintathu babulawa izikhukhula ezinamandla zaleso siphepho. Yini esize uSheryl ukuba angahlali edangele ngenxa yale nhlekelele? Unenhliziyo enokubonga futhi uziphawula njalo izibusiso asenazo. “Ngakubona konke abazalwane nodade abakwenza ekusizeni nasekukhuthazeni labo ababedinga usizo. Ngangazi  ukuthi abafowethu emhlabeni wonke babengithandazela.” Wanezela: “Ngibonga kakhulu ngokuba noNkulunkulu onguJehova. Ngaso sonke isikhathi usinika izinto esizidingayo.” Yebo, ukuphawula izibusiso zethu kusisiza kakhulu ukuba singagajwa usizi. Inhliziyo enokwazisa isigcina siphila naphezu kwanoma iziphi izenzakalo ezicindezelayo esingase sibhekane nazo.—Efe. 5:20; funda eyabaseFilipi 4:6, 7.

“MINA, NGIYOKWETHABA NGOJEHOVA”

14. Iliphi ikusasa elihle esililindele? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

14 Kuwo wonke umlando, abantu bakaJehova baye bajabula ngezibusiso zabo. Ngokwesibonelo, ngemva kokophulwa kuFaro namabutho akhe oLwandle Olubomvu, ama-Israyeli ezwakalisa injabulo yawo ngezingoma zokudumisa nokubonga. (Eks. 15:1-21) Namuhla, esinye sezibusiso zethu esizazisa kakhulu yithemba lethu eliqinisekile lokukhululwa kukho konke okusibangela ubuhlungu nosizi. (IHu. 37:9-11; Isaya 25:8; 33:24) Cabanga indlela oyozizwa ngayo lapho uJehova ebhubhisa zonke izitha zakhe futhi esingenisa ezweni elisha lokuthula nokulunga. Yeka usuku lokubonga okuyoba yilo!—IsAm. 20:1-3; 21:3, 4.

15. Uzimisele ukwenzani phakathi nawo wonke unyaka ka-2015?

15 Sibheke phambili ekutholeni izibusiso eziningi ezingokomoya ezivela kuJehova ngo-2015. Yebo, singase futhi sibhekane nezimo ezithile ezivivinyayo. Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, siyazi ukuthi uJehova akasoze asishiya. (Dut. 31:8; IHu. 9:9, 10) Uyolokhu esinikeza konke esikudingayo ukuze simkhonze ngokwethembeka. Ngakho-ke, kwangathi singazimisela ukulondoloza umoya onjengowomprofethi uHabakuki, owathi: “Nakuba umkhiwane ungase ungaqhakazi, futhi kungabikho sivuno emivinini; nakuba umsebenzi womnqumo empeleni ungase ubhuntshe, namathala ngokwawo engase angakhiqizi kudla; nakuba umhlambi wezimvu nezimbuzi ungase empeleni uhlukaniswe nesibaya, futhi kungase kungabikho mhlambi wezinkomo ezibayeni; nokho, mina, ngiyokwethaba ngoJehova ngokwakhe; ngiyojabula ngoNkulunkulu wensindiso yami.” (Hab. 3:17, 18) Yebo, phakathi nawo wonke lo nyaka, kwangathi singazindla ngenjabulo ngezibusiso zethu futhi sishukumiseleke ukuba silalele isikhuthazo sesihloko sethu sonyaka ka-2015: “Mbongeni uJehova, ngoba muhle.”—IHu. 106:1.

^ isig. 10 Amanye amagama kulesi sihloko ashintshiwe.