Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Inzondo Ewumqedazwe

Inzondo Ewumqedazwe

 Inzondo Ewumqedazwe

“Abantu abalokothi babaqonde abantu ababazondayo.”—UJames Russell Lowell, Umqambi Wezindaba Nesikhulu Esingusomaqhinga Kwezokubonisana.

NAMUHLA kubonakala sizungezwe inzondo. Amagama anjengathi East Timor, Kosovo, Liberia, Littleton nelithi Sarajevo—kanye nobuNazi banamuhla, intsha eyizigilamkhuba nabalwela ukuqashelwa kwabamhlophe njengabaphakeme—kuye kwagxila ezingqondweni zethu kuhlanganise nemifanekiso engakhohlakali yezindawo ezonakaliswe ngomlilo, amathuna asanda kumbiwa okungcwaba abantu ngobuningi kanye nezidumbu.

Amaphupho ekusasa elingenayo inzondo, izingxabano nobudlova aye ashabalala. UDanielle Mitterand, umkamongameli ongasekho waseFrance, ekhumbula isikhathi sobusha bakhe, wathi: “Abantu babephupha ngokuphila ngokukhululekile emphakathini onokuzwana abangawethemba; bephupha ngokuba nokuthula kwengqondo nokuphila nabanye abantu; babephupha ngokuba nokuphila kobungqabavu okunokuthula nokunesizotha ezweni elinothile nelithelayo elibanakekelayo.” Kwenzekani ngaleyo mibono? Wabalisa: “Kuyavunywa ukuthi ngemva kwengxenye yekhulu leminyaka, amaphupho ethu aye ahlaselwa.”

Ukubheduka kabusha kwenzondo kwanamuhla kumane akunakugwenywa. Kusakazeke kakhulu futhi kubonakala ngezinhlobo ezigqame ngokwengeziwe. Umuzwa wokulondeka komuntu siqu izigidi ezikuthatha kalula uye wancishiswa izenzo eziningi zenzondo ezingenangqondo, ngazinye ezibonakala zinyantisa ukudlula ezangaphambili. Ngisho noma ingekho inzondo emikhayeni yethu noma ezweni lethu, sihlangana nayo kwenye indawo. Cishe siyabubona ubufakazi bayo nsuku zonke ezindabeni nasezenzakalweni zamuva kumathelevishini. Ezinye ziye zakapakela ngisho nakuyi-Internet. Cabangela izibonelo ezimbalwa.

Eshumini leminyaka elidlule kuye kwaba nokwanda kobuzwe obungakaze bube khona ngaphambili. UJoseph S. Nye, Jr., umqondisi we-Harvard Center for International Affairs, wathi: “Ubuzwe buya buqina ezingxenyeni eziningi zomhlaba, abubi ngcono. Kunokuba kube nomphakathi womhlaba wonke kuba nemiphakathi emhlabeni wonke eya ngokuya izazisa. Lokhu kube sekwandisa amathuba engxabano.”

Ezinye izinhlobo zenzondo zicashe ngokwengeziwe phakathi ezweni noma ngisho naphakathi komakhelwane. Lapho izigilamkhuba ezinhlanu zibulala ikhehla elingumSikh eCanada, lesi senzakalo “saqokomisa lokho abanye abakubheka njengokubheduka kabusha kobugebengu obunenzondo ezweni elivame ukunconywa ngokubekezelelana ngokohlanga.” EJalimane, ngemva kokwehla kancane kancane kokuhlaselwa kwabantu ngontamolukhuni ngenxa yohlanga eminyakeni edlule, kuye kwakhuphuka ngamaphesenti angu-27 ngo-1997. “Kuyinto edumazayo,” kuphawula uNgqongqoshe Wezangaphakathi uManfred Kanther.

Enyakatho ye-Albania umbiko wembula ukuthi izingane ezingaphezu kuka-6 000 ziye zavaleleka emakhaya azo ngenxa yokwesaba ukudutshulwa izitha zemikhaya yazo. Lezi zingane ziyizisulu zezimpi zombango ezivamile, “ezinye zakhinyabeza ukuphila kwezinkulungwane zemikhaya.” E-United States, ngokwe-Federal Bureau of Investigation (i-FBI), “ubandlululo olungokohlanga luye lwaba  yimbangela yenani elingaphezu kwengxenye lamacala angu-7 755 obugebengu obunenzondo enziwa ngo-1998 abikwa kuyi-FBI.” Ezinye zezisusa zobunye ubugebengu obunenzondo kwakuwubandlululo ngokwenkolo, ngokohlanga noma ngokobuzwe, kanye nangenxa yokukhubazeka.

Ngaphezu kwalokho, izindaba eziphambili emaphephandabeni usuku ngalunye zibonisa ukubheduka kokwesatshwa kwabantu abangaziwa, okugxile ngokuyinhloko kubabaleki, manje abalinganiselwa ngaphezu kwezigidi ezingu-21. Kuyadabukisa ukuthi iningi lalabo ababonisa inzondo kubantu bakwamanye amazwe abantu abasha, abashoshozelwa abantu bezombangazwe abangenangqondo kanye nabanye abafuna ibhaxa. Izimpawu ezifihlekile zalokhu zihlanganisa ukungabethembi, ukungababekezeleli nokubabophela emshungwini munye abantu abahlukile.

Yiziphi ezinye zezizathu zalo mqedazwe wenzondo? Futhi yini engenziwa ukuze kuqedwe inzondo? Isihloko esilandelayo sizosingatha le mibuzo.

 [Umthombo Wesithombe ekhasini 2]

Cover, top: UN PHOTO 186705/J. Isaac

[Umthombo Wesithombe ekhasini 3]

Daud/Sipa Press