Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Bazinikela Ngokuzithandela—EMexico

Bazinikela Ngokuzithandela—EMexico

KUYAJABULISA ukubona yanda intsha engoFakazi eyenza ukuphila kwayo kube lula ukuze yandise inkonzo yayo yobuKristu. (Math. 6:22) Iziphi izinguquko ezenzayo? Iziphi izingqinamba ebhekana nazo? Ukuze sithole izimpendulo zale mibuzo, ake sixoxe nabathile abakhonza eMexico njengamanje.

“KWAKUDINGEKA SENZE USHINTSHO”

UDustin noJassa base-United States bashada ngo-January 2007. Ngemva nje kwalokho, bakwazi ukufeza iphupho labo lesikhathi eside—lokuba nesikebhe futhi bahlale kuso unyaka wonke. Isikebhe sabo saboshelwa eduze kwase-Astoria, e-Oregon, e-U.S.A., idolobha elihle elizungezwe amagquma anamahlathi nezintaba ezineziqongo ezilele iqhwa, indawo eqhele ngebangana nje ukusuka oLwandlekazini iPacific. UDustin uthi: “Nomaphi lapho wawubheka khona, wawukhangwa indawo enhle ngokumangalisayo!” Lo mbhangqwana wawunomuzwa wokuthi wawuphila ukuphila okulula futhi uncike kuJehova. Nakhu owawukucabanga, ‘Sihlala esikebheni esingamamitha angu-8 kuphela, siphila ngokubamba amatoho, sisebandleni elikhuluma olunye ulimi futhi ngezikhathi ezithile sikhonza njengamaphayona asizayo.’ Kodwa ngemva kwesikhathi esithile, waphetha ngokuthi wawuzikhohlisa. UDustin uthi, “Esikhundleni sokusekela ibandla, sasichitha isikhathi esiningi silungisa isikebhe. Sasazi ukuthi uma ngempela sifuna ukubeka uJehova kuqala ekuphileni kwethu, kwakudingeka senze ushintsho.”

 UJassa uyanezela: “Ngingakashadi, ngangihlala eMexico, futhi ngisebandleni lesiNgisi. Ngangikujabulela ukukhonza kulo futhi ngilangazelela ukubuyela khona.” Ukuze baqinise isifiso sabo sokukhonza kwelinye izwe, ngesikhathi sokukhulekela kwabo komkhaya, uDustin noJassa baqala ukufunda izindaba zokuphila zabafowethu nodadewethu abathuthela emazweni anamasimu alungele ukuvunwa. (Joh. 4:35) UDustin uthi, “Nathi sasifuna ukuyithola leyo njabulo.” Lapho abangane babo baseMexico bebatshela ukuthi kwakuneqembu elalisanda kwakhiwa elidinga usizo, uDustin noJassa banquma ukuyosiza. Bayeka imisebenzi yabo, badayisa isikebhe bathuthela eMexico.

“INTO ENGCONO KAKHULU ESAKE SAYENZA”

UDustin noJassa bafikela edolobheni laseTecomán—nalo eliseduze noLwandlekazi iPacific kodwa eliqhele ngamakhilomitha angaba ngu-4 300 ukusuka eningizimu ye-Astoria. UDustin uthi: “Esikhundleni somoya oheleza kamnandi nezintaba ezinhle, kuyashisa lapha futhi kugcwele izihlahla zikalamula yonke indawo.” Baqale bangawuthola umsebenzi. Njengoba imali ibaphelela, babe sebedla ilayisi nobhontshisi kabili ngosuku, amasonto elandelana. UJassa uthi, “Kodwa kwathi lapho sekuqala ukusicika lokhu kudla, abantu esibafundelayo baqala ukusipha umango, ubhanana, upopo nolamula omningi!” Ngokuhamba kwesikhathi lo mbhangqwana wathola umsebenzi kuyi-Internet esikoleni esithile solimi esiseTaiwan. Uwunika imali okwamanje eyanele ukuba unakekele izidingo zawo zansuku zonke.

UDustin noJassa bazizwa kanjani ngokuphila kwabo okusha? Bathi, “Ukuthuthela lapha kube into engcono kakhulu esake sayenza. Ubuhlobo bethu noJehova nobethu njengomkhaya buqine kakhulu ngezinga esasingalicabangi. Nsuku zonke senza izinto eziningi ndawonye—siya ensimini, sixoxe ngezindlela esingasiza ngazo abantu esibafundelayo futhi silungiselele imihlangano. Ngaphezu kwalokho, asisenayo ingcindezi yezinto ezazisicindezela ngaphambili.” Bayanezela: “Manje siliqonda ngendlela esasingakaze siliqonde ngayo ngokugcwele iqiniso lesithembiso esikumaHubo 34:8, ‘Nambithani nibone ukuthi uJehova muhle.’”

IZINKULUNGWANE ZEZISEBENZI ZOKUZITHANDELA—ZISHUKUNYISWA YINI?

Kunabafowethu nodadewethu abangaphezu kuka-2 900—abashadile nabangashadile, abaningi babo abaneminyaka engaphezu kwengu-20 nengu-30 ubudala—abaye bathuthela ezifundeni zaseMexico ukuze bayokhonza lapho kusenendingeko enkulu khona yabamemezeli boMbuso. Kungani bonke lab’ oFakazi beye bakhetha ukwenza lo msebenzi oyinselele? Lapho iqembu labo libuzwa lo mbuzo, lanikeza izizathu ezintathu eziyinhloko. Iziphi?

ULeticia noHermilo

 Ukubonisa uthando ngoJehova nangomakhelwane. ULeticia wabhapathizwa eneminyaka engu-18. Uthi: “Ngesikhathi ngizinikezela kuJehova, ngaqonda ukuthi lokhu kwakusho ukuthi ngizomkhonza ngayo yonke inhliziyo yami nomphefumulo wami. Ngakho, ukuze ngibonise uJehova ukuthi ngimthanda ngenhliziyo yami yonke, ngafisa ukusebenzisa isikhathi sami esengeziwe namandla ami enkonzweni yakhe.” (Marku 12:30) UHermilo, manje oshade noLeticia, wayesanda kweva eminyakeni engu-20 lapho ethutha ukuze ayokhonza lapho kudingeka khona abamemezeli boMbuso abengeziwe. Uthi: “Ngaqaphela ukuthi ukusiza abantu ukuba banelise isidingo sabo esingokomoya kwakuyoba indlela engcono kakhulu engangingabonisa ngayo uthando lwami ngomakhelwane.” (Marku 12:31) Ngakho, wasuka edolobheni elichumayo laseMonterrey lapho ayesebenza khona ebhange futhi ephila ukuphila okuntofontofo, wathuthela edolobheni elincane.

U-Essly

Ukuze bathole injabulo yangempela nehlala njalo. Ngemva nje kokubhapathizwa kwakhe, uLeticia wahamba nomunye udade owayesebe iphayona isikhathi eside baya edolobheni elicezile, lapho bafike bashumayela khona inyanga yonke. ULeticia uyakhumbula: “Ngabuya ngimangele. Kwakungijabulisa kakhulu ukubona indlela abantu ababesabela kahle ngayo esigijimini soMbuso esasibaphathele sona. Kwathi lapho leyo nyanga iphela, ngathi enhliziyweni yami, ‘Yilokhu engifuna ukukwenza ngokuphila kwami!’” No-Essly, udade ongashadile osanda kweva eminyakeni engu-20 ubudala, wakhangwa injabulo ayeyibona kwabanye futhi yamenza waba nothando ngalolu hlobo lwenkonzo. Ngesikhathi esafunda esikoleni samabanga aphakeme, wahlangana noFakazi abaningi abashisekayo ababekhonza lapho kunendingeko enkulu khona. Uthi, “Ukubona injabulo ibhalwe ebusweni balabo bazalwane nodade kwangenza ngafisa ukuphila kwabo.” Odade abaningi baye basabela njengo-Essly. Eqinisweni, eMexico kunodade abangashadile abangaphezu kuka-680 abakhonza lapho kunendingeko enkulu khona. Yeka isibonelo esihle abasibekela bonke abasha nabadala!

Ukuze baphile ukuphila okunenjongo nokwanelisayo. Lapho u-Essly eqeda esikoleni samabanga aphakeme, wanikezwa umfundaze waseyunivesithi. Ontanga bamkhuthaza ukuba awamukele ukuze aphile “ukuphila okuvamile”—athole iziqu, umsebenzi, imoto futhi abe nesikhathi sokuhamba abone amazwe. Kodwa akazange asamukele iseluleko sabo. U-Essly uthi: “Abangane bami abangamaKristu abaningi babephishekela lezi zinto, futhi ngaqaphela ukuthi imigomo engokomoya yayingasezi kuqala ekuphileni kwabo. Ngabona nokuthi babegcina sebekhungathekile ngenxa yezinkinga ababebhekana nazo njengoba behileleka ngokwengeziwe ezintweni zaleli zwe. Ngangifuna ukusebenzisa ubusha bami ekukhonzeni uJehova ngokugcwele.”

URacquel noPhillip

U-Essly wenza izifundo ezengeziwe ezamsiza ukuba athole umsebenzi ukuze akwazi ukuzondla njengoba  ephayona, wabe esethuthela endaweni okwakudingeka kuyo abamemezeli boMbuso ngokuphuthumayo. Waze wazikhandla wafunda nezilimi zabomdabu ezikhulunywa isizwe sama-Otomi nesamaTlapaneco. Manje uma ebheka emuva kule minyaka emithathu ayichithe eshumayela ezindaweni ezikude, uthi: “Ukukhonza lapho kunendingeko enkulu khona kungilethele ukwaneliseka futhi kwenze ukuphila kwami kwaba nenjongo ngempela. Ngaphezu kwakho konke, kuye kwaqinisa ubuhlobo bami noJehova.” UPhillip noRacquel abawumbhangqwana osanda kweva eminyakeni engu-30 ubudala ovela e-United States, bayavuma: “Izwe lishintsha ngokushesha okukhulu kangangokuthi abaningi banomuzwa wokuthi ukuphila kwabo akusazinzile. Kodwa ukukhonza endaweni esisathola kuyo abantu abaningi kakhulu abalalela isigijimi seBhayibheli kwenza ukuphila kwethu kube nenjongo ngempela. Akuve kwanelisa!”

INDLELA YOKUBHEKANA NEZINSELELE

UVerónica

Yebo, ukukhonza lapho kunendingeko enkulu khona yabamemezeli boMbuso kunezinselele zako. Enye yazo ukuthi kumelwe ube nendlela ozozinakekela ngayo ngokwezimali. Ukuze wenze kanjalo, kudingeka uzimisele ukuzivumelanisa nezimo zendawo. UVerónica, iphayona elingumakadebona, uyachaza: “Kwenye indawo engake ngakhonza kuyo, ngangiphila ngokupheka nokudayisa ukudla okungabizi. Kwenye indawo, ngangiziphilisa ngokudayisa izingubo nokugunda izinwele. Okwamanje, ngihlanza indlu yothile futhi nginekilasi lokufundisa abazali abasebasha indlela yokukhulumisana nezingane zabo.”

Ukujwayela enye indlela yokuphila namasiko ahlukile kungaba inselele ikakhulu lapho uhlala phakathi kwabantu bomdabu abakuleyo ndawo ekude. Yilokho uPhillip noRacquel ababhekana nakho lapho bekhonza ensimini yesiNahuatl. UPhillip uthi: “Indlela yabo yokuphila yayihluke kakhulu.” Yini eyabasiza ukuba bajwayele? “Sagxila ezintweni ezinhle esasizibona phakathi kwalaba bantu abangamaNahuatl—ukusondelana kwemindeni yabo, ukusebenzelana ngobuqotho nokuphana.” URacquel uyanezela: “Safunda okuningi ngokuphila kule ndawo nangokukhonza nabafowethu nodadewethu bomdabu.”

INDLELA YOKUZILUNGISELELA

Uma ungathanda ukukhonza ezindaweni ezikude lapho kudingeka khona usizo, yini ongayenza manje ukuze uzilungiselele? Abafowethu nodadewethu abanokuhlangenwe nakho kule nkonzo bathi: Ngaphambi kokuba uthuthe, qala ngokwenza ukuphila kwakho kube lula futhi ufunde ukwaneliseka. (Fil. 4:11, 12) Ikuphi okunye ongakwenza? ULeticia uyalandisa: “Ngangigwema zonke izinhlobo zomsebenzi wokuziphilisa ezazifuna ukuba ngizibophezele kuzo isikhathi eside, futhi ngihlale endaweni eyodwa. Ngangifuna ukukwazi ukuthutha noma nini—ngiye lapho kunesidingo khona.” UHermilo uthi: “Ngafunda ukupheka, ukuwasha noku-ayina izingubo.” UVerónica uyalandisa: “Ngesikhathi ngihlala ekhaya nabazali bami nezingane zakithi, ngangisiza ekuhlanzeni futhi ngafunda nokupheka ukudla okungabizi kodwa okunomsoco. Ngafunda nokonga.”

U-Amelia noLevi

ULevi no-Amelia abavela e-United States futhi asebeneminyaka engu-8 beshadile balandisa indlela imithandazo engagwegwesi eyabasiza ngayo ukuba balungiselele ukuyokhonza eMexico. ULevi uthi: “Sabala imali esasizoyidinga ukuze siyokhonza kwelinye izwe unyaka wonke sabe sesicela uJehova ngomthandazo ukuba asisize sihlanganise leyo mali kuphela.” Bakwazi ukuyihlanganisa phakathi nezinyanga ezimbalwa leyo mali futhi bathutha ngaphandle kokulibala. ULevi uthi: “UJehova wayesiphendulile isicelo sethu esiqondile, ngakho kwase kuyithuba lethu ukuba sethembeke kuye.” U-Amelia uyanezela: “Sasicabanga ukuthi sizohlala unyaka kuphela, kodwa isiyisikhombisa iminyaka silapha, futhi asikucabangi ukuhamba! Ukuhlala lapha kusisiza ukuba sizibonele ngokwethu indlela uJehova asiza ngayo. Nsuku zonke sibona ubufakazi bobuhle bakhe.”

U-Adam noJennifer

Umthandazo waba nendima ebaluleke kakhulu naku-Adam noJennifer, umbhangqwana wase-United States okhonza ensimini yesiNgisi eMexico. Nakhu abakutusayo: “Ungalindeli ukuba kuze kulunge yonke into. Thandaza ngesifiso sakho sokukhonza kwelinye izwe bese wenza ngokuvumelana nemithandazo yakho. Yenza ukuphila kwakho kube lula, bhalela igatsha lezwe ofuna ukuyokhonza kulo, ngemva kwalokho ubale izindleko bese uthatha isinyathelo!” * Uma wenza kanjalo, yazi ukuthi ulindelwe ukuphila okujabulisayo nokucebile ngokomoya.

^ isig. 21 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka isihloko esithi, “Ungawelela Yini EMakedoniya?” kuyi-Nkonzo Yethu YoMbuso ka-August 2011.