INQABAYOKULINDA No. 3 2019 | Ingabe Yilokhu Kuphela Esasidalelwe Kona?

Lona umbuzo ovamile nempendulo umuntu ayikhethayo izokuthinta kakhulu ukuphila kwakhe.

Asikwazi Ukubalekela Ukufa

Noma ngabe sizama kangakanani, asikwazi ukubalekela imiphumela yokuguga nokufa. Ingabe yilokhu kuphela esasidalelwe kona?

Ukufuna Imfihlo Yokuphila Isikhathi Eside

Ososayensi abacwaninga ngezinto eziphilayo nangezakhi zofuzo bazama ukuthola ukuthi kungani abantu beguga. Ube yini umphumela wemizamo yabo?

Sasingadalelwanga Ukuba Sife

Ubani ngempela ongathandi ukujabulela ukuphila isikhathi eside nokuphila okujabulisayo?

Kungani Siguga Futhi Sifa?

Kwakungeyona inhloso kaNkulunkulu ukuba abantu bafe. Abazali bethu bokuqala, u-⁠Adamu no-Eva, babedalwe benemizimba nezingqondo eziphile kahle futhi ngabe basaphila nanamuhla.

Sizonqotshwa Kanjani Isitha Esiwukufa?

Ngothando, uJehova uNkulunkulu wenza indlela yokutakula abantu ekufeni ngokukhokha isihlengo.

Ungaba Kanjani Nokuphila Okungcono?

Kunendlela okufanele uyithathe ukuze uthole ukuphila uNkulunkulu azokunika labo abamthandayo.

Indlela Yokuthola Injabulo Kwamanje

Isiqondiso seBhayibheli singakusiza kanjani uthole ukwaneliseka, uqinise umshado wakho noma ukwazi ukubhekana nokugula?

Liyini Ithemba Ngabantu Abafile?

IBhayibheli linikeza impendulo.