PHAPHAMA! No. 4 2016 | Indlela Yokulawula Izejwayezi Zakho

Kungakhathaliseki ukuthi uyaqaphela noma cha, izejwayezi zithinta ukuphila kwakho kwansuku zonke ngezindlela ezinhle noma ezimbi.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Indlela Yokulawula Izejwayezi Zakho

Qinisekisa ukuthi izejwayezi zakho ziyakusiza kunokuba zikulimaze.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

1. Bhekana Namaqiniso

Akunakwenzeka ukuba uqale izejwayezi ezinhle uyeke ezimbi ngosuku. Thola ukuthi ungazibeka kanjani izinto eziza kuqala phambili.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

2. Lawula Indawo Ekuzungezile

Zigcine usendaweni enamathonya amahle angakusiza wenze izinqumo ezinhle.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

3. Bheka Imiphumela Yesikhathi Eside

Ngisho noma ukuthola kunzima ukuphumelelisa izejwayezi ezintsha noma ukuyeka ezindala, ungalilahli ithemba!

Lithini IBhayibheli Ngobungqingili?

Ingabe liyazilahla izenzo zobungqingili? Ingabe likhuthaza ukuzondwa kongqingili?

USIZO LOMNDENI

Indlela Yokubhekana Noshintsho

Ushintsho alugwemeki. Cabanga ngalokho okwenziwe abanye ukuze babhekane nalo ngokuphumelelayo.

AMAZWE NABANTU

Ukuvakashela EKyrgyzstan

Abantu baseKyrgyzstan baziwa ngokungenisa izihambi nenhlonipho. Yimaphi amasiko alawula ukuphila komndeni?

UMBONO WEBHAYIBHELI

Ubuhle Bangaphandle

Ezezindaba nezemfashini zingagqugquzela umbono ongalinganiseli ngokubukeka.

INGABE KWAKLANYWA?

Ukuphila Kwezihlonono Ezivela Ngankathi

Umjikelezo walezi zinambuzane ezimangazayo usho ukuthi zivela amasonto ambalwa kuphela eminyakeni engu-13 noma engu-17.

Ezinye Izihloko Ezikuyi-Internet

Indlela Yokunqanda Ukuqagulisana

Ingabe wena noshade naye nihlale niqagulisana? Funda ngokuthi izimiso zeBhayibheli zinganisiza kanjani emshadweni wenu.

Intsha Ixoxa Ngokukholelwa KuNkulunkulu

Kule video eyimizuzu emithathu, abasebasha bachaza ukuthi yini ebaqinisekisayo ukuthi ukhona uMdali.