Kungani kubalulekile ukuhlela ukuthi uzokwenzenjani uma kuba nenhlekelele?

IBhayibheli lithi: “Onokuqonda oyibonile inhlekelele ucashile; abangenalwazi abadlule ngakuyo bakhokhile.”—IzAga 27:12.

Lo magazini ubonisa lokho okufanele sikwenze ngaphambi kokuba kube nenhlekelele, lapho seyenzeka, nangemva kwayo.