Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingabe Lona Kungaba Umsebenzi Okulungele Kunayo Yonke?

Ingabe Lona Kungaba Umsebenzi Okulungele Kunayo Yonke?

 Ingabe Lona Kungaba Umsebenzi Okulungele Kunayo Yonke?

UMA ungumKristu obhapathiziwe, ngokungangabazeki uthando ngoNkulunkulu lukushukumisela ukuba wenze intando yakhe. Ngaphezu kwalokho, kumelwe nakanjani ukuba inkonzo iwumsebenzi ozinikele kuwo. Kakade uJesu Kristu wathuma bonke abalandeli bakhe ukuba babe abenzi babafundi. (Mathewu 28:19, 20) Yebo, kungenzeka njengamanje uyasebenza ukuze uziphilise. Kodwa njengomlandeli kaJesu noFakazi kaJehova, into eyinhloko kuwe ukuthi uyisikhonzi esingumKristu—esibheka umsebenzi wokushumayela ngoMbuso njengoza kuqala ekuphileni.—Mathewu 24:14.

Mhlawumbe usuzohlanganisa iminyaka engu-20 yobudala, noma usanda kuyihlanganisa. Kungenzeka uye wacabanga kakhulu ngenkambo ozoyithatha ekuphileni. Lapho uhlaziya izinto ongase uzenze, cishe ukwaneliseka kwakho kuyisici esibalulekile.

Ngakho, cabanga ngalokho uJørgen waseDenmark akushoyo ngalokho yena akukhetha. UJørgen ukuchaza ngokuthi “yindlela yokuphila ekahle kakhulu, ekwenza ukwazi ukugxila emsebenzini obaluleke kunayo yonke ekhona.” U-Eva, owesifazane waseGreece oneminyaka engu-31 ubudala, uthi: “Uma ngiqhathanisa ukuphila kwami nokontanga bami, njalo ngiphetha ngokuthi okwami kucebile, kuyanelisa futhi kuyajabulisa kunokwabo.” Yimuphi lo msebenzi onikeza ukwaneliseka okunjalo? Ungaphila kanjani ngaleyo ndlela?

Ingabe UNkulunkulu Uyasinikeza Isiqondiso?

Ukukhetha umsebenzi ozowenza ekuphileni kungaba nzima impela. Eqinisweni, abanye bangase bafise sengathi uNkulunkulu angababonisa ngokuqondile ukuthi ufuna benzeni.

Lapho uMose ekwaMidiyani, uJehova wamyala ukuba abuyele eGibithe ayohola ama-Israyeli awakhiphe ebugqilini. (Eksodusi 3:1-10) Ingelosi kaNkulunkulu yabonakala kuGideyoni, owabekwa ukuba akhiphe u-Israyeli ekucindezelweni. (AbAhluleli 6:11-14) UDavide wayelusé izimvu lapho uNkulunkulu etshela uSamuweli ukuba amgcobe njengenkosi elandelayo yakwa-Israyeli. (1 Samuweli 16:1-13) Asizitholi iziqondiso ezinjalo namuhla. Kunalokho, kudingeka sihlaziye izinto bese sinquma ukuthi sizowasebenzisa kanjani amakhono esiwanikwe nguNkulunkulu.

UJehova uvulele amaKristu asemasha “umnyango omkhulu oholela emsebenzini” namuhla. (1 Korinte 16:9) Kanjani? Phakathi neminyaka eyishumi edlule, inani labamemezeli boMbuso lande ngabangaphezu kuka-2 125 000, laba ngaphezu kuka-6 000 000 emhlabeni wonke. Obani abasiza ekulungiseleleni lezi zigidi zamaBhayibheli, izincwadi, izincwajana, omagazini namapheshana adingekayo ukuze zondliwe, kwenziwe nomsebenzi wokushumayela izindaba ezinhle embulungeni yonke? Leli lungelo elibusisekile lijatshulelwa amalungu omkhaya waseBethel womhlaba wonke.

Ukuphila Okuvuzayo

Elithi “Bethel” lisho “iNdlu KaNkulunkulu,” futhi amakhaya aseBethel ayizindawo ezihlala izisebenzi zokuzithandela ezikhonza endlunkulu nasemagatsheni e-Watch Tower Society. (Genesise 28:19, umbhalo waphansi we-NW) Imikhaya yaseBethel yanamuhla ingafaniswa ‘nemindeni eyakhiwa ukuhlakanipha,’ ehleleke kahle futhi esekelwe othandweni ngoJehova.—IzAga 24:3NW.

Kungathiwani ngesimo saseBethel esinjengesomkhaya? Ilungu elineminyaka engu-25 ubudala lomkhaya waseBethel yase-Estonia lithi: “Kuyangijabulisa ukuzizwa ngiphakathi kwabangane  bakaJehova ngaso sonke isikhathi. Lena kuseyinto ebaluleke kakhulu kimi eBethel.”—IHubo 15:1, 2.

Emhlabeni wonke, abantu abangaba ngu-19 500 manje bajabulela ilungelo lenkonzo yaseBethel. (IHubo 110:3) E-United States, amaphesenti angu-46 alabo abaseBethel aneminyaka ephakathi kuka-19 no-29 ubudala. Njengo-Isaya, baye bathi: “Nangu mina; ngithume mina.” (Isaya 6:8) U-Isaya—owayesezinikezele kakade kuJehova—wayezenza atholakalele ilungelo lenkonzo elengeziwe. Ngokusobala lokho kwadinga ukuba adele izinzuzo ezithile ayenazo. Labo abasenkonzweni yaseBethel bashiya amakhaya akubo nendawo abayijwayele, kanye nomama, nobaba, nabafowabo, nodadewabo nabangane. Lokhu kuzidela bakwenza ngokuzithandela “ngenxa yezindaba ezinhle.”—Marku 10:29, 30.

Yeka izibusiso ezingokomoya abazithola eBethel! Ilungu eliselincane lomkhaya waseBethel yaseRussia liyachaza: “Ngokuzidela, singafunda okuningi okuyosisiza ekuphileni ezweni elisha. Ngingasho ukuthi kimi izibusiso zikaJehova zingaphezulu kakhulu kwalokho engiye ngakudela.”—Malaki 3:10.

Ukuphila KwaseBethel

Kunjani ukuphila eBethel? Amalungu omkhaya waseBethel ayavuma ukuthi kunempilo futhi kuyanelisa, empeleni kuyathakazelisa. UJens, oneminyaka engu-43 ubudala, uyayijabulela inkonzo yaseBethel. Ngani? Uthi: “Ngoba ngiba nomuzwa wokuthi siyingxenye yomzamo omkhulu wokufeza umsebenzi obalulekile. Ngikwazi ukuqonda ububanzi nokubaluleka komsebenzi kaJehova.”

Kusukela ngoMsombuluko kuya ngoMgqibelo, usuku lwaseBethel luqala ngokukhulekela kwasekuseni. Lena yingxoxo yeBhayibheli, eyenganyelwa umdala onokuhlangenwe nakho. NgoMsombuluko kusihlwa kuba nehora lesifundo somkhaya seBhayibheli kusetshenziswa INqabayokulinda, ngezinye izikhathi esilandelwa yinkulumo esekelwe esihlokweni esingokomBhalo, ehlelelwe umkhaya waseBethel ngokukhethekile.

Kwenzekani lapho umuntu efika eBethel? Ukuze bawajwayeze ukuphila kwaseBethel, abazalwane abavuthiwe bomkhaya babekela amalungu amasha izinkulumo eziphathelene nezici ezihlukahlukene zenkonzo yaseBethel. Amasonto athile phakathi nonyaka walo wokuqala, ilungu elisha lomkhaya waseBethel liba sesikoleni esihle samasonto onke esihlelelwe ukwenabisa ukuqonda kwalo imiBhalo. Abasanda kufika bajabulela nesimiso esikhethekile sokufunda iBhayibheli. Phakathi nonyaka wawo wokuqala enkonzweni yaseBethel, amalungu amasha omkhaya afunda iBhayibheli lonke.

Uyini umphumela wakho konke lokhu kuqeqeshwa? UJoshua, ilungu elineminyaka engu-33 ubudala lomkhaya waseBethel yaseHong Kong, uyaphendula: “IBethel iye yakujulisa ngempela ukwazisa enginakho ngoJehova. Ngikwazi ukuba nobudlelwane nabazalwane abaningi abanokuhlangenwe nakho abaye basebenzisa ingxenye enkulu yokuphila kwabo bekhonza uJehova. Ngizijabulela ngokukhethekile izimiso ezingokomoya, njengokukhulekela kwasekuseni neSifundo Se-Nqabayokulinda somkhaya. Ngaphezu kwalokho, ngithanda nendlela yakhona yokuphila ehlelekile nelula. Ingenza ngingakhathazeki ngezinto ezingadingekile. Ngifunda nokusingatha izinto ngendlela yobuKristu, futhi lokhu kuye kwazuzisa ngaso sonke isikhathi.”

Amalungu omkhaya waseBethel asebenzisa ingxenye enkulu yesikhathi namandla awo enza lokho azinikela ukuba akwenze. Lokho kuwukusebenzisa amakhono awo angokomzimba nangokwengqondo ngokuyinhloko ekunakekeleni izabelo anikwa zona eBethel. Kunezinto eziningi ezihlukahlukene ezidinga ukwenziwa. Amanye asebenza ngemishini yokunyathelisa noma asebenze endaweni yokuhlanganisa izincwadi, enza izincwadi ezithunyelwa emabandleni amaningi. Amanye akhonza ekhishini, endaweni yokudlela noma elondolo. Izabelo zihlanganisa ukuhlanza, ukulima, umsebenzi wokwakha, njalonjalo. Amanye anomthwalo wemfanelo wokunakekela imishini yakule minyango. Amanye ayizisebenzi zempilo noma enza umsebenzi wasehhovisi. Zonke izabelo zomsebenzi waseBethel zihilela izinselele ezijabulisayo futhi zivuza ngendlela emangalisayo. Umsebenzi owenziwa eBethel  wanelisa ngokukhethekile ngoba uthuthukisa izithakazelo zoMbuso futhi wenziwa ngenxa yothando ngoNkulunkulu.

Amalungu omkhaya waseBethel abelwa emabandleni, lapho ezibonela khona mathupha izinzuzo zomsebenzi wawo. Ajabulela ukuya emihlanganweni yebandla nokuhlanganyela emsebenzini wokushumayela. Ngenxa yalokho, amalungu omkhaya waseBethel aye aba nobuhlobo obujulile nabafowabo nodadewabo basemabandleni awo.—Marku 10:29, 30.

URita, ilungu lomkhaya waseBethel yaseBrithani, uthi: “Ngilazisa kakhulu ibandla! Lapho ngisebandleni nasenkonzweni, kungiqinisa ukholo kakhulu ukubona kukhona abazalwane, odade, izingane nasebekhulile! Baba khona noma kunjani. Lokho kuyangisiza ukuba ngishiseke nakakhulu enkonzweni yami yaseBethel.”

Ukuphila kwaseBethel akuwona nje kuphela umsebenzi, inkonzo yasensimini nokutadisha. Umkhaya uyazijabulela nezikhathi zokuphumula. Ngezikhathi ezithile, kuba nezinhlelo ezinamisayo nezivuzayo ngokomoya “zoSuku Lomkhaya,” ezinikeza amathuba okujabulela amakhono abaningi nokwazi izinto ezikhuthazayo ngokuphila kwabanye abakhonza eBethel. Kuyajabulisa futhi nokuvakashelana okuhle nokwakhayo. Kungase kube nezinto ezithile zokuzilibazisa, njengemitapo yolwazi yokuzifundela nokuzicwaningela. Okungamelwe futhi sikukhohlwe yizingxoxo ezimnandi eziba khona ematafuleni okudla ngezikhathi zokudla.

UTom, oyilungu lomkhaya waseBethel yase-Estonia, uthi: “Buqamamana nje neBethel kukhona ulwandle, futhi eduze nalo kunehlathi elihle lapho mina nomkami sithanda ukushaywa umoya khona. Futhi ngezinye izikhathi ngidlala nabangane basebandleni nabaseBethel igalofu, i-hockey, nebhola lomphebezo. Futhi lapho isimo sezulu sivuma, sithatha amabhayisekili ethu sizihambele.”

Yini Ongayenza Ukuze Ufaneleke?

Yiqiniso, ngokuyinhloko iBethel iyindawo yokuba amaKristu avuthiwe anikele inkonzo engcwele kuJehova futhi asebenzele akholwa  nabo emhlabeni wonke. Labo ababa ngamalungu omkhaya waseBethel kumelwe bahlangabezane nezimfuneko ezithile. Yini ongayenza ukuze ufanelekele inkonzo yaseBethel?

NjengoThimothewu, owayekhonza nomphostoli uPawulu, labo abamukelwayo enkonzweni yaseBethel kumelwe babe nokuma okuhle ebandleni. (1 Thimothewu 1:1) UThimothewu “wayekhulunyelwa kahle abafowethu eListra nase-Ikoniyu.” (IzEnzo 16:2) Nakuba ayemncane, uThimothewu wayeyazi imiBhalo futhi enesisekelo esihle eqinisweni. (2 Thimothewu 3:14, 15) Ngokufanayo, labo abamukelwayo enkonzweni yaseBethel kulindeleke ukuba babe nolwazi lweBhayibheli.

Amalungu omkhaya waseBethel kudingeka abe nomoya wokuzidela. Umoya kaThimothewu wokuzidela nokuzimisela kwakhe ukubeka izithakazelo zoMbuso ngaphambi kwezakhe kwakusobala kangangokuthi uPawulu wayengathi  ngaye: “Anginaye omunye onesimo esinjengesakhe oyozinakekela ngobuqotho izinto eziphathelene nani. Ngoba bonke abanye bazifunela izinzuzo zabo siqu, hhayi ezikaKristu Jesu. Kodwa niyabazi ubufakazi abunikeza ngaye ngokwakhe, ukuthi njengomntwana ekanye noyise waba isigqila kanye nami ekuqhutshekiselweni phambili kwezindaba ezinhle.”—Filipi 2:20-22.

Inkonzo yaseBethel idinga amadoda nabesifazane abangokomoya. Kwenziwa amalungiselelo okuba amalungu omkhaya waseBethel akwazi ukukhula ngokomoya ngokutadisha iBhayibheli, ukuba khona njalo emihlanganweni yobuKristu nasenkonzweni yasensimini kanye nokuzihlanganisa namaKristu avuthiwe. Ngakho labo abaseBethel basizwa ukuba balandele iseluleko sikaPawulu: “Qhubekani nihamba ebunyeni naye, nigxilile futhi nakhiwa kuye futhi nisimamiswa okholweni, njengoba nje nafundiswa, nichichima ukholo ekubongeni.”—Kolose 2:6, 7.

Ngenxa yesimo somsebenzi waseBethel, labo abamukelwayo kuleli lungelo lenkonzo kumelwe babe namandla nempilo enhle. Uma uhlangabezana nalezi zimfuneko esiziphawulile, uneminyaka engu-19 noma ngaphezulu ubudala, futhi unesikhathi esingunyaka noma ngaphezulu ubhapathiziwe, sikukhuthaza ukuba ucabangele inkonzo yaseBethel.

Sonke Sinengxenye

NjengamaKristu, ngokuqinisekile sonke sinesifiso sokubeka izithakazelo zoMbuso kuqala ekuphileni nesokukhonza uJehova ngomphefumulo wonke. (Mathewu 6:33; Kolose 3:23) Singabakhuthaza nalabo abakhonza eBethel ukuba baqhubeke benikela inkonzo engcwele khona. Futhi abazalwane abasebasha abayifanelekelayo inkonzo yaseBethel kufanele bakhuthazwe ngokukhethekile ukuba bazame ukufinyelela leli lungelo elibusisekile.

Inkonzo yaseBethel iyindlela yokuphila eyanelisayo ngokomoya—engaba ngempela umsebenzi okulungele kunayo yonke. Iyiwo kuNick, owaqala ukukhonza eBethel eneminyaka engu-20 ubudala. Ngemva kweminyaka eyishumi esenkonzweni yaseBethel, uthi: “Ngiye ngithandaze njalo kuJehova ngimbonge ngomusa wakhe ongangifanele. Yini enye engingabuye ngiyifune? Lapha, sikanye namaKristu athembekile enza konke okusemandleni ukukhonza uJehova.”

[Ibhokisi/Isithombe ekhasini 22]

YINI ABADALA NABAZALI ABANGAYENZA?

Abadala nababonisi abajikelezayo kufanele bazikhuthaze ngokukhethekile izinsizwa ukuba zifake isicelo saseBethel. Muva nje, ukuhlola okwenziwe ngokwethukela emalungwini asemancane omkhaya waseBethel kubonise ukuthi amaphesenti angu-34 awo ngokuyinhloko akhuthazwa ababonisi abangamaKristu ukuba enze inkonzo yaseBethel ibe umgomo wawo. Yebo, kungenzeka amabandla akubo ayasizwa isikhala sabo. Kodwa kuhle ukukhumbula ukuthi nakuba ngokungangabazeki uThimothewu ayenethonya elihle kwenye intsha eListra nase-Ikoniyu, abadala balapho abazange bamvimbe ekukhonzeni noPawulu. Abaphethanga ngokuthi ukuhamba kukaThimothewu nomphostoli kwakuyobangela ukulahlekelwa okukhulu kakhulu ebandleni lakubo.—1 Thimothewu 4:14.

Abazali abangamaKristu kufanele babe nethonya elihle ngokukhethekile ezinganeni zabo kule ndaba. Ekuhloleni okusanda kushiwo, amaphesenti angu-40 alabo ababuzwa athi kwakungabazali babo ngokuyinhloko ababakhuthaza ukuba bangenele inkonzo yaseBethel. Omunye udade oseneminyaka embalwa ekhonza eBethel wathi: “Ukuphila kwabazali bami enkonzweni kaJehova kwaba yisisusa esinamandla kimi sokuba ngingenele inkonzo yaseBethel. Ngokubona isibonelo sabo enkonzweni yesikhathi esigcwele, ngavele ngazi ukuthi lena kwakuzoba yiyona ndlela yokuphila engcono neyanelisa kakhulu engingayikhetha.”

[Ibhokisi ekhasini 24]

BAYAYAZISA INKONZO YASEBETHEL

“Ngiyayazisa inkonzo yami eBethel. Kuyanelisa ukwazi ukuthi usuku lonke bengikhonza uJehova futhi nakusasa ngizokwenza okufanayo, nangakusasa, njalonjalo. Lokhu kunginika unembeza omuhle, kugcwalise ingqondo yami ngemicabango emihle.”

“IBethel iyindawo onganikela kuyo ngaso sonke isikhathi namandla akho enkonzweni kaJehova ngaphandle kokuphazamiseka. Lokhu kuletha injabulo yangaphakathi. Kodwa futhi uyibona ngomunye umbono inhlangano kaJehova. Uzizwa useduze nakakhulu nomnyombo wale nhlangano, futhi lokhu kuthakazelisa kakhulu.”

“Ukuza eBethel yiyona nto enhle kakhulu eyake yenzeka kimi. Akupheli ukufunda lapha. Futhi eyalapha imfundo akuyona eyokuba ngifinyelele okuthile okungokwami siqu, kodwa eyokufeza okuthile okungokukaJehova. Umsebenzi wami lapha awusoze waba yize.”

“Ukusebenzisa amakhono ami eBethel kungenza ngizizwe nganelisekile futhi nginokuthula ngoba ngiwasebenzisela uJehova nabafowethu.”

“Emsebenzini wami wangaphambili ngangingakutholi ukwaneliseka nenjabulo yangempela. Ngase ngineminyaka eminingi ngiziphupha ngisebenza nabafowethu nodadewethu futhi ngisebenzela bona. Yingakho ngeza eBethel. Kungenza nganeliseke ngempela ukwazi ukuthi yonke imizamo yami iyozuzisa abanye ngokomoya futhi iyise udumo kuJehova.”