Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda—Efundwayo  |  October 2016

“Ningakukhohlwa Ukungenisa Izihambi”

“Ningakukhohlwa Ukungenisa Izihambi”

“Ningakukhohlwa ukungenisa izihambi.”HEB. 13:2.

IZINGOMA: 124, 79

1, 2. (a) Iziphi izinselele izihambi eziningi ezibhekana nazo namuhla? (Bheka isithombe esisekuqaleni.) (b) Umphostoli uPawulu wasikhumbuza ukuba senzeni futhi lokhu kuphakamisa miphi imibuzo?

EMINYAKENI engaphezu kwengu-30 edlule, u-Osei [1] owayengakabi uFakazi ngaleso sikhathi, wafika eYurophu esuka eGhana. Uyakhumbula: “Ngasheshe ngaqaphela ukuthi abantu abaningi babengenandaba nami. Isimo sezulu naso sangihlukumeza. Lapho ngiphuma esikhumulweni sezindiza futhi ngizwa amakhaza okokuqala ngqá ekuphileni kwami, ngavele ngakhala.” Ngenxa yokuthi u-Osei wayengalwazi kahle ulimi lwendawo, kwadlula isikhathi esingaphezu konyaka engawutholi umsebenzi okahle. Ukuba kude nekhaya nomndeni wakubo kwamenza wazizwa enomzwangedwa futhi ekhumbula ekhaya.

2 Cabanga ngendlela obungathanda ukuba abanye bakuphathe ngayo ukube ubusesimweni esifanayo. Ubungeke yini ukujabulele ukwamukelwa ngemfudumalo eHholo LoMbuso, kungakhathaliseki ibala lesikhumba noma ukuthi uqhamuka kuliphi izwe? Empeleni, iBhayibheli linxusa amaKristu eqiniso: “Ningakukhohlwa  ukungenisa izihambi.” (Heb. 13:2) Ngakho ake sixoxe ngale mibuzo elandelayo: UJehova uzibheka kanjani izihambi? Kungani kungase kudingeke silungise umbono wethu ngezihambi? Singabasiza kanjani labo abavela kwamanye amazwe ukuba bazizwe besekhaya ebandleni esikulo?

INDLELA UJEHOVA ABHEKA NGAYO IZIHAMBI

3, 4. Ngokuka-Eksodusi 23:9, kwakulindeleke ukuba abantu bakaNkulunkulu basendulo babaphathe kanjani abafokazi, futhi kungani?

3 Ngemva kokukhulula abantu bakhe eGibhithe, uJehova wabanika imithetho eyayibonisa ukuthi kumelwe babaphathe kahle abantu abangewona ama-Israyeli ababezihlanganise nabo. (Eks. 12:38, 49; 22:21) Njengoba ngokuvamile abafokazi babeswele, ngothando uJehova wabenzela amalungiselelo. Elinye lalawo malungiselelo kwakuyilungelo lokukhothoza.Lev. 19:9, 10.

4 Kunokuba ayale ama-Israyeli ukuba ahloniphe abafokazi, uJehova wawancenga ukuba ababonise uzwela. (Funda u-Eksodusi 23:9.) Ayazi ukuthi kunjani ukuba “umfokazi.” Ngisho nangaphambi kokuba enziwe izigqila, cishe amaHebheru ayekhishwa inyumbazane abaseGibhithe ngenxa yokuqhosha ngohlanga noma ngenkolo. (Gen. 43:32; 46:34; Eks. 1:11-14) Ama-Israyeli aphila ukuphila okubuhlungu njengabafokazi, kodwa uJehova wayelindele ukuba aphathe abafokazi njengabantu azalwa nawo.Lev. 19:33, 34.

5. Yini ezosisiza sibonise indlela uJehova akhathalela ngayo abantu abavela kwamanye amazwe?

5 Namuhla, singaqiniseka ngokuthi uJehova ukhathazeka ngendlela efanayo ngabantu abavela kwamanye amazwe abeza emihlanganweni emabandleni esikuwo. (Dut. 10:17-19; Mal. 3:5, 6) Uma sicabanga ngezinselele ababhekana nazo, njengokucwaswa noma ukungalwazi kahle ulimi, sizofuna izindlela zokubabonisa umusa nozwela.1 Pet. 3:8.

INGABE KUDINGEKA SILUNGISE INDLELA ESIBHEKA NGAYO IZIHAMBI?

6, 7. Yini ebonisa ukuthi amaKristu angekhulu lokuqala afunda ukunqoba ubandlulo olwalujulile ezinhliziyweni zawo?

6 AmaKristu angekhulu lokuqala afunda ukunqoba ubandlululo olwalujulile ezinhliziyweni zawo nolwaluvamile kumaJuda. NgePhentekoste lika-33 C.E., labo ababehlala eJerusalema babamukela labo ababesanda kuphendukela ebuKristwini ababevela emazweni ahlukahlukene. (IzE. 2:5, 44-47) Indlela amaKristu angamaJuda ayekhathalela ngayo ngothando amakholwa ayekanye nawo avela kwamanye amazwe, yabonisa ukuthi ayeyiqonda incazelo yegama elithi “ukungenisa izihambi,” okusho “ukubonisa izihambi umusa.”

7 Nokho, njengoba ibandla lobuKristu lokuqala likhula, kwaphakama isimo esihilela ubandlululo. AmaJuda ayekhuluma isiGreki abubula ngokuthi abafelokazi bawo babengaphathwa ngobulungisa. (IzE. 6:1) Ukuze kulungiswe le nkinga, abaphostoli bamisa amadoda ayisikhombisa ukuze kuqinisekiswe ukuthi akekho owayenganakwa. Wonke la madoda ayenamagama esiGreki, cishe okwakubonisa ukuthi abaphostoli babefuna ukudambisa ukungezwani okwakubangelwa ubandlululo okungenzeka lwalukhona kumaKristu okuqala.—IzE. 6:2-6.

8, 9. (a) Yini engase ibonise ukuthi sinobandlululo noma ukuqhosha ngohlanga? (b) Yini okumelwe siyisiphule enhliziyweni yethu? (1 Pet. 1:22)

8 Kungakhathaliseki ukuthi siyaqaphela yini noma cha, isiko lethu lisithonya ngokujulile. (Roma 12:2) Ngaphezu kwalokho, cishe siyabezwa omakhelwane, esisebenza nabo noma esifunda nabo behlekisa ngabantu abavela kwelinye izwe, uhlanga noma ibala lesikhumba. Le mibono yokucwasa  isithinta ngokujule kangakanani? Sisabela kanjani lapho othile ehlekisa ngezwe lethu—mhlawumbe enze ihaba ngesinye isici sesiko lethu?

9 Okwesikhathi esithile umphostoli uPetru wayebabandlula abantu abangewona amaJuda, kodwa ngemva kwesikhathi wafunda ukususa leyo mibono emibi enhliziyweni yakhe. (IzE. 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Ngokufanayo, uma sibona ukuthi sineminonjana yobandlulo noma ukuqhosha ngohlanga, kufanele senze imizamo eqotho yokuyisiphula enhliziyweni yethu. (Funda eyoku-1 Petru 1:22.) Singase sicabange ngokuthi eqinisweni akekho kithi ofanelwe ukusindiswa, sonke singabantu abangaphelele kungakhathaliseki ukuthi sazalelwa kuphi. (Roma 3:9, 10, 21-24) Pho, kungani kufanele sizizwe singcono kunabanye abantu? (1 Kor. 4:7) Kufanele sibe nombono ofana nowomphostoli uPawulu, owayala amaKristu agcotshiwe ayekanye nawo, wathi ‘ayengasezona izihambi nabafokazi, kodwa . . . ayengamalungu endlu kaNkulunkulu.’ (Efe. 2:19) Umzamo oqotho wokunqoba imibono yokucwasa labo abavela kwamanye amazwe ngokuqinisekile uyosisiza sigqoke ubuntu obusha.—Kol. 3:10, 11.

INDLELA YOKUBONISA IZIHAMBI UMUSA

10, 11. UBhowazi wawubonisa kanjani umbono kaJehova ngezihambi lapho esebenzelana noRuthe umMowabikazi?

10 Ngokungangabazeki uBhowazi wabonisa umbono kaJehova ngezihambi lapho esebenzelana noRuthe umMowabikazi. Ngesikhathi ezohlola amasimu akhe ngesikhathi sokuvuna, ngokuqinisekile uBhowazi wamqaphela owesifazane oyisihambi owayesebenza kanzima ekhothoza ngemuva kwabavuni. Lapho ezwa ukuthi wayecele imvume yokukhothoza—ngisho noma ayenelungelo eligcwele lokwenza kanjalo—ngomusa uBhowazi wamvumela ukuba akhothoze ngisho nasezithungweni.Funda uRuthe 2:5-7, 15, 16.

11 Ingxoxo eyalandela ibonisa ngokucacile ukuthi uBhowazi wayekhathazekile ngoRuthe nangesimo sakhe esiyingozi njengesihambi. Wathi makahlale neqembu lamantombazane akhe ukuze angahlukunyezwa amadoda ayesebenza emasimini. Waqikelela nokuthi uthola ukudla namanzi anele, njengezisebenzi ezaziqashiwe. Ngaphezu kwalokho, uBhowazi akazange amlulaze lona wesifazane ohluphekile oyisihambi, kunalokho wamqinisekisa.Ruthe 2:8-10, 13, 14.

12. Yimiphi imiphumela emihle engabangelwa ukubonisa abafokazi abasanda kufika umusa?

12 UBhowazi wayengakhangwa nje uthando lukaRuthe olungenabugovu ngomamezala wakhe, uNawomi, kodwa okunye okwamhlaba umxhwele ukuthi wayesengumkhulekeli kaJehova. Empeleni, umusa kaBhowazi wawuwukubonakaliswa kothando lukaJehova oluqotho kowesifazane owayeze ‘ukuzofuna isiphephelo ngaphansi kwamaphiko kaNkulunkulu ka-Israyeli.’ (Ruthe 2:12, 20; IzAga 19:17) Ngokufanayo nanamuhla, indlela enomusa esiphatha ngayo abanye ingasiza “zonke izinhlobo zabantu” zibone iqiniso futhi zibone indlela uJehova azithanda ngayo.—1 Thim. 2:3, 4.

Ingabe sibabingelela ngemfudumalo abantu abasanda kufika eHholo LoMbuso? (Bheka izigaba 13, 14)

13, 14. (a) Kungani kufanele senze umzamo oqotho wokubingelela izihambi eHholo LoMbuso? (b) Ungakunqoba kanjani ukungakhululeki okubangelwa ukubingelela umuntu ovela kwelinye isiko?

13 Singabonisa umusa kubafokazi abasanda kufika ngokubabingelela ngemfudumalo eHholo LoMbuso. Kungenzeka siye saqaphela ukuthi abafokazi abasanda kufika ngezinye izikhathi banamahloni futhi bahlala bodwa. Ngenxa yendlela abakhula ngayo noma umsebenzi abawenzayo bangase bazibukele phansi uma beziqhathanisa nabantu bolunye uhlanga noma isizwe. Ngakho kumelwe sithathe isinyathelo ukuze sibabonise isithakazelo esiqotho. Uma itholakala ngolimi lwakho, i-JW Language app ingakusiza ufunde indlela yokubingelela  izihambi ngolimi lwazo.Funda eyabaseFilipi 2:3, 4.

14 Ungase ukuthole kunzima ukubingelela abantu bakwelinye isiko. Ukuze unqobe imizwa enjalo, ungase ubatshele okuthile ngawe. Ngokushesha ungase uqaphele ukuthi kuningi enivumelana ngakho—okungokoqobo noma okucatshangwayo—nokuthi isiko ngalinye linezinto ezinhle nezimbi.

SIZA BONKE BAZIZWE BESEKHAYA

15. Yini eyosisiza sibaqonde kakhudlwana labo abazama ukujwayela izwe abasanda kuthuthela kulo?

15 Ukuze sisize abanye bezizwe bekhululekile ebandleni, zibuze ngobuqotho, ‘Ukube bengikwelinye izwe, bengingathanda ukuphathwa kanjani?’ (Math. 7:12) Yiba nesineke kulabo abazama ukujwayela izwe abasanda kuthuthela kulo. Ekuqaleni, singase singayiqondi ngokugcwele indlela abacabanga ngayo noma abenza ngayo izinto. Kunokuba silindele ukuba bahambisane namasiko ethu, kunganjani sibamukele ngendlela abayiyo?Funda eyabase-Roma 15:7.

16, 17. (a) Yiziphi izinto esingazenza ukuze sisondelane nalabo abavela kwamanye amasiko? (b) Yiziphi izindlela ezingokoqobo esingasiza ngazo abavela kwamanye amazwe emabandleni esikuwo?

16 Uma sifunda ngezwe nangesiko lalabo abavela kwamanye amazwe, singase sikuthole kulula ukuxoxa nabo. Ekukhulekeleni kwethu komkhaya, singase senze ucwaningo ngabantu esingabajwayele ebandleni esikulo noma ensimini. Enye indlela yokusondelana nalabo abavela kwamanye amazwe iwukubamemela emakhaya ethu ukuba bazodla kanye nathi. Njengoba uJehova ‘evulele izizwe umnyango wokukholwa,’ thina ngeke yini sikwazi ukuvulela izihambi ‘ezihlobene nathi okholweni’ eyethu iminyango?IzE. 14:27; Gal. 6:10; Jobe 31:32.

Ingabe sibamukela ngemfudumalo abasanda kufika abavela kwamanye amazwe? (Bheka izigaba 16, 17)

17 Ngokuchitha isikhathi nomndeni womuntu ovela kwelinye izwe, siyoyazisa  nakakhulu imizamo yakhe yokujwayelana nesiko lethu. Nokho, siyoqaphela ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe badinga usizo olungokoqobo lokufunda ulimi. Singakwazi yini ukubabonisa izinhlangano zomphakathi ezingabasiza bathole izindlu ezifanelekayo noma umsebenzi? Izinto ezinjalo zingenza umehluko omkhulu ekuphileni komuntu esikhonza naye.IzAga 3:27.

18. Yisiphi isibonelo senhlonipho nokwazisa abavela kwamanye amazwe abangasilingisa namuhla?

18 Yiqiniso, abavela kwamanye amazwe bayofuna ukwenza konke abangakwenza ukuze bajwayelane nesiko lasezweni abakulo. URuthe wabeka isibonelo esihle kakhulu kulesi sici. Okokuqala, wahlonipha amasiko ezwe ayekulo ngokucela imvume yokukhothoza. (Ruthe 2:7) Akazange alithathe kancane leli lungelo njengokungathi kukhona akweletwa kona. Okwesibili, wawubonga ngokushesha umusa ayeboniswe wona. (Ruthe 2:13) Lapho abavela kwamanye amazwe bebonisa isimo sengqondo esinjalo, baba sethubeni elihle lokuhlonishwa abantu bendawo kanye nabakholwa nabo.

19. Yiziphi izizathu esinazo zokwamukela izihambi esikanye nazo?

19 Siyajabula ngokuthi uJehova ngomusa wakhe ongafanele uye wavumela abantu bazo zonke izizwe ukuba bezwe izindaba ezinhle. Emazweni akubo, kungenzeka abakwazanga ukufundelwa iBhayibheli noma ukuhlanganyela ngenkululeko nabantu bakaJehova. Kodwa manje njengoba sebenethuba lokuhlanyela nathi, akufanele yini sibasize bazizwe besekhaya? Ngisho noma singase singakwazi ukubasiza ngezinto ezibonakalayo noma ngezindlela ezingokoqobo, umusa esibabonisa wona uveza uthando lukaJehova ngabo. Ngakho ‘njengabalingisi bakaNkulunkulu’ masenze konke okusemandleni ethu ukuze samukele izihambi esikanye nazo.Efe. 5:1, 2.

^ [1] (Isigaba 1) Igama lishintshiwe.