Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UNkulunkulu uthembisa ikusasa eliqhakazile ngomhlaba nabantu, ngakho lokho okushiwo iwashi i-Doomsday Clock akusoze kwenzeka

 ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI | USENGALUNGISEKA YINI UMHLABA?

Usengalungiseka Yini Umhlaba?—Lithini IBhayibheli?

Usengalungiseka Yini Umhlaba?—Lithini IBhayibheli?

IBHAYIBHELI lasho kudala ukuthi umhlaba uzoba nje. Labikezela nokuthi izinto zizoba ngcono. Lokho okushiwo iBhayibheli akufanele sisheshe sikuphikise ngoba elakubikezela kugcwaliseke ngendlela emangalisayo.

Ngokwesibonelo, cabanga ngalezi ziprofetho zeBhayibheli ezilandelayo:

  • “Isizwe siyovukela isizwe nombuso uvukele umbuso, futhi kuyoba khona ukusweleka kokudla nokuzamazama komhlaba ezindaweni ngezindawo.”—Mathewu 24:7.

  • “Ezinsukwini zokugcina kuyofika izikhathi ezibucayi okunzima ukubhekana nazo. Ngoba abantu bayokuba abazithandayo, abathanda imali, abazazisayo, abazidlayo, abahlambalazi, abangalaleli abazali, abangabongiyo, abangathembeki, abangenalo uthando, abangafuni sivumelwano, abanyundeli, abangenakho ukuzithiba, abanolaka, abangenalo uthando lokuhle, abakhapheli, abanenkani, abakhukhumele, abathandi benjabulo kunokuba abathandi bakaNkulunkulu.”—2 Thimothewu 3:1-4.

Lezi ziprofetho zichaza umhlaba abantu abaningi abangathi awusalawuleki. Ngokomqondo othile, singasho ukuthi umhlaba awusalawuleki ngoba abantu bahlulekile ukuwulawula. Ngokusho kweBhayibheli, abantu abanakho ukuhlakanipha namandla ukuze balungise umhlaba ngokuphelele. Lokhu kuchazwe kahle kule miBhalo elandelayo:

  • “Kukhona indlela eqondile phambi komuntu, kodwa ukuphela kwayo kamuva kuyizindlela zokufa.”​—IzAga 14:12.

  • ‘Umuntu uye wabusa umuntu kwaba ukulimala kwakhe.’​—UmShumayeli 8:9.

  • “Akukona okomuntu . . . ngisho nokuqondisa isinyathelo sakhe.”​—Jeremiya 10:23.

Ukube abantu bebengaqhubeka benza noma yini abayithandayo, bekungaba nenhlekelele emhlabeni wonke. Kodwa lokho akusoze kwenzeka! Kungani? Ngenxa yalezi zizathu ezishiwo iBhayibheli:

  • UNkulunkulu “usekelé umhlaba phezu kwezindawo zawo ezimisiweyo; ngeke untengantengiswe kuze kube nini nanini, noma kuze kube phakade.”​—IHubo 104:5.

  • “Isizukulwane siyamuka, isizukulwane siyeza; kodwa umhlaba umi kuze kube nini nanini.”​—UmShumayeli 1:4.

  • “Abalungile bayokudla ifa lomhlaba, futhi bayohlala kuwo kuze kube phakade.”​—IHubo 37:29.

  • “Kuyoba khona inala yokusanhlamvu emhlabeni; kuyoba khona ukuchichima esiqongweni sezintaba.”​—IHubo 72:16.

 Lezi zimfundiso eziseBhayibhelini zinikeza izimpendulo ezicacile. Abantu ngeke babhujiswe ukungcola komhlaba, ukungabi khona kokudla namanzi okwanele noma isifo esibulalayo. Izikhali zenuzi ngeke ziwubhubhise umhlaba. Kungani? Ikusasa lomhlaba lisezandleni zikaNkulunkulu. Kuyavunywa, uNkulunkulu uyabavumela abantu ukuba bazinqumele ukuthi yini abafuna ukuyenza. Kodwa bayobhekana nemiphumela yezenzo zabo. (Galathiya 6:7) Umhlaba awufani nesitimela esingalawuleki esibheke enhlekeleleni. UNkulunkulu ubeke imingcele yokuthi ungakanani umonakalo ongenziwa abantu.—IHubo 83:18; Hebheru 4:13.

UNkulunkulu uyokwenza okungaphezu kwalokho. Uyokwenza kube ‘nokuchichima kokuthula.’ (IHubo 37:11) Lokhu esikhulume ngakho kulesi sihloko, kumane kungamazwibela ethemba eliqhakazile izigidi zoFakazi BakaJehova ezilifundile ngokutadisha iBhayibheli.

OFakazi BakaJehova bangamadoda nabesifazane abaneminyaka engafani, abavela ezindaweni ezehlukahlukene emhlabeni wonke. Bakhonza uNkulunkulu weqiniso, iBhayibheli elimbiza ngoJehova. Abakwesabi lokho okuzokwenzeka esikhathini esizayo ngoba iBhayibheli lithi: “Yilokhu uJehova akushilo, uMdali wamazulu, Yena onguNkulunkulu weqiniso, uMbumbi womhlaba noMenzi wawo, Yena owawumisa waqina, ongazange awudalele ize nje, owawubumba ukuze uhlalwe ngisho nokuhlalwa: ‘NginguJehova, akekho omunye.’”​—Isaya 45:18.

Lesi sihloko sikhulume ngezinye zezimfundiso zeBhayibheli mayelana nekusasa lomhlaba kanye nabantu. Uma ufuna ukuthola okwengeziwe ngale ndaba, bheka isifundo 5 sencwajana ethi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu! enyatheliswa oFakazi BakaJehova, iyatholakala naku- www.jw.org/zu

Ungabukela nevidiyo ethi Kungani UNkulunkulu Adala Umhlaba? itholakala ku-www.jw.org/zu. (Bheka ngaphansi kwesithi IZINCWADI> AMA-VIDEO)