Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ungaba Nengxenye Ekuqiniseni Ubunye Bethu BobuKristu—kanjani?

Ungaba Nengxenye Ekuqiniseni Ubunye Bethu BobuKristu—kanjani?

‘Kuye, wonke umzimba uhlanganiswa ndawonye ngokuvumelana nangokwenziwa ukuba ubambisane.’—EFESU 4:16.

IZINGOMA: 53, 107

1. Yini ebilokhu iphawuleka emisebenzini kaNkulunkulu kusukela ekuqaleni?

UJEHOVA noJesu bebelokhu benobunye kusukela ekuqaleni kwendalo. UJehova wadala uJesu ngaphambi kwazo zonke ezinye izinto. Ngemva kwalokho, uJesu wasebenza naye futhi ‘wayeseceleni kwakhe njengesisebenzi esiyingcweti.’ (IzAga 8:30) Izinceku zikaJehova nazo zazibambisana emsebenzini okwakumelwe ziwenze. Ngokwesibonelo, uNowa nomndeni wakhe bakha umkhumbi ndawonye. Kamuva, ama-Israyeli asebenza ndawonye ukuze akhe itabernakele, alidilize, futhi alithuthe aliyise kwenye indawo. Ethempelini, ayehlabelela futhi edlala izinsimbi zomculo ndawonye ukuze adumise uJehova ngomculo omnandi. Abantu bakaJehova bakwazi ukwenza zonke lezi zinto ngoba babebambisene.—Genesise 6:14-16, 22; Numeri 4:4-32; 1 IziKronike 25:1-8.

2. (a) Yini eyayiphawuleka ngebandla lobuKristu lokuqala? (b) Yimiphi imibuzo esizoxoxa ngayo?

 2 AmaKristu ekhulu lokuqala nawo ayebambisana. Umphostoli uPawulu wachaza ukuthi nakuba ayenamakhono nezabelo ezingafani, ayenobunye. Alandela uMholi wawo, uJesu Kristu. UPawulu wawafanisa nomzimba onamalungu amaningi ahlukahlukene asebenza ndawonye. (Funda eyabase-1 Korinte 12:4-6, 12.) Kodwa kuthiwani ngathi namuhla? Singabambisana kanjani emsebenzini wokushumayela, ebandleni nasemndenini?

BAMBISANA NABANYE EMSEBENZINI WOKUSHUMAYELA

3. Yimuphi umbono umphostoli uJohane awubona?

3 Ekhulwini lokuqala, uJohane wabona umbono wezingelosi eziyisikhombisa ezazishaya amacilongo. Lapho ingelosi yesihlanu ishaya icilongo layo, uJohane wabona “inkanyezi eyayiwele emhlabeni isuka ezulwini.” Leyo ‘nkanyezi’ yasebenzisa isihluthulelo ukuze ivule umnyango womgodi omnyama ojulile. Kwaqale kwaphuma umusi omkhulu emgodini, ngemva kwalokho kwaphuma isikhonyane kulowo musi. Esikhundleni sokulimaza izihlahla noma izitshalo, lesi sikhonyane sahlasela labo “abangenalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo.” (IsAmbulo 9:1-4) UJohane wayazi ukuthi isikhonyane singenza umonakalo omkhulu; sawenza eGibhithe ngesikhathi sikaMose. (Eksodusi 10:12-15) Isikhonyane esabonwa uJohane simelela amaKristu agcotshiwe abelokhu eshumayela isigijimi esinamandla ngokumelene nenkolo yamanga. Izigidi zabanye abanethemba lokuphila emhlabeni ziye zahlanganyela nawo kulo msebenzi. Bebonke, banobunye kulo msebenzi wokushumayela. Lo msebenzi uye wasiza abantu abaningi ukuba bashiye inkolo yamanga futhi bakhululeke ekulawulweni uSathane.

Sikwazi ukushumayela emhlabeni wonke ngoba siyabambisana

4. Yimuphi umsebenzi okufanele abantu bakaNkulunkulu bawenze, futhi iyiphi okuwukuphela kwendlela abangawenza ngayo?

4 Sinesabelo sokushumayela ‘izindaba ezinhle’ kubantu emhlabeni wonke ngaphambi kokuba kufike ukuphela. Lona umsebenzi omkhulu! (Mathewu 24:14; 28:19, 20) Kumelwe simeme bonke labo ‘abomele’ ukuphuza “amanzi okuphila,” okusho ukuthi kudingeka sifundise iqiniso leBhayibheli kubo bonke abafuna ukuliqonda. (IsAmbulo 22:17) Kodwa lokho singakwenza kuphela uma ‘sihlanganiswe ndawonye ngokuvumelana’ futhi sibambisana ebandleni.—Efesu 4:16.

5, 6. Kungayiphi indlela sinobunye njengoba sishumayela izindaba ezinhle?

5 Ukuze sifinyelele abantu abaningi ngangokunokwenzeka, kudingeka sihleleke kahle lapho sishumayela. Isiqondiso esisithola ebandleni siyasisiza kulokhu. Ngemva kokuba nomhlangano wenkonzo yasensimini, siyaphuma siyokhuluma nabantu ngezindaba ezinhle zoMbuso. Siphinde sibanike izincwadi zeBhayibheli. Eqinisweni, sesiye sasakaza izigidi  zazo emhlabeni wonke. Ngezinye izikhathi sicelwa ukuba sihlanganyele emikhankasweni ekhethekile yokushumayela. Lapho wenza lo msebenzi, usuke umunye nezigidi zabanye emhlabeni wonke ezisuke zishumayela isigijimi esifanayo! Usuke usebenza nanezingelosi, ezisiza abantu bakaNkulunkulu namuhla ukuba bashumayele izindaba ezinhle.—IsAmbulo 14:6.

6 Yeka ukuthi kuthakazelisa kanjani ukufunda ngemiphumela yomsebenzi wokushumayela emhlabeni wonke eNcwadini Yonyaka! Cabanga futhi, nangobunye esiba nabo emhlabeni wonke njengoba simemela abantu emihlanganweni yethu emikhulu. Kuyo, silalela ukwaziswa okufanayo. Izinkulumo, amadrama nemiboniso kusikhuthaza ukuba sinike uJehova okungcono kakhulu. Sisuke sinobunye nabafowethu nodadewethu emhlabeni wonke nalapho siseSikhumbuzweni minyaka yonke. (1 Korinte 11:23-26) Sihlangana ndawonye ngosuku olufanayo, ngoNisan 14, ngemva kokushona kwelanga ukuzobonisa ukuthi siyakwazisa lokho uJehova asenzela kona nokuthi siyawulalela umyalo kaJesu. Emasontweni angaphambi kweSikhumbuzo, sisebenza ndawonye ekumemeni abaningi ngangokunokwenzeka ukuba babe kanye nathi kulesi senzakalo esibalulekile.

7. Njengoba sisebenza ndawonye, yini esikwazi ukuyifeza?

7 Intethe eyodwa ayinakwenza lutho olutheni. Nathi uma sisodwa, ngeke sikwazi ukushumayela kubo bonke abantu. Kodwa ngenxa yokuthi sisebenza ngokubambisana, siyakwazi ukuxoxela izigidi zabantu ngoJehova futhi sisize abanye kuzo ukuba bamdumise.

BAMBISANA NABANYE EBANDLENI

8, 9. (a) Yimuphi umfanekiso uPawulu awusebenzisa ukuze afundise amaKristu ukuba ahlale enobunye? (b) Singasebenza kanjani ngokubambisana ebandleni?

8 UPawulu wachazela abase-Efesu ukuthi ibandla lihlelwe kanjani, futhi wathi bonke ebandleni kudingeka ‘bakhule kuzo zonke izinto.’ (Funda eyabase-Efesu 4:15, 16.) UPawulu wasebenzisa isibonelo somzimba ukuze achaze ukuthi umKristu ngamunye angalisiza ibandla lihlale linobunye futhi lilandele uJesu, uMholi walo. Wathi zonke izingxenye zomzimba ziyabambisana “ngawo wonke amalungu anikeza lokho okudingekayo.” Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi sibasha noma sibadala, sinempilo enhle noma cha, yini ngamunye wethu okufanele ayenze?

Ungalisiza kanjani ibandla ukuba lihlale linobunye?

9 UJesu uye wamisa abadala ukuba bahole ebandleni, futhi ufuna sibahloniphe futhi silandele isiqondiso abasinikeza sona. (Hebheru 13:7, 17) Lokhu akulula ngaso sonke isikhathi. Kodwa singacela uJehova ukuba asisize. Umoya wakhe ongcwele ungasisiza ukuba silandele noma yisiphi isiqondiso abadala abasinika sona. Cabanga nangokuthi singalisiza kanjani ibandla lethu uma sithobekile  futhi sibambisana nabadala. Ibandla lethu liyoba nobunye futhi uthando lwethu ngomunye nomunye luyoqina nakakhulu.

10. Izinceku ezikhonzayo zilisiza kanjani ibandla ukuba libe nobunye? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

10 Izinceku ezikhonzayo nazo ziyasiza ekugcineni ibandla linobunye. Zisebenza kanzima ukuze zisize abadala, futhi siyakwazisa konke ezikwenzayo. Ngokwesibonelo, izinceku ezikhonzayo ziyaqiniseka ukuthi sinezincwadi ezanele esingazisebenzisa enkonzweni, futhi zamukela abasivakashele emihlanganweni yethu. Ziphinde zisebenze kanzima ukuze zilungise iHholo LoMbuso futhi ziligcine lihlanzekile. Lapho sibambisana nalaba bazalwane siba nobunye futhi sikhonze uJehova ngendlela ehlelekile.—Qhathanisa nezEnzo 6:3-6.

11. Yini abasebasha abangase bayenze ukuze basize ibandla libe nobunye?

11 Abanye abadala baye basebenza kanzima iminyaka eminingi ebandleni. Kodwa mhlawumbe abasakwazi ukwenza ababevame ukukwenza ngoba sebekhulile. Abazalwane abasebasha bangasiza. Uma beqeqeshiwe, banganakekela imithwalo eyengeziwe ebandleni. Futhi lapho izinceku ezikhonzayo zisebenza kanzima, zingase zikwazi ukukhonza njengabadala kamuva. (1 Thimothewu 3:1, 10) Abanye abadala abasebasha baye benza intuthuko enkulu. Manje sebekhonza njengababonisi besigodi futhi basiza abafowethu nodadewethu emabandleni amaningi. Sibazisa kakhulu abasebasha abazimisele ukukhonza abafowethu nodadewethu.—Funda iHubo 110:3; UmShumayeli 12:1.

BAMBISANA NABANYE EMNDENINI

12, 13. Yini engasiza bonke emndenini ukuba babambisane?

12 Singawasiza kanjani amalungu emindeni yethu ukuba abambisane? Ukuba nokukhulekela komkhaya isonto ngalinye kungasisiza. Lapho abazali nezingane bechitha isikhathi ndawonye befunda ngoJehova, uthando lwabo ngomunye nomunye luqina nakakhulu. Phakathi naleso sikhathi, bangaprakthiza abazokusho enkonzweni, okusiza bonke ukuba bayilungele kangcono. Futhi lapho bezwa ngamunye exoxa ngeqiniso futhi bebona ukuthi bonke bayamthanda uJehova futhi bafuna ukumjabulisa, basondelana nakakhulu.

Lapho indoda nomkayo bethanda uJehova futhi bemkhonza ndawonye, bazojabula futhi babe nobunye emshadweni wabo

13 Indoda nomkayo bangabambisana kanjani? (Mathewu 19:6) Lapho bobabili bethanda uJehova futhi bemkhonza ndawonye, bazojabula futhi babe nobunye emshadweni wabo. Kumelwe futhi babonisane uthando, njengoba kwenza u-Abrahama noSara, u-Isaka noRebheka kanye no-Elkana noHana. (Genesise 26:8; 1 Samuweli 1:5, 8; 1 Petru 3:5, 6) Lapho indoda nomkayo bekwenza lokhu, baba nobunye futhi basondele nakakhudlwana kuJehova.—Funda umShumayeli 4:12.

Ukukhulekela komkhaya kungasiza abasha nabadala ukuba basondelane (Bheka izigaba 12, 15)

14. Uma umyeni wakho noma umkakho engamkhonzi uJehova, yini ongayenza ukuze ugcine umshado wakho uqinile?

 14 IBhayibheli lisho ngokucacile ukuthi akufanele sishade nomuntu ongamkhonzi uJehova. (2 Korinte 6:14) Noma kunjalo, bakhona abafowethu nodadewethu abashade nomuntu ongeyena uFakazi kaJehova. Abanye bathola iqiniso ngemva kokuba sebeshadile, futhi abashade nabo ababanga oFakazi. Abanye kungenzeka bashada nesikhonzi sikaJehova, kodwa salishiya ibandla. Kulezo zimo, amaKristu enza konke angakwenza ukuze agcine imishado yawo iqinile ngokulalela iseluleko seBhayibheli. Lokhu kungase kungabi lula ngaso sonke isikhathi. Ngokwesibonelo, uMary nomyeni wakhe uDavid, babekhonza uJehova ndawonye. Kamuva, uDavid wayeka ukuya emihlanganweni. Kodwa uMary waqhubeka ezama ukuba inkosikazi enhle futhi ebonisa izimfanelo zobuKristu. Wafundisa nezingane zakhe eziyisithupha ngoJehova futhi waqhubeka eya emihlanganweni emincane nemikhulu. Eminyakeni eminingi kamuva, lapho izingane zabo sezikhulile futhi zahamba ekhaya, uMary waqhubeka ekhonza uJehova ngisho noma kwase kunzima kakhulu. UDavid wabe eseqala ukufunda omagazini uMary ayesuke ebashiye obala ukuze ababone. Ngemva kwesikhathi esithile, waphinde waqala ukuya kweminye yemihlangano. Umzukulu wakhe oneminyaka eyisithupha, wayehlale embekela indawo emihlanganweni, futhi uma uDavid engezanga, lo mfanyana wayethi, “Ubungekho namuhla emihlanganweni, mkhulu.” Ngemva kweminyaka engu-25, uDavid wabuyela kuJehova futhi yena nomkakhe bayajabula ngokuthi manje sebephinde bakhonza uJehova ndawonye.

15. Asebekhulile abashadile bangabasiza kanjani abasebasha?

15 Namuhla uSathane uhlasela imindeni. Leso esinye isizathu esenza indoda nomkayo abakhonza uJehova kudingeke babambisane. Kungakhathaliseki  ukuthi senishade isikhathi eside kangakanani, cabanga ngezinto ongazisho noma uzenze ukuze uqinise umshado wenu. Uma ningabashadikazi asebekhulakhulile, ningakwazi ukuba isibonelo esihle kwabasebasha abashadile. Mhlawumbe ningabamema ukuba banivakashele lapho nenza ukukhulekela komkhaya. Bazobona ukuthi kungakhathaliseki ukuthi abantu sebeshade isikhathi eside kangakanani, kumelwe babonisane uthando futhi babe nobunye.—Thithu 2:3-7.

‘MASIKHUPHUKELENI ENTABENI KAJEHOVA’

16, 17. Yini izinceku zikaNkulunkulu ezinobunye eziyilangazelelayo?

16 Lapho ama-Israyeli eya emikhosini yawo eJerusalema, ayebambisana. Ayelungiselela konke ayezokudinga kulolo hambo. Ngemva kwalokho, ayehamba ndawonye futhi asizane. Ethempelini, bonke babedumisa futhi bakhonze uJehova ndawonye. (Luka 2:41-44) Namuhla, njengoba silungiselela ukuphila ezweni elisha, kudingeka sibe nobunye futhi senze konke esingakwenza ukuze sibambisane. Zikhona yini izindlela ozicabangayo ongakwenza ngazo ngokwengeziwe lokhu?

17 Abantu baleli zwe bayaphikisana futhi baze balwe ngenxa yezinto eziningi. Kodwa thina siyabonga ngokuthi uJehova uye wasisiza ukuba sibe nokuthula futhi siqonde iqiniso! Abantu bakhe emhlabeni kabanzi bamkhulekela ngendlela ayifunayo. Futhi ikakhulukazi kulezi zinsuku zokugcina, abantu bakaJehova banobunye kunanini ngaphambili. Njengoba u-Isaya noMika baprofetha, sikhuphukela ndawonye “entabeni kaJehova.” (Isaya 2:2-4; funda uMika 4:2-4.) Yeka injabulo esiyoba nayo lapho bonke abantu emhlabeni ‘sebehlanganiswe ndawonye ngokuvumelana’ futhi bebambisene ekukhulekeleni uJehova!