Ngokwemibiko, inani lentsha okutholakala ukuthi icindezelekile landa ngendlela emangalisayo.

Yini engenziwa ngale nkinga?

Le Phaphama! inikeza intsha ecindezelekile amacebiso, iphinde isize nabazali bayo ukuze bakwazi ukududuza izingane zabo futhi bazisekele.