Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ungakwenza Yini Okwengeziwe Ukuze Uxwayise Abanye?

Ungakwenza Yini Okwengeziwe Ukuze Uxwayise Abanye?

Ibhayisikobho evusa amadlingozi edlala buthule enesihloko esithi A Trip Down Market Street yajabulisa izibukeli zayo ngokubonisa izigcawu eziningiliziwe zendlela okwakuphilwa ngayo eSan Francisco, e-U.S.A., ekuqaleni kwekhulu lama-20. Abenzi bale bhayisikobho babebeke ikhamera ecushwa ngesandla ngaphambili enqoleni ethutha abantu futhi beyibhekise emgwaqweni ophithizelayo. Kuleyo bhayisikobho kwaboniswa izinqola zamahhashi nezimoto zakudala, abantu ababethenga ezitolo nabafana abadayisa amaphephandaba njengoba babenza nsuku zonke.

Okwenza ukuba le bhayisikobho ibangele umunyu kakhulu ukuthi kubonakala sengathi yathathwa ngo-April 1906, ngaphambi nje kokuba kube nokuzamazama komhlaba nomlilo ngo-April 18, okwabulala izinkulungwane zabantu futhi kwacishe kwayicekela phansi yonke leyo ngxenye yedolobha. Kungenzeka ukuthi abanye babantu abakuleyo bhayisikobho bafa ezinsukwini ezingengaki ngemva kwalokho. UScott Miles, ozalwa omunye wabenzi baleyo bhayisikobho, uthi, “Mina ngizibonela abantu abakule bhayisikobho, abangazi ukuthi kukhulu okubanyonyobelayo. Uvele ubazwele.”

Ukuzamazama komhlaba nomlilo owalandela kwacekela phansi ingxenye enkulu yedolobha laseSan Francisco kungazelelwe

Singaqhathanisa lokhu nesimo esisangulukisayo sanamuhla. Nathi sivele sibazwele omakhelwane bethu. Baqhubeka nokuphila kwabo kwansuku zonke bengazi nhlobo ukuthi kunenhlekelele ezobehlela—ukubhujiswa kwalesi simiso sezinto nendlela yaso yokuphila. Nokho, ngokungafani nokuzamazama komhlaba okungenakubonwa kusengaphambili, sinalo ithutshana lokuxwayisa omakhelwane bethu ngosuku lukaJehova lokwahlulela. Kungenzeka ukuthi isonto ngalinye ubekela eceleni isikhathi sokuhlanganyela enkonzweni yendlu ngendlu, kodwa ungakwazi yini ukwenza okwengeziwe ukuze uxwayise abanye?

UJESU AKAKAZE ASHAYISE

Isibonelo sikaJesu siyaphawuleka ngoba akakaze azibheke njengoseshayisile. Wayeshumayela kunoma ubani ayehlangana naye, kungakhathaliseki ukuthi umthelisi amdlula endleleni noma owesifazane ahlangana naye emthonjeni ngesikhathi sekhefu lasemini. (Luka 19:1-5; Joh. 4:5-10, 21-24) Ngisho nalapho ebekele eceleni isikhathi sokuphumula, wayesiyeka ngokuzithandela ukuze afundise abanye. Uzwela ngomakhelwane bakhe lwamenza ukuba enze okungaphezu kokugcina nje icala emsebenzini wokufakaza. (Marku 6:30-34) Ulingiswa kanjani namuhla umuzwa wokuphuthuma uJesu ayenawo?

BASEBENZISA WONKE AMATHUBA

UMelika uhlala emafulethini okunzima ukungena kuwo. Omakhelwane bakhe abaningi bangabafundi  abavela kwamanye amazwe, banomakhalekhukhwini abangabhalisiwe kanti namagama abo awabhaliwe encwadini yezingcingo esegunjini okufikelwa kulo. Uyalazisa ithuba elikhethekile elimvulekele lokuqala izingxoxo ezingokomoya nabantu abahlala kula mafulethi lapho besegunjini okufikelwa kulo noma besekheshini. Uthi, “Ngikubheka njengensimu yami.” UMelika uhlale enezincwadi ngezilimi eziningana futhi abaningi bayawathatha amapheshana nomagazini. Ubatshela nangengosi yethu, ethi jw.org. Useqale izifundo eziningana zeBhayibheli.

USonia naye uhlale ephaphamele ukufakaza kunoma ubani angafakaza kuye. Usebenza emtholampilo kadokotela othile, futhi wazibekela umgomo wokunikeza ubufakazi obuphelele kulabo asebenza nabo. Waqale wazinika isikhathi sokubona ukuthi ziyini izidingo nezinto umuntu ngamunye kubo anesithakazelo kuzo. Wabe esesebenzisa isikhathi sakhe sokudla ukuze abafune ngabanye futhi axoxe nabo ngezinto ezingokomoya. Ngenxa yalokho, uSonia wakwazi ukuqala izifundo zeBhayibheli ezimbili. Uhlela nokuba ngezinye izikhathi zekhefu ahlale ngasemnyango womtholampilo futhi akhulume nalabo abasuke belinde ukungena kudokotela.

WASEBENZISE AMATHUBA AKUVULEKELAYO

Omunye wabantu abasinda ekuzamazameni komhlaba kwango-1906 wakubiza ngokuthi “inhlekelele enkulu kunazo zonke ezake zehlela isifundazwe noma idolobha.” Noma kunjalo, maduze zonke izinhlekelele zizoba yize uma ziqhathaniswa nosuku lwempindiselo oluzofikela bonke “abangamazi uNkulunkulu.” (2 Thes. 1:8) UJehova ufisa kakhulu ukuba abantu bashintshe izingqondo nezinhliziyo zabo futhi basabele esigijimini sesixwayiso esimenyezelwa oFakazi bakhe.—2 Pet. 3:9; IsAm. 14:6, 7.

Ungakwazi yini ukusebenzisa wonke amathuba akuvulekelayo ukuze ufakaze ngesikhathi wenza imisebenzi yakho yansuku zonke?

Unelungelo lokuvula amehlo abantu babone ubucayi bezikhathi zethu nelokubasiza ukuba bafulathele izithakazelo zabo zobugovu ukuze bafune uJehova. (Zef. 2:2, 3) Ungakwazi yini ukusebenzisa wonke amathuba ukuze ufakaze kulabo osebenza nabo, komakhelwane bakho nakulabo ohlangana nabo lapho wenza imisebenzi yakho yansuku zonke? Ingabe uyokwenza okwengeziwe ukuze uxwayise abanye?