Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI | ISIPHO SIKANKULUNKULU ESIYINGQAYIZIVELE INGABE UZOSAMUKELA?

Isipho Esiyingqayizivele

Isipho Esiyingqayizivele

UMSHINI wokulola amapeni omsizi omise okwesikebhe osesandleni sikaJordan ubonakala uyinto engasho lutho. Nokho, ungenye yezinto eziyigugu kakhulu kuye. UJordan uyachaza, “URussell, umkhulu ongumngane womndeni wakithi, wangipha wona ngiseyingane.” Ngemva kokufa kukaRussell, uJordan wezwa ukuthi uRussell wayedlale indima ebalulekile ekuphileni kwabazali bakaJordan nakumkhulu wakhe, ebaqinisa ngezikhathi ezinzima. UJordan uthi, “Ngenxa yokuthi sengizwe izinto eziningi ngoRussell, lesi sipho esincane sesiyigugu kakhulu kimi kunakuqala.”

Njengoba indaba kaJordan ibonisa, isipho singase singabaluleki kangako noma singasho lutho kwabanye abantu. Kodwa kumuntu ositholayo owazisayo, singase sibe yigugu kakhulu. IBhayibheli lichaza isipho senani eliphezulu elingenakuqhathaniswa ngala mazwi adumile: “Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu obonisa ukholo kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.”—Johane 3:16.

Isipho esinganikeza umuntu ositholayo ukuphila okuphakade! Sikhona yini isipho esikhulu kunaleso? Nakuba abanye bengase bangakuqapheli ukubaluleka kwaleso sipho, amaKristu eqiniso asibheka ‘njengesiyigugu.’ (IHubo 49:8; 1 Petru 1:18, 19) Nokho, kungani uNkulunkulu anikela ngokuphila kweNdodana yakhe ukuba ibe yisipho kubantu?

Umphostoli uPawulu uchaza isizathu ngala mazwi: “Ngomuntu oyedwa isono sangena ezweni nokufa kwangena ngesono, futhi kanjalo ukufa kwasakazekela kubantu bonke.” (Roma 5:12) Umuntu wokuqala, u-Adamu, wona azi kahle ukuthi wayevukela uNkulunkulu futhi ngenxa yalokho wafa. Ngenxa ka-Adamu, ukufa kwasakazekela kuyo yonke inzalo yakhe—abantu abasemhlabeni wonke.

“Inkokhelo yesono ngukufa, kodwa isipho uNkulunkulu asinikezayo ngukuphila okuphakade ngoKristu  Jesu iNkosi yethu.” (Roma 6:23) Ukuze akhulule abantu esijezisweni sokufa, uNkulunkulu wathumela iNdodana yakhe, uJesu Kristu, emhlabeni ukuze inikele ngokuphila kwayo okuphelele ngenxa yabantu. Ngesisekelo salowo mnikelo, owaziwa ngokuthi ‘isihlengo,’ bonke ababonisa ukholo kuJesu bayothola ukuphila okuphakade.—Roma 3:24.

Mayelana nazo zonke izibusiso uNkulunkulu athembisa ukuzinika izikhonzi zakhe ngoJesu Kristu, uPawulu uthi: “Makabongwe uNkulunkulu ngesipho sakhe sesihle esingachazeki.” (2 Korinte 9:15) Yebo, isihlengo siyisipho esikhulu kakhulu kangangokuthi asikwazi ukubuchaza kahle ubukhulu baso. Phakathi kwazo zonke izipho zomusa uNkulunkulu azinika abantu, kungani isihlengo siphawuleka kangaka? Sihluke ngayiphi indlela kwezinye izipho zikaNkulunkulu? * Kufanele sizizwe kanjani ngaso? Sicela ufunde izimpendulo zeBhayibheli zale mibuzo ezihlokweni ezimbili ezilandelayo.

^ isig. 8 Ngokuzithandela, uJesu ‘wanikela ngomphefumulo wakhe ngenxa yethu.’ (1 Johane 3:16) Nokho, njengoba leso sihlengo sasiyingxenye yenjongo kaNkulunkulu, lolu chungechunge lwezihloko lugxila endimeni kaNkulunkulu njengoMlungiseleli wesihlengo.