Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukuthethelela kungacima amalangabi engxabano

 ABASHADILE

4: Ukuthethelela

4: Ukuthethelela

KUSHO UKUTHINI?

Ukuthethelela kusho ukuxola nokudlulisa into ekuphathe kabi. Ukuthethelela akusho ukushalazelela into embi eyenziwe noma ukwenza sengathi ayizange yenzeke nhlobo.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Qhubekani nibekezelelana futhi nithethelelana ngokukhululekile uma umuntu enesizathu sokukhononda ngomunye.”—Kolose 3:13.

“Uma uthanda othile, awugxili emaphutheni akhe kunalokho ugxila ezintweni ezinhle ngaye.”—U-Aaron.

KUNGANI KUBALULEKILE?

Ukubambelela entweni ekuphathe kabi kungakugulisa, kulimaze nomshado wakho.

“Umyeni wami wake waxolisa ngento ethile eyayingiphathe kabi. Akubanga lula ukumxolela. Nakuba ngagcina ngimxolele, ngazisola ngokuthi angikwenzanga ngokushesha. Lokho kwawuphazamisa umshado wethu.”—UJulia.

ONGAKWENZA

ZIHLOLE

Uma oshade naye esho noma enza into ethile ekuphatha kabi, zibuze:

  • ‘Kungenzeka yini ukuthi ngizwela ngokweqile?’

  • ‘Ingabe le nto yimbi kangangokuba kufanele axolise, noma yinto engingayidlulisa?’

XOXA NOSHADE NAYE NGALE MIBUZO

  • Kuvame ukusithatha isikhathi eside kangakanani ukudlulisa izinto?

  • Yini esingayenza ukuze sisheshe sidlulise izinto?

ZAMA LOKHU

  • Uma oshade naye ekuphathe kabi, gwema ukucabanga ukuthi wenze ngamabomu.

  • Zama ukuqonda ukuthi kungani enze ngendlela enze ngayo, ukhumbule ukuthi “sonke siyakhubeka izikhathi eziningi.”—Jakobe 3:2.

“Kulula ukuthethelela uma nobabili nisephutheni, kodwa akulula kangako uma iphutha lenziwe oyedwa. Ukuthethelela nokuxolisa kudinga ukuthobeka.”—UKimberly.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Lungisa izindaba masinyane.”—Mathewu 5:25.

Ukubambelela entweni ekuphathe kabi kungakugulisa, kulimaze nomshado wakho