Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukuyosebenza Eziqhingini ZasePacific!

Ukuyosebenza Eziqhingini ZasePacific!

 Ukuyosebenza Eziqhingini ZasePacific!

 INDAWO yabagibeli yokulinda ezikhumulweni zezindiza zamazwe eBrisbane naseSydney, e-Australia, yayihlokoma ngenjabulo kunokuvamile. Iqembu labantu abangu-46 lalilungele ukuhamba ngendiza liye eSamoa eshisayo liyohlangana nabanye abangu-39 abavela eNew Zealand, eHawaii nase-United States. Impahla yabo yayingavamile—ngokuyinhloko kwakungamathuluzi, anjengezando, amasaha nemishini yokubhoboza izimbobo—okungezona izinto ezivame ukuphathwa lapho kuyiwa esiqhingini esikhangayo sasePacific. Kodwa-ke nomsebenzi ababeyowenza wawungavamile.

Behamba ngezindleko zabo, base belungele ukuyochitha amasonto amabili beyizisebenzi zokuzithandela ezingakhokhelwa ohlelweni lokwakha oluqondiswa iHhovisi Lesifunda Lonjiniyela legatsha lase-Australia loFakazi BakaJehova. Lolu hlelo, olusekelwa ngeminikelo yokuzithandela, luhlanganisa ukwakha amaHholo OMbuso, amaHholo Omhlangano, amakhaya ezithunywa zevangeli nezakhiwo zamagatsha noma zabahumushi ukuze kunakekelwe ukwanda okusheshayo kwamabandla oFakazi BakaJehova eziqhingini zasePacific. Ake sazi ezinye zezisebenzi, ebezilokhu zisemaqenjini okwakha amaHholo OMbuso emazweni akubo.

UMax, ofulelayo, uvela eCowra eNew South Wales, e-Australia. Ushadile futhi unezingane ezinhlanu. U-Arnold ungowaseHawaii. Yena nomkakhe banezingane ezimbili, futhi u-Arnold uyiphayona noma isikhonzi sesikhathi esigcwele. NjengoMax, u-Arnold ukhonza njengomdala ebandleni lakubo. Ngokusobala, la madoda—uhlobo oluvamile lwamadoda akulolu hlelo—awazinikelanga ngoba enesikhathi esiningi. Kunalokho, wona nemikhaya yawo baye babona isidingo, futhi bafuna ukwenza abangakwenza ukuze basize.

Izisebenzi Zamazwe Zifeza Isidingo Esibalulekile

Enye yezindawo amakhono nezinkonzo zalaba okwakudingeka kuyo kwakuseTuvalu, isizwe sasePacific esinabantu abangaba ngu-10 500 abahlala eziqhingini ze-coral ezingazodwa ezingu-9 eduze nenkabazwe kanye nenyakatho-ntshonalanga yeSamoa. Lezi ziqhingi, ngasinye silinganiselwa kumakhilomitha-skwele angaba ngu-2,5. Ngo-1994, oFakazi abangu-61 babedinga iHholo LoMbuso elisha nehhovisi labahumushi elikhudlwana ngokushesha.

Kule ngxenye yePacific eshisayo, izakhiwo kufanele ziklanywe futhi zakhiwe ngendlela yokuba zikwazi ukumelana neziphepho nomoya onamandla. Kodwa zimbalwa izinto zokwakha zezinga eliphezulu ezitholakalayo kulezi ziqhingi. Laba yini ikhambi? Zonke izinto—kusukela kuthayela nezinsika zophahla kuya  empahleni yasendlini namakhethini, izitsha zezindlu zangasese namashawa, ngisho nezikulufu nezipikili—kwathunyelwa ngamabhokisi okuthwala impahla kuvela e-Australia.

Ngaphambi kokuba leyo mpahla ifike, iqembu elincane elaqala umsebenzi lalungisa isiza labeka isisekelo. Kwabe sekufika izisebenzi zamazwe zizokwakha, zipende futhi zifake impahla ezakhiweni.

Wonke lo msebenzi owenziwa eTuvalu, wathukuthelisa umfundisi wendawo, owamemezela emsakazweni ukuthi oFakazi babakha “uMbhoshongo WaseBabele”! Nokho, yikuphi okwakuyiqiniso? Isisebenzi sokuzithandela, uGraeme, sathi: “Lapho abantu ababakha uMbhoshongo WaseBabele oseBhayibhelini bethola ukuthi babengasaqondani ngenxa yokuphambanisa kukaNkulunkulu ulimi lwabo, kwadingeka bayeke umsebenzi wabo futhi bawushiye ungaphelile umbhoshongo.” (Genesise 11:1-9) “Kungokuphambene lapho usebenzela uJehova uNkulunkulu. Naphezu kokungafani kolimi nesiko, imisebenzi iyaqedwa njalo.” Kwaba ngokufanayo nangalowo—waphela ngamasonto amabili kuphela. Ngempela, abantu abangu-163, kuhlanganise nomkandunankulu, baba khona emkhosini wokunikezelwa.

Ecabanga ngalokho okwenzeka, uDoug, umqondisi womsebenzi, uthi: “Kwakujabulisa ukusebenza nezisebenzi zokuzithandela ezivela kwamanye amazwe. Sinezindlela ezihlukahlukene zokwenza izinto, amagama ahlukile asetshenziswayo, ngisho nezimiso ezihlukile zokulinganisa izinto, nokho ayikho kulezi zinto eyadala inkinga.” Njengoba eye waba semisebenzini eminingana, uyanezela: “Lokhu kugxilisa engqondweni yami ukuthi ngosizo lukaJehova abantu bakhe bangakha noma kuphi kulo mhlaba, kungakhathaliseki ukuthi ingayodwa noma ilukhuni kangakanani leyo ndawo. Yiqiniso, sinamadoda amaningi aneziphiwo, kodwa ngumoya kaJehova obangela ukuba kwenzeke.”

Umoya kaNkulunkulu ushukumisela nemikhaya yoFakazi yakulezi ziqhingi ukuba ilungiselele ukudla nezindawo zokuhlala, kweminye ekwenza ngokuzidela kwangempela. Futhi labo ababoniswa lowo moya wokungenisa izihambi bakwazisa kakhulu. UKen, ovela eMelbourne, e-Australia, wasebenza emsebenzini onjalo eFrench Polynesia. Uthi: “Safika sinjengezigqila, kodwa saphathwa njengamakhosi.” Uma kungenzeka, oFakazi bendawo basiza nangomsebenzi wokwakha. ESolomon Islands, abesifazane babexova udaka—ngezandla. Abesilisa nabesifazane abayikhulu baqwala izintaba ezimanziswe imvula behla namathani angaphezu kwangu-40 ezingodo. Nabantu abasha bafaka isandla. Esinye isisebenzi esivela eNew Zealand siyakhumbula: “Ngikhumbula umfowethu osemusha wasesiqhingini owayethwala amasaka amabili kuya kwamathathu kasimende ngesikhathi. Futhi wayekha isihlabathi esinamatshe ngefosholo usuku lonke elangeni nasemvuleni.”

Ukuhlanganyela koFakazi bendawo emsebenzini kuletha enye inzuzo. Ihhovisi legatsha laseSamoa le-Watch Tower Society liyabika: “Abazalwane basesiqhingini  baye bafunda amakhono abangakwazi ukuwasebenzisa ekwakheni amaHholo OMbuso, ekulungiseni nasekwakheni kabusha ngemva kwemimoya enamandla. Kungase kubasize bakwazi nokuziphilisa emphakathini lapho abaningi bekuthola kunzima ukwenza kanjalo.”

Uhlelo Lokwakha Lunikeza Ubufakazi Obuhle

UColin wayeseHoniara futhi wabona lapho kwakhiwa iHholo LoMhlangano laseSolomon Islands. Ehlabeke umxhwele, wabhalela ihhovisi legatsha lendawo le-Watch Tower Society lo myalezo nge-Pidgin English: “Bonke banobunye, akekho othukuthele, futhi bawumkhaya owodwa.” Ngemva nje kwalokho, lapho ebuyela edolobhaneni lase-Aruligo, eliqhele ngamakhilomitha angu-40, yena nomkakhe bazakhela elabo iHholo LoMbuso. Babe sebethumela omunye umyalezo ehhovisi legatsha: “IHholo lethu LoMbuso, kuhlanganise ngisho nendawo yesikhulumi, selilungile, ngakho singahlanganyela yini kulo?” Kwabe sekuhlelwa ngokushesha, futhi kunabantu abangaphezu kuka-60 ababa khona njalo.

Umeluleki we-European Union wabona umsebenzi owawenziwa eTuvalu. Wathi kwesinye sezisebenzi: “Ngikholwa ukuthi wonke umuntu unitshela okufanayo, kimi lokhu kumane kuyisimangaliso nje!” Owesifazane osebenza lapho kudluliswa khona izingcingo wabuza esinye isisebenzi sokuzithandela sakwelinye izwe: “Kungani nonke nijabule kangaka? Kushisa ngempela phela lapha!” Babengakaze babone ubunye bobuKristu bubonakaliswa ngendlela ewusizo nebonisa ukuzidela okungako.

Ukungazisoli Ngokuzidela

Kweyesi-2 Korinte 9:6, iBhayibheli lithi: “Ohlwanyela kakhulu uyovuna kakhulu futhi.” Izisebenzi, imikhaya yazo namabandla lezi zisebenzi ezihlanganyela kuwo bayaqhubeka betshala ngesandla esivulekile ekusizeni oFakazi abakanye nabo ePacific. URoss, umdala waseKincumber, eduze naseSydney uthi: “Ibandla engikulo lanikela ngemali engaphezu kwengxenye yezindleko zendiza, futhi umlamu wami, naye owahamba nathi, wanikela ngo-$500 [R1 900] owengeziwe.” Esinye isisebenzi sakhokhela izindleko zohambo lwaso ngokuthengisa imoto yaso. Kanti esinye sathengisa isiqephu sendawo. UKevin wayedinga enye imali engango-R3 500, ngakho wanquma ukuthengisa amajuba akhe angu-16 aneminyaka emibili ubudala. Ngosizo lomuntu amjwayele, wakwazi ukuthola umuntu owawathenga ngawo kanye u-R3 500!

Kwabuzwa uDanny noCheryl: “Ingabe kwakuwufanele umzamo ukulahlekelwa imali yendiza neyeholo, elinganiselwa cishe ku-$6 000 [R23 000]?” Bathi: “Yebo! Ngisho noma bekuyimali ephindwe kabili kuleyo, bekuyobe kuwufanele kakhulu umzamo.” U-Alan, ovela eNelson, eNew Zealand, wanezela: “Ngemali engiyisebenzise ukuya eTuvalu, bengingaya eYurophu ngiphinde ngisalelwe enye. Kodwa ingabe bengiyozithola izibusiso, noma ingabe bengiyobathola abangane abaningi kangaka bezizinda ezihlukahlukene, noma ingabe bengiyokwazi ukwenzela othile okuthile kunokuzenzela mina? Cha! Noma kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi yikuphi engikuphe abafowethu basesiqhingini, bangiphe okungaphezulu kakhulu kwalokho.”

Esinye isihluthulelo esiyinhloko sokuphumelela kwalolu hlelo ukusekela komkhaya. Nakuba amanye amakhosikazi ekwazi ukuhamba nabayeni bawo futhi aze asize nasesakhiweni, amanye anezingane ezisafunda isikole okudingeka zinakekelwe noma amabhizinisi omkhaya okudingeka anakekelwe. UClay wathi: “Ukuzimisela komkami ukunakekela izingane nemisebenzi yasekhaya njengoba ngangihambile kwakuwukuzidela okukudlula kakhulu okwami.” Ngempela, bonke abesilisa abashadile abangakwazanga ukuhamba nomkabo bangawenanela kakhulu lawo mazwi!

Kusukela umsebenzi waseTuvalu waqedwa, izisebenzi zokuzithandela ziye zakha amaHholo OMbuso, amaHholo Omhlangano, amakhaya ezithunywa zevangeli namahhovisi abahumushi eFiji, eTonga, ePapua New Guinea, eNew Caledonia nakwezinye izindawo. Kunemisebenzi eminingi esahlelwa, kuhlanganise naleyo ezokwenziwa eNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Ingabe kuzoba nezisebenzi ezanele?

Kusobala ukuthi lokho ngeke kube yinkinga. “Wonke umuntu olapha oye wahlanganyela emisebenzini yokwakha yamazwe uye wacela ukuba akhunjulwe lapho kuhlelwa omunye umsebenzi,” kubhala ihhovisi legatsha laseHawaii. “Lapho nje befika ekhaya, baqala ukuqongelela imali, beyiqongelelela lokho.” Lolu hlelo lungahlala kanjani lungaphumeleli uma kwenezelwa isibusiso sikaJehova esicebile ekuzinikeleni okungenakuzigodla okunjalo?

[Isithombe ekhasini 9]

Izimpahla zokwakha

[Izithombe ekhasini 9]

Izisebenzi esakhiweni

[Izithombe ekhasini 10]

Lapho imisebenzi iphela, sakujabulela lokho okwakufezwe umoya kaNkulunkulu