Abantu banamuhla bamatasa kakhulu kangangokuthi ngezinye izikhathi ubudlelwane bethu nabanye buba nezinkinga nemindeni ingajabuli.

Singasisebenzisa kanjani isikhathi sethu ngokulinganisela?

Enye indoda ehlakaniphile yabhala: “Kungcono ukuphumula okuncane kunomsebenzi onzima omningi nokulwela ukufica umoya.”—UmShumayeli 4:6.

Le “Phaphama!” inamacebiso esingawasebenzisa ukuze sihlele kahle isikhathi sethu, sibone nokuthi iziphi izinto ezibaluleke kakhulu.