Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ikilasi Le-108 LaseGileyadi Lanxuswa Ukuba Linikele Inkonzo Engcwele

Ikilasi Le-108 LaseGileyadi Lanxuswa Ukuba Linikele Inkonzo Engcwele

 Ikilasi Le-108 LaseGileyadi Lanxuswa Ukuba Linikele Inkonzo Engcwele

EBHAYIBHELINI, ukukhulekela uNkulunkulu kuvame ukubizwa ngokuthi ‘inkonzo engcwele.’ La mazwi avela egameni lesiGreki elisho ukunikela inkonzo kuNkulunkulu. (Roma 9:4) Abangu-5 562 ababelalele isimiso sokuthweswa iziqu kwekilasi le-108 le-Watchtower Bible School of Gilead bezwa izikhulumi zinikeza izeluleko eziwusizo eziyosiza abathweswa iziqu ukuba banikele inkonzo engcwele eyamukelekayo kuJehova uNkulunkulu. *

UTheodore Jaracz, ilungu leNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova, wayekhonza njengosihlalo. Isimiso savulwa ngengoma unombolo 52, ethi “IGama LikaBaba Wethu.” Ivesi lesibili laleyo ngoma lithi: “Sifuna ukungcwelisa igama lakho njalo.” Lokho kwasiveza ngempela isifiso esisuka enhliziyweni sabafundi bekilasi elalithweswa iziqu (ababevela emazweni ayishumi) sokusebenzisa ukuqeqeshwa abakutholile ezabelweni zabo zezithunywa zevangeli, ezizoba semazweni angu-17.

Emazwini akhe okuvula, uMfoweth’ uJaracz wakhuluma ngezinyanga ezinhlanu zokutadisha kwabafundi iBhayibheli kanzulu ezibalungiselele ukuba bakhonze kwamanye amazwe. Lokhu kwabasiza ukuba ‘baqiniseke ngazo zonke izinto,’ okuwukuthi, bacubungule ngeZwi likaNkulunkulu lokho ababekufunde ngaphambili, ‘nokubambelela baqinise kokuhle.’ (1 Thesalonika 5:21) Wabakhuthaza ukuba banamathele ngokwethembeka kuJehova, eZwini lakhe nasezabelweni abaqeqeshelwe zona. Yini eyobasiza njengoba benza konke lokhu?

Iseluleko Esiwusizo Ekunikeleni Inkonzo Engcwele

ULon Schilling, ilungu leKomiti Yokuhlela YaseBethel, wakhuluma ngesihloko esithi “Ingabe Uyophumelela Ovivinyweni Lokuba Onengqondo?” Waqokomisa ukubaluleka kokuba nengqondo, okubonisa ukuhlakanipha kokuhlonipha uNkulunkulu. (Jakobe 3:17) Ukuba nengqondo kuhilela ukwamukela imibono yabanye, ukungakhethi, ukulinganisela, ukucabangela nokuzithiba. UMfoweth’ uSchilling wathi: “Abantu abanengqondo bayalinganisela lapho besebenzelana nabanye. Abenzi izinto ngokweqisa.” Yini engasiza isithunywa sevangeli ukuba sibe nengqondo? Ukuba nombono olinganiselayo ngawe, usebenzise amathuba okulalela nokufunda kwabanye nokuzimisela ukucabangela imibono yabanye kuyilapho ungayekethisi ezimisweni zokuhlonipha uNkulunkulu.—1 Korinte 9:19-23.

Ingxenye elandelayo yesimiso yayinesihloko esivusa isithakazelo esithi, “Ungakhohlwa Ukudla!” esethulwa uSamuel  Herd, elinye ilungu leNdikimba Ebusayo. Waqokomisa ukubaluleka kokudla ukudla okuhle okungokomoya ukuze uhlale ukulungele ukunikeza inkonzo engcwele. UMfoweth’ uHerd wathi: “Ngokushesha uzoba matasa ngokwengeziwe ngokomoya njengoba ugxila esabelweni sakho sokushumayela nokufundisa. Ngakho, kuzoba nesidingo sokuba wandise ukudla okungokomoya okudlayo ukuze ulinganisele futhi wazi amandla akho.” Ukudla okungokomoya okuqhubekayo kungasiza isithunywa sevangeli ukuba sigweme ukucindezeleka ngokomoya nokukhumbula ekhaya. Lokho kwenza saneliseke ngokwengeziwe futhi sizimisele ukunamathela esabelweni saso senkonzo engcwele.—Filipi 4:13.

Omunye wabafundisa eGileyadi, uLawrence Bowen, wakhuthaza abafundi abathweswa iziqu ukuba ‘Babuyele Ekuqaleni.’ Wayesho ukuthini? Wacela zonke izilaleli ukuba zivule izAga 1:7, ezithi: “Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha.” Isikhulumi sachaza: “Noma yini engalinaki iphuzu lokuqala elibalulekile lokuba khona kukaJehova ngeke ngempela ikufanelekele ukuba ulwazi lwangempela futhi ngeke iholele ekuqondeni okufanele.” UMfoweth’ uBowen wafanisa imininingwane yeZwi likaNkulunkulu, iBhayibheli, nezingcezu zesithombe sokudlala esakhiwayo (puzzle). Lapho lezo zingcezu zihlanganiswa  ndawonye, kwakheka isithombe. Lapho kuba nezingcezu ezengeziwe, isithombe siba sikhulu futhi sicace ngokwengeziwe bese umuntu eba nokwazisa okwengeziwe. Lokhu kungasisiza sonke ukuba sinikele inkonzo engcwele kuNkulunkulu.

UWallace Liverance, obhalisa eSikoleni SaseGileyadi, waphetha lolu chungechunge lwezinkulumo. Isihloko sakhe sasithi “Yenza Ukubonga Kube Umnikelo Wakho KuNkulunkulu.” Wadonsela ukunakekela ekulandiseni kokwelapha kukaJesu abanochoko abayishumi. (Luka 17:11-19) Munye kuphela owabuyela emuva eyokhazimulisa uNkulunkulu futhi abonge uJesu. UMfoweth’ uLiverance wathi: “Akungabazeki ukuthi nabanye babekujabulele ukuhlambuluka. Babesijabulela isimo sabo, kodwa kubonakala sengathi ukuphela kwento ababeyifuna kwakuwukuba umpristi athi bahlambulukile.” Ukuhlanzwa okungokomoya okutholakala ngokufunda iqiniso, kuhlanganise nokubonga, kufanele kushukumisele umuntu ukuba abonge uNkulunkulu ngenxa yobuhle bakhe. Abafundi bekilasi le-108 laseGileyadi bakhuthazwa ukuba bazindle ngayo yonke imisebenzi nobuhle bukaNkulunkulu ukuze benze inkonzo nomnikelo wabo kube ukubonakaliswa kokubonga kuNkulunkulu.—IHubo 50:14, 23; 116:12, 17.

Okuhlangenwe Nakho Nezingxoxo Zendlela Okungenziwa Ngayo

UMark Noumair, omunye wabafundisa eGileyadi, waqhuba ingxenye elandelayo yesimiso. Yayiphathelene nokuhlangenwe nakho kwasenkonzweni yasensimini kwekilasi phakathi nesikhathi sokuqeqeshwa. Ngokwesilinganiso, laba bafundi basebenze iminyaka engaba ngu-12 enkonzweni yesikhathi esigcwele ngaphambi kokuba beze eGileyadi. Njengoba besesikoleni, baqale izifundo zeBhayibheli eziningi nabantu bezizinda ezihlukene, okubonisa ukuthi laba bafundi bayakwazi ‘ukuba yizinto zonke kubantu bazo zonke izinhlobo.’—1 Korinte 9:22.

Ngemva kokuhlangenwe nakho kwabafundi, uCharles Molohan noWilliam Samuelson baxoxa namalungu athile omkhaya waseBethel nababonisi abajikelezayo abaqeqeshwe eGileyadi. Omunye wabazalwane okwaxoxwa naye, uRobert Pevy, wakhonza ePhilippines ngemva kokuthweswa iziqu ekilasini lama-51 laseGileyadi. Wakhumbuza ikilasi: “Njalo lapho kunenkinga, wonke umuntu unikeza ukusikisela kwakhe kokuthi ingaxazululwa kanjani leyo nkinga. Kuhlale kunothile ohlakaniphile kunawe, ozovela nombono ongcono. Kodwa lapho ubheka eBhayibhelini futhi uzama ukuthola umbono kaNkulunkulu ngendaba, akekho ozowudlula. Kuyohlale kuyikhambi okuyilonalona.”

Ephothula lesi simiso esihle esingokomoya, uJohn Barr, ilungu leNdikimba Ebusayo, wakhuluma ngesihloko esithi “Nikela Inkonzo Engcwele Eyamukelekayo KuJehova.” Wabonisa indlela inkonzo engcwele engabonakaliswa ngayo enkonzweni yasensimini ekusizeni abanezinhliziyo ezinhle ukuba bakhulekele uNkulunkulu ngendlela eyamukelekayo. Ngemva kokuphendukela emazwini kaJesu akuMathewu 4:10, uMfoweth’ uBarr wathi, “Uma sifuna ukukhulekela uJehova kuphela, kumelwe sigweme zonke izinhlobo ezicashile zokukhonza izithombe, njengokuhaha, isifiso sengcebo nokuzitusa. Yeka indlela okusenza sijabule ngayo ukucabanga ukuthi izithunywa zevangeli zethu kuyo yonke le minyaka kusukela ekuqaleni kwawo-1940 ziye zakha umlando omuhle kakhulu ngokuphathelene nalokhu! Futhi sizizwa siqiniseka ukuthi nina enithweswa iziqu ekilasini le-108 laseGileyadi niyolandela isibonelo sazo esihle. Nizonikela inkonzo engcwele kuJehova, okunguye kuphela okufanelekelayo ukuyamukela.”

Kwaba umvuthwandaba okhuthazayo waleso simiso esakhayo. Kwabe sekuba isikhathi sokulalela imikhonzo nezilokotho ezinhle ezivela emhlabeni wonke, ukunikezelwa kwama-diploma nokufundwa kwencwadi yekilasi, ezwakalisa ukwazisa ngokuqeqeshwa elikutholile. Ikilasi elalithweswa iziqu lanxuswa ukuba libonakalise imfanelo yokunamathela ezabelweni zalo nasekukhonzeni uJehova. Bonke ababekhona, kuhlanganise nezimenywa ezivela emazweni angu-25, bahlanganyela ekuphetheni leso simiso ngengoma nomthandazo.

[Umbhalo waphansi]

^ par. 2 Leso simiso esasingo-March 11, 2000, sasiqhutshelwa e-Watchtower Educational Center esePatterson, eNew York.

[Ibhokisi ekhasini 23]

IMINININGWANE YEKILASI

Inani lamazwe amelelwe: 10

Inani lamazwe ababelwe kuwo: 17

Inani labafundi: 46

Isilinganiso seminyaka yobudala: 34

Isilinganiso seminyaka beseqinisweni: 16

Isilinganiso seminyaka besenkonzweni yesikhathi esigcwele: 12

[Isithombe ekhasini 24]

Ikilasi Le-108 Elithweswa Iziqu E-Watchtower Bible School of Gilead

Ohlwini olungezansi, imigqa ibalwa kusukela phambili kuya emuva, futhi amagama ahlelwe ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla emgqeni ngamunye.

(1) Amadori, E.; Cook, O.; Byrne, M.; Lee, A. (2) Newsome, D.; Pederzolli, A; Bigras, H.; Kato, T.; Gatewood, D. (3) Eade, D.; Eade, J.; Wells, S.; Jamison, J.; Gonzales, M.; Gonzales, J. (4) Kato, T.; Lohn, D.; Niklaus, Y.; Preiss, S.; Foster, P.; Ibarra, J. (5) Amadori, M.; Manning, M.; James, M.; Boström, A.; Gatewood, B.; Newsome, D. (6) Foster, B.; Jamison, R.; Hifinger, A.; Koffel, C.; Koffel, T.; Byrne, G. (7) Hifinger, K.; Manning, C.; Cook, J.; Boström, J.; Lohn, E.; Pederzolli, A. (8) James, A.; Wells, L.; Preiss, D.; Niklaus, E.; Lee, M.; Ibarra, P.; Bigras, Y.