Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UJehova Wabavikela Ezithunzini Zezintaba

UJehova Wabavikela Ezithunzini Zezintaba

OWESIFAZANE othile uyaphuma ekuseni kakhulu, abone iphasela emnyango. Uyalithatha aqalaze, kodwa akukho muntu emgwaqweni. Kusho ukuthi kukhona umuntu olishiye emnyango ebusuku. Ulivula kancane bese engena ngokushesha endlini avale umnyango. Bekufanele! Iphasela linezincwadi zeBhayibheli ezivinjelwe! Ejabulela leli phasela, uthandaza buthule, abonge uJehova ngalokhu kudla okungokomoya okuyigugu.

Izimo ezinjengalesi zazenzeka eJalimane ngawo-1930. Ngemva kokuba amaNazi ethathe umbuso ngo-1933, umsebenzi woFakazi BakaJehova wavinjelwa ezingxenyeni eziningi zezwe. URichard Rudolph, * manje oseneminyaka engaphezu kweyikhulu ubudala uthi: “Sasiqiniseka ukuthi ukushumayela ngoJehova nangegama lakhe kwakungenakuvinjwa umyalo wabantu. Izincwadi zeBhayibheli zazibaluleke kakhulu ekutadisheni nasenkonzweni yethu. Nokho, sasingasakwazi ukuzithola kalula ngoba sasivinjelwe. Sasizibuza ukuthi umsebenzi uzoqhubeka kanjani.” URichard washeshe wabona ukuthi wayengasiza ekutholakaleni kwezincwadi ngendlela engavamile ngempela. Wayezosebenzisa izithunzi zezintaba.—AbaHl. 9:36.

EZINDLELENI ZABASHUSHUMBISI

Uma uhamba ukhuphuka nomfula i-Elbe (noma iLabe), uyogcina ufike ezintabeni okuthiwa amaGiant Mountain (Krkonoše), eziphakathi komngcele oseCzech Republic nosePoland. Nakuba ziphakeme ngamamitha angu-1 600 kuphela, lezi zintaba ziye zabizwa ngokuthi isiqhingi se-Arctic esimaphakathi neYurophu. Zimbozwa iqhwa elingaze libe amamitha amathathu ingxenye yonyaka. Labo abasithatha kancane isimo sezulu esishintshashintshayo sale ndawo bangase baficwe inkungu ekhasa phansi engase imboze iziqongo ngokushesha.

Phakathi namakhulu eminyaka lezi zintaba zaba umngcele wemvelo phakathi kwezifundazwe, imibuso namazwe. Isimo sale ndawo esiyingozi kakhulu sasenza kungabi lula ukuyiqapha, ngakho kudala, abantu bendawo abaningi babenqamula kulezi zintaba beshushumbisa izinto. Ngawo-1930,  lapho lezi zintaba okuthiwa amaGiant Mountain zisahlukanisa iCzechoslovakia neJalimane, oFakazi abazimisele baqala ukuzisebenzisa lezi zindlela ezake zasetshenziswa abashushumbisi. Babezisebenziselani? Ukuze bathuthe izincwadi zeBhayibheli eziyigugu besuka lapho zazitholakala khona kalula. Phakathi kwabo kwakukhona noRichard owayesemncane.

Abazalwane nodade abagqokise okwabantu abaqwala izintaba babenqamula amaGiant Mountain behambisa izincwadi eJalimane

“UKUQWALA IZINTABA” OKUYINGOZI

URichard uthi: “Ngezimpelasonto, sasiya ezintabeni singamaqembu abazalwane abasebasha abangaba yisikhombisa noma ngaphezulu sigqokise okwabantu abaqwala izintaba. Ukusuka eJalimane, kwakusithatha amahora angaba mathathu ukunqamula intaba sifike eŠpindlerův Mlýn”—indawo yeholide engaba amakhilomitha angu-16,5 ukusuka eCzech. Ngalezo zinsuku kwakuhlala amaJalimane amaningi kuleyo ndawo. Elinye kwakungumlimi owavuma ukubambisana nabazalwane. Wayesebenzisa ikalishi elidonswa amahhashi ayevame ukuthutha ngalo izivakashi ukuze athathe amabhokisi ezincwadi edolobheni eliseduze ayethunyelwe ngesitimela evela ePrague. Wayewathatha la mabhokisi awayise epulazini lakhe awafihle endaweni yokubeka ifolishi kuze kufike abazowathatha bawayise eJalimane.

URichard uthi: “Sasithi uma sifika kulelo pulazi, sigcwalise izincwadi ezikhwameni ezitshathwayo, eziklanyelwe ukuthwala imithwalo esindayo. Ngamunye wethu wayethwala amakhilogremu angaba ngu-50.” Ukuze bangabonwa, babehamba ngomnyama, besuka lapho kushona ilanga babuye entathakusa. U-Ernst Wiesner, owayengumbonisi wesifunda eJalimane ngaleso sikhathi uchaza indlela ezaziqiniswa ngayo ezokuphepha: “Kwakuhamba abazalwane ababili phambili futhi kuthi lapho behlangana nomuntu, bavele benze izimpawu ezithile ngamathoshi abo. Lokhu babekwenzela ukuba abazalwane abaphethe imithwalo yezincwadi esindayo ababelandela beqhele ngamamitha ayikhulu bacashe ezihlahleni eziseduze kwendlela, kuze kube yilapho abazalwane ababili abangaphambili babuye basho okuthile okwakwaziwa yibo kuphela, nakho okwakushintsha masonto onke.” Nokho, akuwona kuphela amaphoyisa aseJalimane neyunifomu yawo eluhlaza ayeyingozi.

URichard uthi: “Ngobunye ubusuku kwadingeka ngisebenze isikhathi esijana, ngakho ngaya eCzech  sebehambile abanye abazalwane. Kwakumnyama nenkungu ithe ngcí, ngihamba ngiqhaqhazela emvuleni ebandayo. Ngaduka ezihlahleni zikaphayini ezimfushane, futhi ngadukuza lapho amahora amaningi ngingayitholi indlela. Abaqwali bezintaba abaningi baye bafa ngale ndlela. Ngaze ngahlangana nabafowethu entathakusa sebesendleleni ebuyayo.”

Masonto onke, iminyaka engaba mithathu leli qembu elincane labazalwane elinesibindi lalihamba kulezi zintaba. Ebusika lalihambisa le mithwalo eyigugu lisebenzisa izicathulo zokushibilika eqhweni. Ngezinye izikhathi amaqembu abazalwane abangaba ngu-20 ayenqamula umngcele emini esebenzisa izindlela esezivuthiwe ezintabeni. Ukuze babonakale sengathi abantu nje abaziqwalela intaba, babehamba nabanye odade. Abanye babehamba phambili bese uma besola ukuthi kukhona okushaya amanzi baphonse izigqoko zabo phezulu.

Iziqongo ezimbozwe yiqhwa zazenza kube yingozi ukunqamula amaGiant Mountain

Yini eyayenzeka lapho abathwali bezincwadi sebebuya ohambweni labo lwasebusuku? Kwakwenziwa amalungiselelo okuqinisekisa ukuthi izincwadi zabiwa ngokushesha. Kanjani? Zazipakishwa kube sengathi insipho bese ziyiswa esiteshini sesitimela eHirschberg. La maphasela ayebe esethunyelwa ezingxenyeni ezihlukahlukene zaseJalimane, lapho abazalwane nodade babewayisa kwabanye ngokukhulu ukucophelela njengoba kuchaziwe esethulweni. Bonke ababehilelekile kulo mshoshaphansi babencike komunye nomunye kangangokuthi ukutholakala kwawo kwakungadala umonakalo omkhulu. Ngolunye usuku, kwenzeka into eyayingalindelekile.

Ngo-1936, amaphoyisa ayithola indawo okwakufikela kuyo izincwadi eduze neBerlin. Phakathi kwezinye izinto ezatholakala lapho kwaba amaphasela amathathu ayethunyelwe umuntu ongaziwa eHirschberg. Amaphoyisa asebenzisa indlela yokucwaninga isandla sobhalile ukuze athole ukuthi ubani owayephambili kulo mshoshaphansi futhi ambopha. Ngokushesha ngemva kwalokho, abanye abasolwa ababili, kuhlanganise noRichard Rudolph, baboshwa. Ngenxa yokuthi labo bazalwane balithwala lonke icala, abanye bakwazi ukuqhubeka isikhathi esithile nalolu hambo olwaluya luba ingozi.

ISIFUNDO ESISITHOLAYO

OFakazi baseJalimane babencike kulezi zincwadi ezazilandwa ngezikhwama ngokunqamula amaGiant Mountain. Kodwa lezi zintaba zazingeyona ukuphela kwendlela eyayisetshenziswa. Zazikhona izindlela ezazicishe zifane nalezi ngasemngceleni walelo zwe ezazisetshenziswa kwaze kwaba u-1939, lapho amabutho aseJalimane efika eCzechoslovakia. Kwamanye amazwe asemingceleni yaseJalimane, njengeFrance, iNetherlands neSwitzerland, oFakazi bakulawo mazwe bafaka ukuphila kwabo engozini enkulu ukuze batholele abafowabo ababeshushiswa ukudla okungokomoya.

Iningi lethu namuhla lingaba nezincwadi zeBhayibheli eziningi ngendlela elizidinga ngayo ngezimo ezihlukahlukene. Kungakhathaliseki ukuthi uzithola eHholo LoMbuso noma uzidawuniloda engosini ethi www.jw.org, ake uzinike isikhathi ucabange ukuthi yini ehilelekile ukuze wena ukwazi ukuzithola. Mhlawumbe akubanga nezigigaba ezinjengokunqamula eziqongweni zezintaba ezimbozwe yiqhwa ebusuku, kodwa ngokuqinisekile kuye kwadingeka ukuba abafowenu abaningi abakukhonza ngokuzidela basebenze kanzima.

^ isig. 3 Wakhonza eBandleni LaseHirschberg eSilesia. Idolobha laseHirschberg manje elaziwa ngokuthi iJelenia Góra liseningizimu-ntshonalanga yePoland.