Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Imibuzo Evela Kubafundi

Imibuzo Evela Kubafundi

Ingabe amazwi kaDavide akumaHubo 37:25 nakaJesu akuMathewu 6:33 asho ukuthi uJehova akasoze avumela umKristu ukuba aswele ukudla?

UDavide wathi wayengazange ‘ambone olungileyo eshiywe ngokuphelele, noma inzalo yakhe iphanza isinkwa.’ La mazwi wayewasekele kokuhlangenwe nakho kwakhe. Wayekwazi kahle ukunakekela kukaNkulunkulu okungashintshi. (IHu. 37:25) Nokho, amazwi kaDavide awasho ukuthi akekho umkhulekeli kaNkulunkulu owake waswela noma oyoke aswele.

Zaziba khona izikhathi uDavide ngokwakhe ayebhekana ngazo nezimo ezinzima. Esinye sazo yilapho ebalekela uSawulu. UDavide wayengenakho ukudla okwanele, ngakho wacela isinkwa ayezosidla nalabo ayehamba nabo. (1 Sam. 21:1-6) Ngaleso sikhathi uDavide ‘wayephanza isinkwa.’ Nakuba ayekuleso simo esibucayi, wayazi ukuthi uJehova akamshiyile. Iqiniso liwukuthi akukho lapho sifunda khona ukuthi kwake kwadingeka uDavide anxibe ukuze aphile.

KuMathewu 6:33 sithola isiqinisekiso sikaJesu sokuthi uNkulunkulu uzokwanelisa izidingo zezinceku ezithembekile ezibeka izithakazelo zoMbuso kuqala ekuphileni kwazo. UJesu wathi: “Ngakho, qhubekani nifuna kuqala umbuso nokulunga kwakhe, khona-ke zonke lezi ezinye izinto [ezihlanganisa ukudla, okuphuzwayo nokokwembatha] niyozenezelelwa.” Noma kunjalo, uJesu wabonisa nokuthi ngenxa yoshushiso, ‘abafowabo’ kwakungenzeka balambe. (Math. 25:35, 37, 40) Lokho kwenzeka kumphostoli uPawulu. Kwenzeka walamba futhi woma.—2 Kor. 11:27.

UJehova usitshela ukuthi siyoshushiswa ngezindlela eziningi. Angase avumele ukuba siswele njengoba sisiza ekuphenduleni inselele eyabekwa uDeveli. (Jobe 2:3-5) Ngokwesibonelo, amanye amaKristu esikanye nawo, njengalawo ayevalelwe emakamu okuhlushwa amaNazi, azithola esengozini ngenxa yoshushiso. Ukuncisha oFakazi ukudla kwakungenye yezindlela ezimbi kakhulu ezazisetshenziselwa ukuzama ukuphula ubuqotho babo. OFakazi abathembekile baqhubeka belalela uJehova; akazange abashiye. Wavuma ukuba babhekane nalolo vivinyo, njengoba evumela wonke amaKristu ukuba abhekane novivinyo oluhlukahlukene. Nokho, akungatshazwa ukuthi uJehova ubasekela bonke abahlupheka ngenxa yegama lakhe. (1 Kor. 10:13) Masikhumbule amazwi akweyabaseFilipi 1:29 athi: “Ngoba leli lungelo lanikezwa nina ngenxa kaKristu ukuba ningabi nje kuphela nokholo kuye, kodwa futhi nokuba nihlupheke ngenxa yakhe.”

UJehova uthembisa ukuthi uzoba nezinceku zakhe. Ngokwesibonelo u-Isaya 54:17, uthi: “Noma isiphi isikhali esiyokwakhiwa ngokumelene nawe ngeke siphumelele.” Lesi sithembiso nezinye ezinjengaso zisiqinisekisa ngokulondeka kwabantu bakaNkulunkulu njengeqembu. Nokho, umKristu ngamunye angase avivinywe kuze kube seqophelweni lokufa.