Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingabe Uyakhumbula?

Ingabe Uyakhumbula?

 Ingabe Uyakhumbula?

Uye wakujabulela yini ukufunda omagazini bamuva be-Nqabayokulinda? Ake ubone ukuthi ungayiphendula yini imibuzo elandelayo:

“Amasu” angaba kanjani isivikelo? (IzAga 1:4)

Angasiqaphelisa ngezingozi ezingokomoya futhi asishukumisele ukuba silandele inkambo ehlakaniphile, njengokugwema izilingo zobulili emsebenzini. Asisiza ukuba siqaphele ukuthi amaKristu esikanye nawo awaphelele, okungasenza sigweme ukusabela ngokuphamazela lapho sicasulwa. Angasisiza nokuba sigweme izingcindezi zezinto ezibonakalayo ezingasiphambukisa ngokomoya.—8/15, amakhasi 21-4.

Umuntu angaba kanjani umakhelwane owusizo ?

Izindlela ezimbili zokuba umakhelwane okahle, ukupha ngesandla esivulekile nokubonga lapho uphiwa. Kuwusizo ukuba umakhelwane omuhle lapho kuphakama ubunzima. OFakazi BakaJehova balwela ukuba omakhelwane abahle ngokuxwayisa abanye ngesenzakalo esizokwenzeka masinyane, ukuthatha kukaNkulunkulu isinyathelo sokuqeda ububi.—9/1, amakhasi 4-7.

NgokweBhayibheli, obani osanta bangempela, futhi bayosisiza kanjani isintu?

Wonke amaKristu okuqala ayeyibo ngempela osanta, noma abangcwele, futhi babenziwa uNkulunkulu ukuba babe osanta, hhayi abantu noma izinhlangano. (Roma 1:7) Lapho sebevuselwe ekuphileni kwasezulwini, abangcwele bayohlanganyela noKristu ekubusiseni abathembekile emhlabeni. (Efesu 1:18-21)—9/15, amakhasi 5-7.

Ukwazi okuthile ngezenzakalo zemidlalo yaseGrisi lasendulo kungawasiza ngani amaKristu?

Izincwadi zabaphostoli uPetru noPawulu zinemifanekiso esekelwe noma egudlisela emidlalweni yasendulo. (1 Korinte 9:26; 1 Thimothewu 4:7; 2 Thimothewu 2:5; 1 Petru 5:10) Kumdlali wasendulo, kwakubalulekile ukuba nomqeqeshi omuhle, ukuzithiba nokuqondisa kahle imizamo. Kunjalo nangemizamo engokomoya yamaKristu namuhla.—10/1, amakhasi 28-31.

Iziphi izinselele nemivuzo yokukhulisa izingane kwelinye izwe?

Izingane eziningi zifunda ulimi olusha ngokushesha kunabazali bazo, abangase bakuthole kunzima ukuqonda ukucabanga kwezingane zabo nendlela ezisabela ngayo. Futhi izingane zingase zingakwazi ukuziqonda ngokushesha izimfundiso zeBhayibheli ngolimi lwabazali. Nokho, izibopho zomkhaya zingaqiniswa uma abazali befundisa izingane zabo ulimi lwabo, ngaleyo ndlela zazi izilimi ezimbili futhi zizizwe ziyingxenye yezizwe ezimbili.—10/15, amakhasi 22-6.

Kungani kubalulekile ukufunda ukuxolisa?

Ngokuvamile ukuxolisa okuqotho kuyindlela yokulungisa ubuhlobo obonakele. IBhayibheli linikeza izibonelo zamandla ukuxolisa okungaba nawo. (1 Samuweli 25:2-35; IzEnzo 23:1-5) Ngokuvamile, lapho abantu ababili bengezwani ngokuthile, basuke benephutha elithile bobabili. Ngakho, kuyadingeka ukuba bobabili bavume iphutha futhi baxolise.—11/1, amakhasi 4-7.

Kungani ukugembula, ngisho nangemadlana encane nje, kungalungile?

Ukugembula kungabangela ukuzazisa, umoya wokuncintisana nokuhaha, okuyizinto iBhayibheli elizilahlayo. (1 Korinte 6:9, 10) Abaningi abayimilutha yokugembula baqala besebancane kakhulu ngokugembula ngemadlana encane.—11/1, ikhasi 31.

Njengoba izincwadi eziningi zeBhayibheli zazibhalwe ngesiGreki, kungani kuye kwaba nesidingo sokuhumushela iBhayibheli esiGrekini, futhi kwaba namuphi umphumela?

IsiGreki sanamuhla sihluke kakhulu esiGrekini senguqulo i-Septuagint yemiBhalo YesiHeberu nakwesemiBhalo YamaKristu YesiGreki. Emakhulwini eminyaka amuva bekwenziwa imizamo eminingi yokuhumushela izingxenye ezithile noma iBhayibheli lilonke esiGrekini esivamile. Namuhla, kunezinguqulo ezingaba ngu-30 zeBhayibheli, liphelele noma liyingxenye, eziqondakalayo kumGreki ovamile. Evelele kuzo i-New World Translation of the Holy Scriptures, eyakhishwa ngo-1997.—11/15, amakhasi 26-9.

Kungani ukunikela okweshumi kungadingekile kumaKristu?

Ngaphansi koMthetho owanikezwa u-Israyeli wasendulo, ukunikela okweshumi kwakuyilungiselelo lokusekela isizwe samaLevi nokunakekela abaswele. (Levitikusi 27:30; Duteronomi 14:28, 29) Ukufa kukaJesu komhlatshelo kwawuqeda lowo Mthetho nemfuneko yawo yokunikela okweshumi. (Efesu 2:13-15) Ebandleni lokuqala umKristu ngamunye wayenikela ngokwamandla akhe nangokwalokho akunqume enhliziyweni yakhe. (2 Korinte 9:5, 7)—12/1, amakhasi 4-6.

Ingabe isAmbulo 20:8 sisho ukuthi ovivinyweni lokugcina, uSathane uyodukisa inani elikhulu kakhulu labantu?

Leli vesi lithi abadukisiwe bayoba ‘ngangesihlabathi solwandle.’ EBhayibhelini, le nkulumo ngokuvamile isho inani elingaziwa, ngaphandle kokusikisela ukuthi likhulu kakhulu. Inzalo ka-Abrahama, eyayizoba “ngangesihlabathi sasogwini lolwandle,” yaba abantu abangu-144 000, ngaphandle kukaJesu Kristu. (Genesise 22:17; IsAmbulo 14:1-4)—12/1, ikhasi 29.