INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO Ephreli 2014

Lo magazini uchaza indlela esingabonisa ngayo ukholo olunjengolukaMose. UJehova uzibheka kanjani izibopho zomkhaya futhi usisiza kanjani ukuba sizifeze?

Lingisa Ukholo LukaMose

Ukholo lwamshukumisa kanjani uMose ukuba enqabe izifiso zenyama futhi azise amalungelo akhe enkonzo? Kungani uMose “agxilisa amehlo akhe ekukhokhweni komvuzo”?

Ingabe Uyambona “Lowo Ongabonakali”?

Ukholo lukaMose kuJehova lwamvikela kanjani ekwesabeni umuntu futhi lwamsiza kanjani ukuba abonise ukholo ezithembisweni zikaNkulunkulu? Qinisa ukholo lwakho ukuze ubone uJehova njengoMuntu ongokoqobo ozimisele ukukusiza.

INDABA YOKUPHILA

Lapho Inkonzo Yesikhathi Esigcwele Eyangiholela Khona

Funda ukuthi kungani uRobert Wallen lapho ebheka emuva eminyakeni engu-64 esenkonzweni yesikhathi esigcwele ethi iye yaba ebusiseke nenenjongo kakhulu.

Akekho Ongakhonza Amakhosi Amabili

Abanye baye bathuthela kwamanye amazwe ukuze bathole imali eyengeziwe. Ukungahlali ndawonye ngenxa yomsebenzi wokuziphilisa kuwuthinta kanjani umshado, izingane nobuhlobo bethu noNkulunkulu?

Yiba Nesibindi—UJehova Ungumsizi Wakho!

Omunye ubaba wakulungisa kanjani ukuphila komndeni wakhe ngemva kokuhlala kude nawo ngenxa yomsebenzi wokuziphilisa? UJehova wamsiza kanjani ukuba ondle umndeni wakhe ezweni elinomnotho ophansi kakhulu?

Ingabe Uyakwazisa Ukusiqapha KukaJehova?

Cabanga ngezici ezinhlanu uNkulunkulu asinakekela ngazo ngothando nendlela esizuza ngayo ekusinakekeleni kwakhe.

Ingabe Bewazi?

Ezikhathini zeBhayibheli kwakusho ukuthini ukuklebhula komuntu ngamabomu izingubo zakhe?