INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO Juni 2013

Lo magazini uzosisiza ukuba sizazise ngokujulile izimfanelo zikaJehova okungavamile ukuba kuxoxwe ngazo uma kuqhathaniswa nezivelele.ST

INDABA YOKUPHILA

Ukulalela UJehova Kulethe Izibusiso Eziningi

Funda indaba yokuphila kuka-Elisa Piccioli. Uye walondoloza umbono oqondile naphezu kwezingqinamba eziningi, ukuzidela nokulahlekelwa.

Zazise Ngokugcwele Izimfanelo ZikaJehova

Kusho ukuthini ukuba ongenekayo nongakhethi? Ukuhlola isibonelo sikaJehova uNkulunkulu kuyosisiza ukuba sibonise lezo zimfanelo.

Yazisa Ukuphana Nokucabangela KukaJehova

UJehova ubeka isibonelo esiphelele sokuphana nokucabangela. Ukufunda ngesibonelo sakhe kuyosisiza ukuba sibonakalise lezo zimfanelo zakhe.

Yazisa Ubuqotho Nokuthethelela KukaJehova

Ubuqotho nokuthethelela kuyizimfanelo ezithandekayo ezibonisa ukuba umngane weqiniso. Ukulingisa isibonelo sikaJehova kuyosisiza ukuba sihlakulele lezi zimfanelo ezibalulekile.

Imibuzo Evela Kubafundi

Ayengobani “amadodana kaNkulunkulu weqiniso” futhi yayingobani “imimoya esetilongweni” okukhulunywa ngayo eBhayibhelini?

Vumela Isiyalo SikaJehova Sikubumbe

UJehova, “uMbumbi” wethu uye wabumba izizwe ngisho nabantu ngabanye. Singafundani kulokhu, futhi singazuza kanjani ekusibumbeni kwakhe namuhla?

Badala—Ingabe Niyowuqabula “Umphefumulo Okhathele”?

Abadala bakulungiselela kanjani ukuhambela kokwalusa? Abadala bangakhuthaza umuntu okhathele noma odangele ngokudlulisela kuye ‘isipho esingokomoya.’

Ingabe Uyakhumbula?

Ingabe ubafunde ngokucophelela omagazini bamuva be-Nqabayokulinda? Zihlole ubone ukuthi ikuphi okukhumbulayo.