Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Incwadi KaDaniyeli Iyachazwa!

Incwadi KaDaniyeli Iyachazwa!

 Incwadi KaDaniyeli Iyachazwa!

ABABEKHONA emhlanganweni babemagange ukuzitholela ikhophi yabo yencwadi enamakhasi angu-320 eyayisanda kukhululwa ethi Sinake Isiprofetho SikaDaniyeli! Bazizwa kanjani ngale ncwadi? Cabangela lokho okwashiwo abanye.

“Njengentsha eningi, ngikuthola kunzima ukujabulela ukutadisha umlando wasendulo. Ngakho lapho ngithola ikhophi yami yale ncwadi entsha ethi, Sinake Isiprofetho SikaDaniyeli! ngangingakulabalabeli ngempela ukuyifunda, kodwa ngathi ake ngiyizame. Yeka indlela enganginombono oyiphutha ngayo! Lena ngenye yezincwadi ezingcono kakhulu engake ngahlangana nazo. Iyakudonsa nje! Angisenawo umuzwa wokuthi ngifunda ukulandisa okwenzeka ezinkulungwaneni zeminyaka ezidlule. Ngokokuqala ngqá, nginomuzwa wokuthi ngingakwazi ukuzibeka esimweni sikaDaniyeli. Ngingakwazi ukuba nombono wokuthi kungaba njani ukuhlukaniswa nomkhaya wakini, uthunyelwe kwelinye izwe bese ubuqotho bakho buvivinywa ngokuphindaphindiwe. Ngibonga kakhulu ngale ncwadi.”—Anya.

“Okungisiza kakhulu umyalezo ocacile wokuthi uJehova uzilawula ngokuphelele izinto ezihilela abantu bakhe. Ngombono namaphupho kaDaniyeli nawabanye awachaza, kusobala ukuthi uNkulunkulu wethu ngeke nanini avumele ukuba izenzakalo zihluke ngisho nakancane enjongweni yakhe. Lokhu kuqinisa ithemba esinalo kulokho esikutshelwa iziprofetho eziseBhayibhelini ngokuqondene nomhlaba omusha azowenza.”—Chester.

“Ngiyithandile indlela enenze uDaniyeli waba ngokoqobo ngayo. Ngazizwa sengijwayelene naye ngendlela eniqokomise ngayo lokho ayekukhathalela nayekhathazeka ngakho. Ngiye ngaqonda kangcono ukuthi kungani uJehova ambheka njengonxaneleke kangaka. Phakathi kwakho konke ukulingwa nokushushiswa kwakhe, wayengazikhathaleli yena. Ayekukhathalela kakhulu kwakunguJehova negama laKhe elihle. Ngiyabonga ngokwenza kwenu la maphuzu agqame.”—Joy.

“Lokhu yikho kanye ebesilokhu sikulindile! Akukaze kuboniswe ngaphambili indlela incwadi kaDaniyeli esebenza ngayo ngempela kithi ngabanye. Ngemva kokufunda ingxenye enkulu yale ncwadi entsha kusihlwa ngemva kokuyithola, kuye kwadingeka ngime kancane ngibonge uJehova ngomthandazo.”—Mark.

“Ebesingakulindele yithonya engaba nalo ezinganeni zethu. Omunye uneminyaka emihlanu, omunye unemithathu. . . . Njengoba indaba kaDaniyeli, uHananiya, uMishayeli no-Azariya ibilokhu iphakathi kwalezo abazithandayo encwadini ethi INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli, indlela incwadi Isiprofetho SikaDaniyeli ebekwe ngayo iye yabathinta ngendlela ebesingayilindele. Nakuba besebancane, babonakala bekwazi ukuzibeka esimweni salezi zinsizwa ezilungile. Yeka ukuthi ziyizibonelo ezinhle kanjani zokulingiswa yizingane zethu! Yeka ithuluzi elihle enisinike lona! Siyabonga, sibonga kakhulu!”—Bethel.

“Kwaba sengathi nginabo kanye laba bafanyana abangamaHeberu njengoba bebhekana nokulingwa kokholo lwabo; futhi lokho kwangikhuthaza ukuba ngihlole olwami ukholo. Ibhokisi lokubukeza elinesihloko esithi “Yini Oyizuzile?” ligxilisa enhliziyweni lokho okuqukethwe isahluko. Ngiyaphinda ngiyabonga ngomunye futhi umsebenzi wobuciko.”—Lydia.