Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu

Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu

Njengoba kubonisiwe esihlokweni sokuqala, abantu abaningi babheka iBhayibheli njengencwadi engcwele. Bathola ukuthi lapho belifunda futhi besebenzisa izeluleko zalo, bazizwa besondelene noNkulunkulu futhi benenjongo ekuphileni.

IBhayibheli lisebenzisa igama elithi ‘ingokomoya’ ukuchaza indlela abantu abacabanga ngayo noma indlela abaphila ngayo. (Jude 18, 19) Abantu abangafuni ukuqondiswa uNkulunkulu bathembela emibonweni yabo, kodwa labo abafuna ukuqondiswa nguye bahlonipha imithetho yakhe.—Efesu 5:1.

ITHEMBA

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Ingabe uzibonise udangele ngosuku losizi? Amandla akho ayoba mancane.”—IzAga 24:10.

KUSHO UKUTHINI? Ukudumazeka kungasiqeda amandla esiwadingayo ukuze sibhekane nezinkinga zethu zokuphila. Ngakolunye uhlangothi, ukuba nethemba kungasinikeza amandla esiwadingayo. Uma sinethemba sithola ukuthi izinkinga zethu eziningi zihlala isikhashana, eqinisweni lezo zinkinga zingaba nemiphumela emihle.

ONGAKWENZA: Zama ukuhlala unombono omuhle ngekusasa. Kunokuba ukhathazeke ngezinto ezingase zenzeke noma ukulinda ukuba okuthile kwenzeke, thatha isinyathelo esivumelana nemigomo yakho. Kuyavunywa, “izenzakalo ezingalindelekile” zingenzeka. (UmShumayeli 9:11) Empeleni, izinto azibi zimbi ngendlela esisuke siyicabanga. IBhayibheli lisebenzisa isibonelo somlimi lapho lithi: “Hlwanyela imbewu yakho ekuseni futhi kuze kube kusihlwa ungasivumeli isandla sakho siphumule; ngoba awazi ukuthi yikuphi lapho le iyophumelela khona, kungaba lapha noma laphaya, noma ukuthi zombili ziyoba zinhle ngokufanayo”—UmShumayeli 11:6.

 IZIMPENDULO ZEMIBUZO EBALULEKILE EKUPHILENI

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: ‘Ngenze ngiqonde. Izwi lakho liyiqiniso.’—IHubo 119:144, 160.

KUSHO UKUTHINI? IBhayibheli liphendula imibuzo ehlupha abantu abaningi. Ngokwesibonelo, liphendula imibuzo enjengokuthi

  • Savelaphi?

  • Kungani silapha?

  • Kwenzekani kumuntu lapho efa?

  • Ingabe yilokhu kuphela esadalelwa kona?

Abantu abaningi emhlabeni baye bathuthukisa ukuphila kwabo ngokuhlola izimpendulo zeBhayibheli zale mibuzo neminye eminingi.

ONGAKWENZA: Zihlolele ngokwakho lokho okufundiswa iBhayibheli. Cela uFakazi KaJehova wangakini ukuba akusize uliqonde. Bheka iwebusayithi yethu ethi jw.org/zu noma ungaya kweminye yemihlangano yethu evulekele wonke umuntu nokungenwa kuyo mahhala.

AMANYE AMAVESI EBHAYIBHELI ANGAKUSIZA

Bukela ividiyo ethi Kungani Kufanele Utadishe IBhayibheli? ku-jw.org/zu. Itholakala ngezilimi ezingaphezu kuka-880

QAPHELA UBUHLOBO BAKHO NONKULUNKULU.

“Bayajabula abaqaphela isidingo sabo esingokomoya, ngoba umbuso wamazulu ungowabo.”—MATHEWU 5:3.

FUNDA NOKUNYE NGONKULUNKULU OWABHALA IBHAYIBHELI.

‘Funa uNkulunkulu umthole ngempela’ ngoba ‘akakude kulowo nalowo kithi.’—IZENZO 17:27.

FUNDA FUTHI UZINDLE NGOMYALEZO WEBHAYIBHELI.

“Injabulo yakhe isemthethweni kaJehova, * futhi ufunda umthetho wakhe ngezwi eliphansi imini nobusuku. . . . Konke akwenzayo kuyophumelela.”—IHUBO 1:2, 3.

^ par. 23 IBhayibheli libonisa ukuthi igama likaNkulunkulu uJehova.